Bilgi Edinme Yazıları;

KİL YEME ALIŞKANLIĞI MI? PEKMEZ TOPRAĞI JEOLOJİSİ Mİ?

KİLYEME ALIŞKANLIĞI MI?  PEKMEZ TOPRAĞI JEOLOJİSİ Mİ?

Çakar, G. 2009. Toprak Yeme Hastalığında(Jeofaji) Kullanılan Toprakların Jeolojik

         Özellikleri(Bor-Emirgazi Bölgesi), Niğde Üniversitesi FenBilimleri Enstitüsü Jeoloji    MühendisliğiAnabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde      

Çakar, G. ve Şener, M. 2009. Toprak Yeme Hastalığı(Jeofaji) ve Jeoloji: İç Anadolu’dan örnek bir çalışma. 1.Tıbbi JeolojiÇalıştayı Bildirileri, 30 Ekim–1 Kasım 2009, Ürgüp Bld., Kültür Merkezi, Ürgüp/Nevşehir

Şener, M. ve Çakar, G. 2009. Toprak yemehastalığında (jeofaji) kullanılan

 topraklarınjeolojik özellikleri (Bor-Emirgazi Bölgesi). Jeoloji Mühendisliği        Dergisi, 33, 2, 143-172.

Yukarıda belirtilen tez çalışması, bildiri vemakalenin başlığı, ‘’Toprak Yeme Hastalığında Kullanılan Toprakların Jeolojik Özellikleri’’olarak konulmuş. Ancak tez çalışmasında, bildiri ve makalenin başlığından farklı olarak, metin kısmında tamamen pekmez toprağının jeolojisi ve jeokimyasına yer verilmiştir. Ayrıca literatürde ‘’Kil Yeme Hastalığı’’ diye bir terim olmadığı bilinmektedir. Doğru olan tanım ‘’Kil Yeme Alışkanlığı (Jeofajia)’’ şeklindedir (Abrahams, 2005).

Pekmez toprağı, şıranın ekşiliğini gidermek, pekmezi durultulmak ve asitliği gidermek için pekmezin kaynatılması aşamasında ilave edilen kalsiyum karbonat bileşimli altere kireçtaşı, altere traverten, tebeşir kayası, marn olan taneli bir kayaç türüdür. Pekmez toprağı, insanlar tarafındandoğrudan ağza alınarak tüketilmemektedir.

Kil yeme olayı ise jeolojik olarak bir tür kiltaşıve marn olan kayaç ile kil katkılı, kireçli toprağın doğrudan ağza alınarak yenmesi olayıdır. Söz konusu yayınlarda pekmez toprağı ağza alınarak tüketilenbir madde gibi sunulmuştur.

Söz konusu hatalı Başlıklı Tez, Bildiri ve Makale daha sonraki çalışmalarda da referans olarak kullanılmış ve kullanılmaya devam edilmektedir.

Örneğin,

Akbulut, G. 2012. Türk Kültüründe Toprak YemeAlışkanlığı (Jeofaji): Arguvan’dan Örnek Bir Çalışma. Çevrimiçi TematikTürkoloji Dergisi. Sayı:1.

Bu Makalenin bazı bölümlerinde; (Çakar, 2009) ile(Şener ve Çakar, 2009)’dan yararlanılmış, Şener ve Çakar’ın çalışması kil yemeolayı olarak aktarılmış ve referans verilmiştir.

Bazı üniversitelerin jeoloji bölümlerinde tıbbi jeoloji derslerinin eğitim programlarına konulduğu görülmektedir. Bu sevindirici ve olması gerekli bir husustur. Ancak tıbbi jeoloji bilgilerinin farklı disiplinlerdeki bazı öğretim üyelerince doğru, sağlıklı ve tam olarak verilemediği, konunun tam algılanamadığı, kavranılamadığı-uygulamalardanve makalelerden anlaşılmaktadır.

Öğrencilerin-kişilerin ve kamuoyunun, doğru ve gerçek bilgilerden, bilimsel olarak güvenilir kaynaklardan yararlanması ilkesinin gözetilmesine özen gösterilmelidir.

Dr. Eşref Atabey

Jeoloji Yüksek Mühendisi

(Tıbbi Jeolog)

 

                   

Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.