Bilgi Edinme Yazıları;

ARSENİK MİNERALLERİ NELERDİR?

…30 Nisan 2011

Sayin Dr. Jeo. Y. Muh. Esref Atabey,

Cok kisa zamanda verdiginiz cevaba ve ekinde bulunan Arsenik tablolarIna cok tesekkur ederim. Makalenizde bahsi gecen Emet bölgesindeki Bor yataklarimizdaki Realgar ve Orpimentden baska  ücüncü Arsenik Mineralinin adini, rengini ve formülünü  ogrenmek istemistim. Bizde bu iki mineralden baska Arsenikli Bor yok herhalde.  Guney Amerika'daki Bor yataklarında var oldugunu  biliyorum.

Saygilarimla

 …

SayınDr. …

Ekte arsenik minerallerinin mineral ve mineral grupları adları ve formüllerini gösteren çizelge gönderiyorum. Bu çizelge Eşref Atabey. 2009. Arsenik ve Etkileri kitabının 5. inci sayfasında yer almaktadır.

Saygılarımla

Dr.Eşref Atabey

Çizelge1- Genel mineral örnekleri ve arsenik mineral grupları (O' Day, 2006 ve Atabey, 2009)

Elementel arsenik

Doğal arsenik As

Arsenolamprit As

Arsenik (+3) oksitler

Arsenolit As2O3

Claudelit As2O3

[AsO2]- grubu

NaAsO2

Cu2+ (AsO2)2

Cu2+ (AsO2)(OH)

[As2O4]2- grubu

Trippkeit Cu2+ As2O4

Leiteit ZnAs2O4

Manganarsenit Mn2+3As2O4(OH)4

[AsO3]3- grubu

Reinerit Zn(AsO3)2

Rouseit Pb2Mn2+(AsO3)2.2H2O

Cafarsit Ca8(Ti, Fe2+,3+,Mn)6-7(AsO3)12.4H2O

[As2O5]4- grubu

Pb2As2O5

Gebhardit Pb8(As2O5)2OCl6

Arsenic (+5) oksitler

X P ya da As olabilir, bazen V olabilir.

Apatit grubu

A5(XO4)3(OH, F, Cl)

A: Genellikle büyük iki değerli katyondur (Me2+), örneğin Ca, Ba, Pb, Sr

Johnbaumit Ca5(AsO4)3(OH)

Mimetit Pb5(AsO4)3(Cl)

Adelit grubu

 AB (XO4)(OH)

A: Ca, Pb; B Fe2+, Co, Cu, Zn

Austinit CaZn(AsO4)(OH)

Conichalcit CaCu(AsO4)(OH)

Variskit grubu

 A(XO4).2H2O

A: Genellikle Al ya da Fe, Me3+’tür

Skorodit FeAsO4.2H2O

Mansfieldit AlAsO4. 2H2O

Vivianit grubu

 A3(XO4)2.8H2O

A: Genellikle Co, Ni, Zn, Fe, Mn ya da Mg, Me2+’dir

Hörnesit Mg3(AsO4)2.8H2O

Erythrit Co3(AsO4)2.8H2O

Arsenik (+5) oksitler Farmakosiderit grubu

 

AB4(AsO4)3(OH)4.5-7H2O

A: K, Na; B Al3+ ya da Fe3+

AB4(AsO4)3(OH)5.5-7H2O

A: Ba; B Al3+ ya da Fe3+

Sodyum-farmakosiderit NaFe3+4(AsO4)3(OH)4.6-7H2O

Baryum-farmakosiderite BaFe3+4(AsO4)3(OH)5.5H2O

 

Miksit-agardit grubu: ACu6(XO4)3(OH)6.3H2O

A Me2+, Ca, REE, Bi

Mixit BiCu6(AsO4)3(OH)6.3H2O

Agardit-(Y) (Y, Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6.3H2O

Arsenat sülfatlar

Sarmientit Fe2(AsO4)(SO4)(OH).5H2O

Zikait Fe4(AsO4)3(SO4)(OH).15H2O

Uranli arsenatlar

Arsenuranlit Ca(UO2)4(AsO4)2(OH).6H2O

Zeunerit Cu(UO2)2(AsO4)2.12H2O

Arsenik sülfitler

Arsenopirit FeAsS

Kobaltit CoAsS

Gersdorfit NiAsS

Orpiment As2S3

Realgar AsS ya da As4S4

Arsenik sülfatuzları

Enargit Cu3AsS4

Proustit Ag3AsS3

Arsenidler

Domeykit Cu3As

Löllingit FeAs2

Nikel (aka Nikolit) NiAs

Nikel-skutterudit (Ni,Co)As2-3

Rammelsbergit NiAs2

Safflorit CoAs2

Skutterudit CoAs2-3, Sperylit PtAss

 

Yukarıdaki Çizelge

Eşref Atabey. 2009. Arsenik ve Etkileri kitabı. MTA Yerbilimleri ve Kültür serisi 3, ISBN: 978-605-4075-28-7, sayfa 5’de yer almaktadır.

 

Sayin Dr. Jeo. Y. Muh. Esref Atabey,

Cokkisa zamanda verdiginiz cevaba ve ekinde bulunan

Arsenik tablolarina cok tesekkur ederim.

Saygilarimla

…

 

                   

Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.