Bilgi Edinme Yazıları;

Gülşehir Tuzköy kayatuzu jeolojisi yayın desteği-Fatma a.


adı : fatma a.

Eposta Adresi : …
Cep Telefonu : …
Mesajı : Merhaba değerli hocam, ben jeoloji müh. 4 sınıf ögrencisiyim. Bitirme tezi olarak Nevşehir Tuzköy tuz zuhurunu inceleyerek tez hazırlayacağım. Sizin yazmış olduğunuz makalelere ulaşamamaktayım. Bu yöredeki kaya birimlerini ayırtladığınız bir makalenizi paylaşma imkanınız varmı acaba? izinizden yürümekisteyen genç bir jeologun feryadına el uzatırmısınız...

Sayın Fatma A.

Nevşehir Tuzköy kayatuzu hakkında tez hazırlayacağını belirtmektesiniz. Hangi üniversitede okuduğunu belirtmemişsin. Tez danışmanın gerekli  araştırma yöntemlerini açıkladıysa sorun yok. 

Tuzköy kaya tuzlası ve çevresi hakkında ilgili kaynaklar aşağıdadır. Tüm kaynaklar MTA Genel Müdürlüğü derleme servisive kütüphanesinde mevcuttur. Asbest eriyonit....kitabı MTA kitap satışta mevcuttur. Nevşehir kitabı Nevşehir belediyesinde, ayrıca www.esrefatabey.com.tr adresi kitaplar kısmında PDF vardır. Tezini hazırlaman için aşağıdaki kaynaklar sana fazlasıyla yeterlidir.

Atabey, E.,1989b, 1:100000 ölçekliaçınsama nitelikli Türkiye jeoloji haritaları serisi, 

        Aksaray H-18paftası, MTA yayını

Atabey, E., Papak, İ., Tarhan, N., Akarsu, B. ve Taşkıran,A.,1987b, Ortaköy (Niğde)-

        Tuzköy (Nevşehir)   Kesikköprü (Kırşehir) yöresinin jeolojisi, MTA Rap. no: 8156

Atabey, E. 2007b. Tuzköy Tuzmak TıbbiJeolojik  Raporu, MTA rapor No: 11007

Atabey, E. ve Ünal, H. 2008. BatıAnadoludaki Jeolojik Unsurlar ve Halk sağlığı Projesi TıbbiJeoloji Raporu, MTA Rapor No: 11067.

Eşref Atabey. 2013. Nevşehir ili Tıbbijeolojik unsurları ve halk sağlığı. Nevşehir

        Belediyesi yayınları.

Eşref Atabey, 2009. Türkiye’de asbest,eriyonit, kuvars ve diğer mineral tozları ve

etkileri. MTAYerbilimleri ve Kültür Serisi: 6, 191s.ISBN:978-605-4075-44-7 Ankara

Atabey, E., 2000b, Tuzköy-Karain (Nevşehir) yeni yerleşim yerietüd raporu, MTA

         RaporNo: 10329

Atabey, E., 2001a, Tuzköy Beldesi (Gülşehir-Nevşehir) yeniyerleşim yeri jeolojik etüdü,MTA Rapor No: 10400

Atabey, E. 2009. Tuzköy Beldesi (Gülşehir-Nevşehir)Eriyonit Minerali Tozu Etkisindeki  alanınTıbbi Jeolojik Etüt Raporu, MTA Rapor No:  11232.

Kayakıran., S.1979. Gülşehirkayatuzlası etüt ve aramaları açıklama evresi 1977-1978 çalışmaları.   MTA Rapor No: 6606. 

  

Başarılar dilerim

Eşref Atabey

 

                   

Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.