Bilgi Edinme Yazıları;

ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU (Kütahya-Domaniç)

ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU

''Kütahya'da yapılan yol çalışmalarında, Roma dönemine ait çok sayıda taşgülleye rastlandı. Müze Müdürü Türktüzün: "Eski dönemlerde, doğal taşlar,işlenerek yuvarlak hale getirilip gülleye dönüştürülüyor ve bunlar savaşlardamancınıklarda kullanılıyordu"

Milliyet 8.9.2016

Domaniç ilçesinde, ormanda yürütülen yol çalışmaları  sırasında Roma dönemine ait yüzlerce taş gülle bulundu. Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre, Orman İşletme Şefliğince Aksu ve  Fındıcak köyleri arasında ormanyolu çalışmaları yapan işçiler, greyderin açtığı  yerlerde çok sayıda taşgülleye rastladı.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından Domaniç Kaymakamı  Bünyamin Karaloğlu, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.  Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada,yol çalışmasında top gibi  yuvarlak taşlar bulunduğu yönünde bilgi gelmesi üzerine bölgeye gittiklerini ve  yüzlerce taş gülle ile karşılaştıklarını anlattı. Karaloğlu, "Toprağın içinde  çeşitli boylarda birçok gülle şeklinde taş toplar bulduk.  Ne olduğunu ilk başta  anlayamadık. MüzeMüdürlüğü ile irtibata geçtik ve bulunanların fotoğraflarını  gönderdik. Müdürlük yetkilileri, bunların Roma dönemine taş gülleler olduğunu  bizebildirdi." dedi.  Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün de Roma dönemine ait taş  güllelerin kalelerde savunma amaçlı kullanıldığını belirterek, şu değerlendirmede  bulundu: "Bugünekadar bazı yerde az sayıda taş gülleye rastlandı. Ancak bu  bölgedeyüzlerce taş gülle olduğu yönünde bilgiler ulaştı. Eski dönemlerde normal doğal taşlar işlenerek yuvarlak hale getirilerek gülleye dönüştürülüyor vebunlar  savaşlarda mancınıklarda kullanılıyor. Bu bölgede çok fazla görülmesinin nedeni  ise buralarda bir kale olabilir ya da burası güllelerin üretildiği bir merkez  olabilir."

 YUKARIDAKİ MİLLİYET GAZETESİNDE KONU EDİLEN TAŞ GÜLLER HAKKINDA KAMUOYUNU DOĞRU BİLGİLENDİRME AÇISINDAN BİLİMSEL GÖRÜŞÜM AŞAĞIDADIR

Bilimsel görüş

KÜTAHYA İLİ DOMANİÇ İLÇESİ AKSU VE FINDICAK KÖYLERİ ARASINDABULUNAN KONGRESYONLAR (TAŞ GÜLLELER)

Dr. Eşref ATABEY

Jeoloji Yüksek Mühendisi

Kütahya ili Domaniç ilçesi Aksu ve Fındıcak köyleri arasında orman yolu çalışmaları sırasında, greyderin açtığı  yerlerde insanlar tarafından işlenmiş Roma Dönemine ait çok sayıdataş gülleye rastladığı şeklindeki haber basında yer almıştır(Milliyet-8.9.2016).

Bu malzemeler; haberde belirtildiği gibi işlenmiş Roma dönemi taş güllelerolmayıp, JEOLOJİK SÜREÇLERLE oluşmuşdoğal yapılardır. Belirtilen köyler arasında yüzeyleyen kayaçlar, Üst Miyosen-Pliyosen dönemine ait (11-2,5 Milyon yıl arası yaş) gölsel ortamda çökelmiş kumtaşı, kiltaşı, marn, çamurtaşı ve gölsel kireçtaşından oluşan sedimanter kayaçlardır.

Söz konusu küresel yapılar; gölsel ortamda depolanan silttaşı, marn, kiltaşının sıkılaşma ve taşlaşma evresinde, volkanik faaliyetler sonucunda göl suyunda silis, demir, mangan vd. konsantrasyonu ile kimyasal yolla ya da ortamda ikincil olarak oluşmuş sedimanter yapılardır. Bu tür yapılar büyüme yapıları olarak adlandırılan kongresyon ve nodülerdir. Bunlar küresel ve oval şekilli olabilir. Bu kongresyonların bileşimi demir oksit, kalsiyum karbonat, silisyum dioksit, fosfat, mangan olabilmektedir. Yalancı konkresyon adı verilen zırhlı çamur topları (zırhlı gülleler) şeklinde de oluşabilirler.

Kütahya ili Domaniç ilçesi Aksu ve Fındıcak köyleri arasında orman yolu çalışmaları sırasında ortaya çıkan,küresel biçimli malzemeler;

Basında yer alan resimler ile bana iletilen resimlere bakıldığında; küreselşekilli ve dıştan merkeze doğru iki katmandan oluştuğu görülmekte. Dış katmansarı, kahverengi, portakal renginde bir kabuk katmanı, bu katmanın altındakongresyon merkezine doğru siyah, koyu gri renkte, sert, masif bir kısım bulunmaktadır.Portakal rengindeki dış katman demir oksit bileşimli limonit ya da (hematit?),iç kısımdaki siyah kısım ise mangan? ya da hematit? olabilir. Resimdeki görünümebakıldığında aynı zamanda merkezi siyah kısmın silis bileşimli, kalsedon?olabileceği izlenimi vermektedir.

Kongresyonun bileşiminin ne olduğunu tam anlamak için (mangan, hematit,silis yumrusu, kalsedon, demir, limonit, fosfat, karbonat vd. yumrusu mudur?) sarırenkteki dış kabuk ile siyah iç bölümün ayrı ayrı petrografik ve mineralojiktanımlaması-analizinin yapılması gerekir.

8.9.2016

 Not: Yazıyla ilgili resimlere ulaşmak için ''Tıbbi Yazılar'' kısmındaki ''Taş gülleler'' yazısını açınız.

 

 

                   

Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.