Bilgi Edinme Yazıları;

Uluslararsı Tıbbi jeoloji sempozyumu 6 Şubat 2008 'de MTA 'da yapıldı

ULUSLAR ARASI KATILIMLI TIBBİJEOLOJİ SEMPOZYUMU YAPILDI

 

Dr. Eşref ATABEY

 

6-9 Şubat 2008 tarihlerinde Ankara’da Maden Tetkikve Arama Genel Müdürlüğü Kültür Sitesinde, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğütarafından Uluslararası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Sempozyumu gerçekleştirildi. SempozyumBaşkanı Dr. Eşref Atabey açılış konuşmasının ardından Sempozyumu düzenleyen veev sahipliği yapan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Sayın Mehmet Üzer yaptığıkonuşmasında; Cumhuriyetle birlikte ulusal kalkınmamızı sağlamak ve hızlandırmakamacıyla kurulan MTA Genel Müdürlüğü, maden kaynaklarının aranıp bulunması veülkemiz ekonomisine kazandırılması görevini başarıyla ve gururla yerinegetirmeye çalıştığını, bilimsellikten ayrılmadan, ülkemizin jeolojik yapısınınbelirlenmesi ve buna dayalı olarak maden potansiyelinin açığa çıkarılması içinbüyük hizmetler yaptığını, Ülkemizin bilinen tüm maden yataklarının hemen hemenhepsinin ilk bulunuşlarında ya da rezervlerinin artırılmasında önemli katkılarınınsöz konusu olduğunu, yerbilimlerinin güncel birçok konusunda ilkleri gerçekleştirdiğini2006 ve 2007 yıllarında uygulanmaya koyduğu Tıbbi Jeoloji Projesi ile ülkemizdeyine bir ilki gerçekleştirdiğini vurgulamışlardır.

 

Sempozyumda; Türkiye’de asbest ve eriyonit mineraltozları ve kanser ilişkisi paneli, Meslek hastalıklarına yol açan mineraltozları paneli; Radyasyon ve sağlık paneli, İyot ve sağlık paneli, Flor paneli,Arsenik ve sağlık paneli yer almıştır. Uluslararası Katılımlı Tıbbi JeolojiSempozyumunda değişik konularda 7 konferans verilmiştir. Sempozyumda 10 sözlüsunum ile 8 poster sunumu Yapılmıştır Sergi alanında resim sergisi ile; eğiticiamaçlı olarak açılan Tıbbi Jeoloji sergisinde; elementler, asbest, eriyonit, doğalradyasyon, içme suyunda arsenik ve flor, iyot, termal çamurlar, toprak ve kilyeme alışkanlığına ait posterler ile bunlara ait mineral, kayaç örnekleri yeralmıştır.

 

9-10 Şubat 2008 tarihlerinde Sempozyumun birteknik gezisi düzenlenmiştir. Gezi kapsamında Tuz Gölü, Selime ve Yaprakhisar köyleri,Ihlara Vadisi, Derinkuyu Yer altı şehri, Uçhisar Kalesi, Göreme, Ürgüp, SarıhıdırKöyü, Zelve Vadisi, Avanos, Tuzköy ve Hacıbektaş ziyaret edilmiş, gezinin sondurağı Kırşehir olmuştur. Geziye katılanlar arasında 15 kişilik Irak heyeti ile3 kişilik Azerbaycan heyeti de yer almıştır.

 

 

MTADoğal kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Sayı:5, sayfa: 31

                   

Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.