Bilgi Edinme Yazıları;

WEB ya da kitap, makaleden vd.alıntı izni

 

atabey@esrefatabey.com.tr

27.10.2014        21:29 (11 saat önce)

Adı Soyadı : O H. P.

Eposta Adresi : ..

Cep Telefonu :

Mesajı :ÇSGB ve GTHB ortak çalışması olarak tarımda tozla mücadele rehberi hazırlamaklagörevlendirildik. Sitenizden kaynak göstererek alıntı yapabilirmiyim.

Saygılaımla.

 

 28.10.2014   09:00

Sayın H.P.

İstediğiniz kaynaklardan referans vermek suretiyleyararlanabilirsiniz. Nasıl atıfta bulunacağınızı, tabii ki biliyorsunuzdur,hatırlatmak gerekmiyor, affınıza sığınarak yine de örnek vermek istedim.

Alıntı yapacağınız kısım, bölüm ya da paragraf ise

Örneğin;

''Nevşehir ilinin bazı köylerinde volkanik tüf kayaları içindekieriyonit minerali tozlarının uzun süre solumasına bağlı olarak akciğerkanserine neden olduğu 1970’li yıllardan beri yapılan bilimsel araştırmalarsonucunda ortaya konulmuştur. Yerleşim mekanlarının temel kayasında ve konutlarınduvarlarında kullanılan yapı taşlarında kanser nedeni eriyonit mineralisaptanan Karain, Sarıhıdır ile Tuzköy köylerinde önlemler alınarak Tuzköy büyükbir kısmı yeni yerleşim yerine taşınmıştır. Karain köyünün taşınması için deson aşamaya gelinmiştir. Halk sağlığı bakımından, insanların eriyonit mineraltozuna maruz kalmamaları, hasta olmamaları, rehabilitasyon sırasında oluşanekonomik kayıpları önlemek için 10337 sayılı genelge gereğince Nevşehirilindeki imar çalışmalarında analizler yapılarak zemin yönüyle eriyonitminerali olup olmadığı hakkında 1 Mart 2009 tarihinden beri raporistenmektedir''

alıntı yapılan kısım tırnak içine alınmalı ve italik olmalı

Sayfa dip no ya da alıntı yapılan bölüm altına

''...'' italik ve tırnak içindeki kısım, EşrefAtabey. 2009. Asbest, eriyonit, kuvars ve diğer mineral tozları ve etkileri.MTA Yerbilimleri ve Kültür serisi-6, ISBN: 978-605-4075-44-7.kitabındanalınmıştır.

Eğer bir cümle alıntısı ise

Örneğin: Tarım alanlarında tozla mücadele için,topraklarda asbest, vermükilit, eriyonit gibi kanser yapıcı lif ve tozlarınolup olmadığı analizi yapılmalı, sonuca göre önlemler alınmalıdır (Atabey,2009, 2013).

Eğer şekil alıntısı ya da Çizelge alıntısı yapılmışise şeklin altına muhakkak

Örneğin;

........................(Atabey, 2009, 2013)  gibi referanslar verilmelidir.

WEB sayfasını doğrudan da referans verebilirsiniz

http://www .esrefatabey.com.tr-erişim: 28.10.2014

gibi

Aslında sizin herkese açık olan WEB sayfasınıreferans vermek suretiyle kullanabilme izni istemiş olmanız büyük bir nezaketörneği ve incelik. Herkes sizin gibi emeğe saygılı değil, maalesef.

Tabii ki metnin arkasındaki kaynakça ya daDeğinilen Belgeler kısmında yararlanılan eserler yer almalıdır.

Değinilen Belgeler

Atabey, E. 2009. Asbest, eriyonit, kuvars ve diğermineral tozları ve etkileri. MTA Yerbilimleri ve Kültür serisi-6, ISBN:978-605-4075-44-7

Atabey, E. 2013. Nevşehir ili tıbbi jeolojikunsurları ve halk sağlığı. Nevşehir Belediyesi yayınları. ISBN:978-9944-5633-7-6. 400s.

 http://www.esrefatabey.com.tr-erişim:28.10.2014

İyi çalışmalar dileğimle

Dr. Eşref Atabey

                   

Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.