Bilgi Edinme Yazıları;

‘’Yerli mermerde radyasyon iddiası; İstanbul 3. Havalimanında Türk taşı kullanılmayacak’’ haberi

‘’Yerlimermerde radyasyon iddiası; 3. havalimanında Türk taşı kullanılmayacak

İstanbulMermerciler Derneği: Böyle projelerdeyerli ürün olmalı’’ haberi

Kaynak: https://t24.com.tr/haber/yerli-mermerde-radyasyon-iddiasi-3-havalimaninda-turk-tasi-kullanilmayacak,376994- 15Aralık 2016 08:00

HABERMETNİ

‘’İstanbul'da inşaatı devam eden 3. Havalimanında yerli mermer ya da Türk doğal taşı kullanımı için yürütülen çalışmalar boşaçıktı. Bazı ithalatçı firmaların"Türk taşında radyasyon yüksek" diye başlattığı ileri sürülen lobinin etkili olduğu iddia edildi. Projede Çin ya da Brezilya taşlarının kullanılacağı ileri sürülüyor. Hürriyet'ten Sadi Özdemir'in haberine göre,Türkiye’nin enbüyük, dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan ve inşaatı devam eden 3.Havalimanında yerli doğal taş ya da Türk mermeri kullanılması için yürütülenlobi faaliyetlerinin fayda vermediği bildirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’akadar meseleyi anlatan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kahyaoğlu, “Kendisi de bize destek vermişti. Belki 100 yıl boyunca ülkemizin vitrini olacak bu dev projede yerlitaş kullanılması için tüm görüşmeleri yapmıştık. Ancak birileri ki kendileri aksini söylese deithalatçıdır mermerimizde yüksek radyasyon olduğunu ilerisürüp bilgisizce karalama yaptılar. Bu arkadaşlar ne yazık ki Türk taşına ihanet ettiler. Şimdi büyük ihtimalle Çin ya da Brezilya’dan getirdikleri granitleri projeye satacaklar” dedi’’.

Dr.Eşref Atabey görüşü

Öncelikle, böyle bir tesiste hem yerli, hem de ülke ekonomisine katkı anlamında Türkiye’nin taşının kullanılması gerektiğini düşünmekteyim.

Yerli mermerde radyasyon fazla iddiasında bulunup dayurt dışından mermer ithal etme düşüncesinde olanların, bilimsellikten uzak,araştırma sonuçlarına dayanmayan kararlar almasını, tamamen ticari kaygılara dayandığını ve ülkemizi düşünmeyen, ekonomik olarak ta kayıplara neden olabilecek kararlar olduğunu düşünmekteyim. Haberde mermerlerin radyoaktiviteleriyle ilgili hiç bir rakam, değer açıklanmamış.

Aşağıda mermerin tanımı yapılmaktadır. 3.Havalimanında kullanılacak olan mermer çeşidi de GRANİT olmalı. Granitin tanımı aşağıda belirtildiği gibi;magmatik bir kayaç ve bileşiminde % 60’ara varan potasyumfeldispat mineralleri bulunmaktadır. Granit kayasının bu bileşimi; Çinde de,Brezilyada da Dünyanın başka yerlerinde de değişmemektedir. Bünyesinde potasyum olduğuna göre her granit bir miktar radyoaktiviteli olacak demektir. Doğaltaşlar içinde bileşiminde bulunan uranyum, toryum ve potasyum elementleri dolayısıyla radyoaktivitesi en yüksek olanı granitik kayaçlardır. Dünya’nın tüm yörelerindeki granitik kayaçlar biraz radyoaktivitesi vardır.

Türkiye’deki granit türü mermerde radyasyon yüksek demek,  kamuoyunu yanıltmaya, tamamen ticari kaygılara yönelik düşüncelerdir. Çin ve Brezilya granitlerinde de radyoaktivite vardır. Denetimsiz olarak yurt içine giren Çin Granitlerinin radyasyonlu olduğu hakkında, yıllarca basında haberler çıktı. Hatta bu konuda TAEK tarafından aşağıdaki basın toplantısı metni yayımlandı.

Kaplama amaçlı kullanılacak olan granitte radyoaktivite doz hızı nedir? Tüm hesaplamalar yapılmadan,kamuoyuna Türkiye granitleri radyasyon fazladır demek, başta ülkemize zarar verecek bir tutumdur. Bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuşturki; bir insanın bir yılda alacağı radyasyon doz sınırı 2-5 miliSieverttir (Bknz. Yüksel Atakan. Radyasyon ve Sağlığımızkitabı.Nobel yayınları-Ankara).

Soluduğumuz havada, içtiğimiz suda, toprakta,gıdalarda ve vücudumuzda doğal radyasyon vardır. Havadan, sudan, topraktan vegıdalar ile bir de hastanelerde tedavi sırasında, röntgen, PET, ultrason gibi cihazlardan, değişik yerlerdeki X-Ray cihazlarından, elektromanyetik cihazlardan belli oranda radyasyon alındığı, bunlar arasında en fazla radyasyon alımının sigara içenlerde ve sigara dumanına maruz kalanlarda olduğu bilinmektedir. Bilimsel araştırmalar göstermiştir ki; günde bir paket (20 adet) sigara içen bir kişinin yıllık aldığı radyasyon dozu 106 miliSieverttir (Bknz. Yüksel Atakan. Radyasyon ve Sağlığımız kitabı.Nobelyayınları-Ankara). Yıllık alınması gerekli sınır olan 2-5miliSievertin 25-50 katı.

        Hesaplamalara göre granit kaplamadan dolayı radyasyon riski kat kat önemsenmeyecek düşük oranlarda. Granit kaplama üzerinde bir kişi yılın en az 360 günü sürekli kaplama üzerinde uzanarak yatsa, ya da otursa bile alınacak radyasyon, hastanelerde teşhis için çektirilen farklı radyolojik tetkikler,girip çıktığımız AVM’ler, kurum ve kuruluşlardaki X-Ray cihazları,elektronikcihazlar, cep telefonları, havadan, gıdalardan, topraktan aldığımız günlük radyasyondan çok çok az önemsenmeyecek oranda olacaktır (sigara içenler zaten yıllık radyasyon limitini çok çok aşmaktadırlar). Radyasyonla ilgilihesaplamalar (Bknz. Yüksel Atakan. RadyasyonveSağlığımız kitabı. Nobel yayınları-Ankara).

        Haberde konu edilen ‘’Yerli mermerde radyasyon iddiası’’ başlığındaki radyasyon kelimesi tamamen yanlışve yanıltmaya yönelik bir ifadedir.

Radyasyon; 1-Doğal, 2-Yapay olarak iki çeşittir.

Burada sözü edilen doğal radyasyondur ve başlıkta da‘’doğal radyasyon’’ifadesi geçmeliydi. Radyasyon denilince insanların zihninde farklı bir anlam olmakta, hastanede, değişik yerlerde alınan radyasyon anlaşılmaktadır.

Granit kaplamalarla ilgili; kullanılan doğal taşın hemhammadde olarak,hem de kaplama olarak kullanıldığı yerde radyasyon fizikçileri tarafından gerekli ölçümler yapılıp, yıllık doz hesaplamaları yapılmadan; bilimsel bir rapora dayandırılmadan ve insanlar üzerindeki etkileri ortaya konmadan;

 ‘’TÜRKİYE MERMERİNDE RADYASYON FAZLA’’ diyerek,GRANİT mermer ithal etmek, ülke ekonomisi açısından doğru olmayacaktır.

MERMER NEDİR?

 Kesilip,parlatılabilen-cila tutan her türlü doğal taşa endüstriyel anlamda MERMER adı verilmektedir. Jeoloji kanlamda mermerin tanımı farklıdır. Mermer; kıtaların hareketiyle yerin derinliklerinde yüksek basınç ve sıcaklık altında metamorfizma geçirmiş, % 95 kalsiyum karbonat bileşimli, sedimanter kökenli karbonat kayaçlarının (kireçtaşı) yeniden kristallenmeleriyle oluşur. Bileşiminde az miktarda silisyum, demiroksit,feldispat, mika, florit olabilir. Renkleri genellikle beyaz ve grimsidir. Yabancı maddeler nedeniyle sarı, pembe,kırmızı, mavimtırak, esmer ve siyahrenklerde olabilir.

Magmatik,volkanik, metamorfik ve sedimanter kökenli kesilebilen ve parlatılabilen her türlü doğal kayaçlar mermer olarak işlenebilir. Bunlar  içinde yaygın kullanılanlar; magmatik kökenli olanlardan GRANİT, GRAN bulunabileceğinden; doğal taşlar içinde radyoaktivitesi en yüksek olanı GRANİTİK kayaçlardır. Kilogramda 1000 Bq’e kadar (Bknz. Yüksel Atakan. Radyasyon ve Sağlığımız kitabı. Nobel yayınları-Ankara).

5 Haziran 2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girenMaden Kanununda Mermer;‘ II. Grup madenler; Dekoratif taşlar, Traverten,Kalker, Dolomit, Kalsit, Granit, Siyenit, Andezit, Bazalt ve benzeri taşlar’içerisinde yer almaktadır.

GRANİT NEDİR?

Granit, yerkürenin milyonlarca yıl süren jeolojik oluşum dönemlerinde oluşmuş doğal magmatik kayalarıdır.  Sert, kristal yapılı minerallerden meydana gelen taneli görünüşlüdür. Genellikleaçık renkli olup, % 30-60 oranında potasyum feldispat, % 10-40 oranında kuvarstan meydana gelmiştir. Kimyasal bileşiminde ise % 69 üzerinde SiO2 vardır. Doğada dayksilis ve batolitler halinde bulunabilir. Plüton içindeki taneler çoğunlukla gözle görülebilir büyüklüktedir. Esasmineralleri feldspatın ortoklas cinsi ile az miktar da plajiyoklas ve kuvarstır. Ayrıca mikahornblendpiroksen veikinci gruba giren turmalinapatitzirkon, granat, manyetit gibi mineraller de bulunabilir. Granitlerin renkleri, genellikle açık olmaklabirlikte, içindeki  feldispatların vediğer minerallerin cins ve miktarına göre gri, pembe, turuncu olabilir. Gri,bej, pembe, koyu gri renklerde olabilir. Ferromagnezyum olmayanlar açık renklidirler. Granit kayası içinde görülen koyurenkli benekler biyotit mineralidir. Beyaz ve pembemsi  renkli olanlar; feldispat, camsı görünümlü olanlar ise kuvars mineralleridir. İnce taneli granitdaha ziyade tuz-biber karışımını andırır. Sert ve dayanıklı olduğundan yapı işlerinde kullanılır. Kolay yarılabildiğinden merdiven basamağı, moloz taşı,kaba yonu taşı, mutfak tezgahı, döşeme kaplamaları, kaldırım taşı, bordür taşıve mıcır imalinde kullanılır. İyi cila tutar. Yoğunlukları 2600–2800 kg/marasındadır. Basınçdayanımları 1600–2400 kg/cm2 ‘dir.

 

Dünya ortalaması GRANİT’in kimyasal bileşimi(2485örnek)

(HarveyBlatt ve Robert J. Tracy(1997). Petrology (2.baskı). New York: Freeman.p. 66. ISBN 0-7167-2438-3).

 

SiO2

72.04% (silis)

 

 

Al2O3

14.42% (alüminyum)

 

 

K2O

4.12%

 

 

Na2O

3.69%

 

 

CaO

1.82%

 

 

FeO

1.68%

 

 

Fe2O3

1.22%

 

 

MgO

0.71%

 

 

TiO2

0.30%

 

 

P2O5

0.12%

 

 

MnO

0.05%

 

Bileşimlerine göre magmatik kayaçlar

Tür

Ultramafik
<  %45 SiO2

Mafik
<  %52 SiO2

Ortaç
%52–63 SiO2

Ortaç-Felsik
%63–69 SiO2

Felsik
> %69 SiO2

  Yüzey      kayaçları:
 Yarı  derinlik  kayaçları:
 Derinlik  kayaçları:

Komatit


Kimberlit,Lamproit


Peridotit

Bazalt


Diyabaz
Gabro

Andezit

 

Diyorit

   Dasit

 

Granodiyorit

Riyolit


Aplit-Pegmatit


Granit


GRANİT TÜRÜ MERMERDE RADYOAKTİVİTE RİSKİ VAR MI?

TAEK WEB sayfasında; ‘’11 ve 12 Haziran2012tarihlerinde yazılı basında ve internet sitelerindeki haberlerde yapımalzemesiolarak kullanılan İTHAL GRANİTLERİN YÜKSEK MİKTARDA RADYOAKTİVİTEİÇERDİĞİ VEAKCİĞER KANSERİNE SEBEP OLDUĞUNA İLİŞKİN İFADELER YER ALMAKTADIR. Bukonuda Türkiye Atom EnerjisiKurumu’nun aşağıdaki basın açıklamasında gereklibilgiler verilmiştir’’. şeklindebelirtilmektedir.

13Haziran 2012 TAEK Basın açıklaması (http://www.taek.gov.tr/basin-aciklamalari/98-2012/234-basin-aciklamasi-no-022012.html)

''Bütün yapı malzemelerinde değişik miktarlarda doğal radyonüklitler bulunmaktadır. Granit,magmanın yerkabuğu tabakaları arasında yavaş yavaş katılaşması sonucu oluşan magmatik bir kayaçtır ve doğal olarak uranyum (238U), radyum (226Ra), toryum (232Th) ve potasyum (40K) radyonüklitlerini içerir. Bu radyonüklitlerin aktivite konsantrasyonları (kilogram başına aktivite, Bq/kg),bulunduğu bölgenin jeokimyasal yapısına ve jeolojik oluşumuna göre değişmektedir.

Yüksek oranda radyoaktivite içeren yapı malzemelerininkullanılmasının sınırlandırılmasına ilişkin olarak hâlihazırda EN (European Norm) standardı mevcut değildir. Avrupa Komisyonu tarafından 1999 yılında yayımlanan raporda (EC 1999 Office European Commission Report on Radiological protectionprinciples concerning the natural radioactivity of building materials,Radiation protection 112, Directorate-General Environment, Nuclear Safety andCivil Protection, Luxembourg), yapı malzemelerinden kaynaklanan yıllık etkin doz, 1 mSv olarak sınırlandırılmış ve bu değerin üzerinde yıllık etkin doza sebep olabilecek miktarda radyoaktivite içeren yapı malzemelerinin,üye ülkelerde kullanımlarının kısıtlanması tavsiye edilmiştir. Ülkeler bu tavsiyeleri kendi ekonomik ve sosyal durumlarını gözönünde bulundurarak konu ile ilgili düzenlemelerine yansıtmaktadır. Söz konusu Komisyon raporunda belirtilen ve 1 mSv yıllık etkin dozun altında tutabilmek amacıyla yerkabuğu kökenli yapı malzemelerinin kullanılmasının radyolojik açıdan değerlendirilmesinde radyolojik parametre olarak bir aktivite konsantrasyon indisi belirlenmiş olup, Kurumumuz tarafından yapılan analizlerin sonuçlarının değerlendirilmesinde de bu indis kullanılmaktadır.

Bu çerçevede,Türkiye’deki yapı malzemelerinin içerdiği radyoaktiviteye ilişkin olarak Türkiye’nin farklı jeolojik bölgelerinden temin edilen ve 33 farklı yapımalzemesini temsil eden toplam 1033 yapı malzemesi numunesinin 226Ra, 232Thve40Kaktivite konsantrasyonları Kurumumuz tarafından ölçülmüştür.

Bu çalışma sonuçlarına ilişkin veriler değerlendirilerek 2008 yılında yayımlanan teknik rapor da, granit örneklerinde ölçülen doğal radyonüklit aktivite konsantrasyonlarının ortalama değerlerinin yerkabuğu ortalamasından büyük olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, malzemenin kullanıldığı hacim ve yere bağlı olarak, aktivite konsantrasyon indisi değerleri dikkate alındığında rapor kapsamında incelenen MERMER,GRANİT, TRAVERTEN VE MOZAİK KAPLAMA MALZEMELERİNİN DIŞ VE İÇ MEKÂNLARDA,KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASININ RADYOLOJİK AÇIDAN HERHANGİ BİR SAKINCASI OLMADIĞI SONUCUNA VARILMIŞTIR. Öte yandan, ithal edilen yerkabuğu kökenli yapı malzemelerine ilişkin düzenlemelere radyolojik değerlendirmenin de dâhil edilmesi durumunda Kurumumuz, ilgili kurum ve kuruluşlara her türlü teknik destek ve işbirliğine hazırdır.

Diğer taraftan,yapı malzemesi numunelerinin radyoaktivite analizleri Kurumumuzun İstanbul’daki Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi veya Ankara’daki Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi laboratuvarlarında yapılmakta olup irtibata geçmek için iletişim bilgilerine Kurumumuzun internet sayfasından ulaşılması mümkündür''

15.12.2016

Dr.EŞREFATABEY

TıbbiJeoloji Uzmanı

 

YükselBey                                                              16 Aralık 2016 19:21

Dün basında çıkan (15.12.2016) ''yerlimermerde radyasyon fazla'' haberini ekte gönderiyorum.

saygılarımla

 

… ŞİRKETİ

 

Sayınİlgililer                                        17 Aralık 2016 12:24

 

Yerli mermerde radyoaktivite iddiasıylailgili ekteki yazıyı okudunuz mu? Ben radyasyon uzmanıyım ve Almanya'dayım.Yerli mermerlerde radyoaktivite ölçümleri yapılıyormu ve 3.Hava limanındakullanılacak mermerlerde ölçüm yapılmış mı?  Brezilyada doğal radyasyonuçok yüksek olan yerler var. Eğer mermerler oralardan gelirse daha fazlaradyasyon da ortaya çıkabilir. Aslında mermerdeki radyoaktivite,granite oranlagenellikle çok düşüktür. Mermerin Hava Alanının neresinde kullanılacağıoralarda insanların yakın temasta olup olmayacakları daönemlidir. Şirketinizmermer işi yapıyor mu ve mermerler ülkemizin neresinden çıkarılıyor ve bunlardaradyoaktivite ölçümleri (radyum, toryum ve potasyum ölçümleri) yapılıyor muyapılıyorsa sonuçlar elinizde var mı varsa bana iletebilir misiniz?  Yapımalzemesindeki radyoaktif maddelerle ilgili Radyasyon ve Sağlığımız kitabımdada bazı bilgiler var:
https://www.nobelkitap.com/kitap_113005_radyasyon-ve-sagligimiz.html

Belki popüler bilim dergileri veportalları için yeni bir yazı da yazabilirim ve dışarıdan mermer getirilmesininönlenmesine katkıda bulunabiliriz. Bu konudaki düşüncenizi gecikmeden yazmanızricasıyla. Bu konuyla ilgili değerli meslektaşım Jeoloji Y. Müh. Dr. EşrefAtabey belki sizinle ilişki kurabilir.

 

Selamlarımla

Yüksel Atakan,Dr.

RadyasyonFizikçisi

Almanya

 

EşrefBey                                                                 17 Aralık 2016 14:32

Kimyasal olarak kalsiyum karbonat olanmermer, doğada içindeki katkı maddesinin cins ve miktarına göre bir miktarfarklı radyoaktivite gösterebilir. Mineralojide mermer,  gyps, kalker sınıfında mı?

Selamlar

Yüksel Atakan

YükselBey                                                   17 Aralık 2016 15:14

 

Gazete haberinde adıgeçtiğinden, kendisini bilgilendirmek amacıyla, İstanbul Madenihracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu'yla telefonlagörüştüm. Sonra da kendisine yukarıdaki görüşümü gönderdim. Yazıda Mermertanımınıda yaptım.

Saygılarımla

Eşref Atabey

EşrefBey                                                                            17 Aralık 2016 19:54

 

Yazınızı okudum. Epey uzun yazmışsınız,onlar bunları okuyacaklarını ve anlayacaklarından emin değlim. Yapacakları şey:ölçüm yaptırıp TAEK’den temiz raporu aldırmaları en kısa yoldur. Onlara bunuönermeniz yararlı olabilir. Havaalanında kullanılacak mermerler hangi cinsbilinmesi gerek. Eğer granit kökenli ise bildiğiniz gibi aktivitesi birazfazladır. Siz Ankara'daki yazdığım şirketle konuşursanız belki  ekbilgiler alırsınız. Aşağıdaki Almanca  isimlerden hangisi mermere uyar?Koyu renkle işaretleyip bana yollamanız ricasıyla.

Not: yazılarınızda yıllık değerlere dozhızı yerine sadece ' yıllık doz' demeniz daha iyi olur. Doz hızıgenellikle saatlik değerler için kullanılmakta.

Selamlar

yüksel

Granit100 (30 - 500)120 (17 -311)1000(600 - 4000)Gneis75 (50 - 157)43 (22 - 50)900 (830 - 1500)Diabas16 (10- 25)8(4 - 12)170 (100 - 210)Basalt26 (6 - 36)29 (9 - 37)270 (190 -380)Granulit10 (4- 16)6 (2 - 11)360 (9 - 730)Kies, Sand, Kiessand15 (1 - 39)16(1 - 64)380 (3 -1200)Natürlicher Gips, Anhydrit10 (2 - 70) < 5(2 - 100)60 (7- 200)Tuff,Bims100 (< 20 - 200)100 (30 - 300)1000 (500 - 2000)Ton, Lehm<40 (< 20- 90)60 (18 - 200)1000 (300 - 2000)Ziegel, Klinker50 (10 - 200)52(12 - 200)700(100 - 2000)Beton30 (7 - 92)23 (4 - 71)450 (50 -1300)Kalksandstein,Porenbeton15 (6 - 80)10 (1 - 60)200 (40 - 800)Schlacke ausMansfelderKupferschiefer1500 (860 - 2100)48 (18 - 78)520 (300 - 730)Gips ausderRauchgasentschwefelung20 (< 20 - 70)< 20<20Braunkohlenfilterasche82(4 - 200)51 (6 - 150)147 (12 - 610)

 

YükselBey                                                             17 Aralık 2016 20:49

 

 Maden ihracatçıları Birliğiüyeleri genelde maden ya da jeoloji ile ilgili olabildiklerinden yazıyıuzun tutmuştum. Ali Kahyaoğlu yazıyı almış. Bilgi için  teşekkür etti. Dozhızı ile ilgili uyarınız için teşekkür ederim.Düzelteceğim.

Göndermiş olduğunuz Almanca kayaçisimlerinden mermer olarak kullanılabilecek (yani parlatılabilen) özellikgösterenleri kırmızı olarak işaretledim. Listede sadece GRANİT mermer olarakdeğerlendirilmekte ve işletilmektedir. Diyabaz ve Bazalt  parlatmaya pekelverişli olmadığından daha çok doğal haliyle kaldırımtaşı, yer karosu ve duvarkaplamalarında kullanılmaktadır. Granulit ve Kalksanstone (kumlu kireçtaşı)kısmen mermer olabilir, ancak işletilen pek yoktur. Diğerleri mermer olarakdeğerlendirilmemektedir.

Selam vesaygılarımla

Eşref Atabey

 

Granit 100(30 - 500)120 (17 - 311)1000 (600 - 4000),Gneis 75 (50 - 157)43 (22 - 50)900(830 - 1500), Diabas16(10 - 25)8(4 - 12)170 (100 - 210), Basalt 26 (6 - 36)29 (9 - 37)270 (190 - 380), Granulit 10 (4 - 16)6 (2 - 11)360 (9 - 730),Kies, Sand, Kiessand 15 (1 - 39)16 (1- 64)380 (3 - 1200), Natürlicher Gips,Anhydrit10 (2 - 70) < 5(2 - 100)60 (7- 200), Tuff, Bims100 (< 20 -200)100 (30 - 300)1000 (500 - 2000), Ton,Lehm< 40 (< 20 - 90)60 (18 -200)1000 (300 - 2000), Ziegel, Klinker50 (10- 200)52 (12 - 200)700 (100 -2000), Beton30 (7 - 92)23 (4 - 71)450 (50 -1300), Kalksandstein, Porenbeton15 (6 - 80)10 (1 - 60)200 (40- 800),Schlacke aus Mansfelder Kupferschiefer1500 (860 - 2100)48 (18 - 78)520(300 -730), Gips aus der Rauchgasentschwefelung20 (< 20 - 70)< 20<20,Braunkohlenfilterasche82 (4 - 200)51 (6 - 150)147 (12 - 610)

 

EşrefBey                                                                 17 Aralık 2016 22:21

Mutfak tezgahı olarak genellikle kullanılanbeyaz mermer CaCo3 ise bu Kalksandstein olmalı değil mi? Bunakireç kum taşı mıdiyoruz? Granit ise SiO2 olarak neden mermer oluyor? Havaalanında hangi cins venerede kullanılabilir? Bu konuları iyice açıklığa kavuşturmadan ve ölçümsonuçları olmadan spekülasyon yapmamak gerekir.

Selamlar

Yüksel Atakan

 

 

Yüksel Bey                                                      17 Aralık 2016 23:35

Mutfak tezgahında kullanılan beyazrenkte, rekristalize kayaç, jeolojide asıl mermerolarak tanımladığımızkayaçtır. Granit, magmatik bir kayaç olup, jeolojikanlamda mermerdeğildir.  Ticarianlamda (endüstriyel anlamda) kesilip-plaka halinegetirilebilen-parlatılabilen-cilatutan her kayaca mermer denir.  Dolayısıyla bizim jeolojik terimolaraktanımladığımız asıl mermer (rekristalize kireçtaşı) ve diğerkesilipparlatılabilen tüm kayaçlar granit dahil  piyasada ticari anlamdamermerolarak tanımlanmaktadır. Bahsettiğiniz kalksandstein; kalkerli kumtaşı yadakumlu kireçtaşı (kalkarenit) demek olup, sedimanter bir kayaçtır. Granit isemagmatik bir kayaçtır. İçindeki radyoaktif elementleri de magmadan alır.3.Havalimanında kullanılacak olan mermer türü GRANİTtir. Granit havalimanında;yer döşemesinde ve duvar ve sütun, cephe kaplamalarında plaka halindekullanılacaktır herhalde.

Selam

Eşref Atabey

 

Eşrefbey                                                                 18 Aralık 2016 11:17


Yani SiO2 oluşan kaya ve granite mermer deyip granit in radyoaktiviteölçümlerini kullanacağız. Gerçek mermer için kalkerenit değerleri mi geçerliolacak?
Selm

Yüksel Atakan

 

18 Aralık 2016 11:20

TAEK’nin 2008’deki 1300 ölçümünortalamaları bir yerde yayınlamdı mı?y.

 

Yüksel Bey                                                   18 Aralık 2016 13:11

Piyasada cila tutan her kayaca mermerdeniliyor. Oysa jeolojik terim olarak mermer tanımı; sadece kalsiyumkarbonattan oluşan karbonat kayaçlarının metamorfize geçirmiş olanı için kullanılır.Yani mutfak tezgahlarında kullandığımız süt beyazı mermer gibi. Piyasadagranite de,diyabaza da, travertene de, serpantine de vd parlatılabilen hepsinemermer adıveriyorlar. Granitinbileşiminde %30 SiO2 den oluşan kuvars minerali, %70 de potasyum feldispat(plajiyoklas, ortoklas) mineralleri,ayrıca,  mika, biyotit, amfibol,piroksen, turmalin, apatit, zirkon, magnetit vd mineraller bulunmaktadır.Dolayısıyla granit sadece SiO2 kimyasal bileşimideğil, içinde K, Na,Mg, Ca, Fe, Al, F, Mn, oksitler, vd elementler de bulunmaktadır.  Mermer diye jeolojidetanımladığımız rekristalize kireçtaşı bileşimi isesadece CaCO3 tür. İçinde çokaz tali mineral bulunabilir.  Havaalanında kullanılacak olan GRANİT kayası.Ticari-endüstriyel olarak ta buna mermer deniliyor. Ama jeolojik tanımolarakgranittir.  Gerçekdeğerler için kalkarenit değerleri gibi bir şey geçerli değil. Kalkarenithomojen yapıda ve sıkı olmadığından parçalanabilir. Dolayısıyla mermer olarakkullanılmamaktadır. Ama çok küçük plaka  yapılabilir. TAEK 2008 deki 1300ölçümün ortalamalarını bir yerde yayımladığı konusunda bilgim yok.

Selam ve sevgilerimle

Eşref Atabey

 

 

 

 

                   

Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.