Bilgi Edinme Yazıları;

Florit içeren kayaçta 5 mikrosievert/saatlik bir radyoaktivite değeri uranyum ve toryum madeni olduğunu gösterir mi?

Florit içeren kayaçta 5 mikrosievert/saatlik bir radyoaktivite değeri uranyum ve toryum madeni olduğunu gösterir mi?

18 Mart2017 23:17

 

Adı Soyadı : M.A.
Eposta Adresi :
..
Cep Telefonu :…

Mesajı:Sayın Eşref Bey ben Isparta’da oturan yeni emekli bir akademisyenim. Benim hobim maden ve mineraller üzerine Isparta’da volkanik arazide gezerken floritiçeren altere bir toprakta geiger cihazım ile 5 mikrosievert/saat lik bir değerölçtüm. Bu değer o bölgede uranyum veya toryum madeni olduğunu gösterir mi? Çünkü basında http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2014/01/27/dunyanin-enerji-haritasini-toryum-degistirecek ıspartada bu maden bulunmuştu.Bulduğumuz bu bölgede buraya yaklaşık 8-10 km. mesafede. Yaklaşık 2 km. eninde5 km. uzunluğunda bir bölgede doz 2 mikrosievert ile 5 mikrosievert/saat arasında değişiyor. Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Sayın A.K.

Öncelikle maden ve mineraller üzerine hobiniz olması güzel bir şey. Maden cevherlerininbir kısmı halkımızın hobileri aracılığıyla ve merakı sonucunda ortaya çıkmıştır. Uzun Hasan’ın taşkömürünü bulması gibi. Ama bunu bilimsel bilgi yardımıyla bulmanın ayrı bir önemi vardır.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Bilim Komitesi Üyesi Prof. Dr. Saleh Sultansoy ‘’Isparta'da bulunan Çanaklı Madeni'nde kolay işlenebilen torit minerali şeklinde 20 bin ton rezerv var ve sadece bu rezerv 100 yıl boyunca elektrik enerjimizi karşılayabilir’’ diye beyanı olduğu ve bu haberin 2014 yılında hemen hemen tüm basın organlarında yer aldığı bilinmektedir.

Bahsedilen torit minerali bir toryum minerali olup kimyasal formülü Th (SiO4) şeklindedir. Granitik pegmatit, normal pegmatit damarlarda diğer bulunuş şekillerine göre daha fazla bulunur. Uranyumun atom numarası 92, toryumun 90 olarak birbirine yakın olduğundan,  Uranyumve toryum elementleri kimyasal benzerlikler gösterir. Toryum nadir toprak elementleriyle birlikte bulunur.

Florit minerali toryum mineraline eşlik eder. Flor elementi uranyum ve toryumu bünyesine çeker. Flor toryum ve uranyum ile tepkimeye girerek gaz fazında taşınır. Radyoaktif ışınların en fazla etkisinde kalan mineral florittir. Işınlar florit mineralindeki kalsiyum iyonlarını kopararak rengini koyu siyaha yaklaşan menekşe rengine dönüştürür. Florit içeren toprakta radyoaktivite beklenebilir.

Sizin ölçtüğünüz değer yüksek görünüyor. Normal havada, ev içinde yaklaşık radyoaktivite doz hızı yaklaşık 0,22 mikrosievert dolayında olmakta. Ölçtüğünüz değer o alanda bir RADYOAKTİVİTENİN OLDUĞUNA İŞARETTİR. Haberin sahibi Ankara TOBB ETÜ Üniversitesinde öğretim üyesi olmalı. Elinde radyoaktivite ölçüm değerleri de muhakkak olmalı. Belki ondan daha sağlıklı sonuç elde edebilirsiniz.

Saygılarımla

Dr. Eşref Atabey

TıbbiJeoloji Uzmanı

Kaynaklar:

Eşref Atabey. 2010. Türkiye’de içme suyunda florür ve etkileri. MTA  Yerbilimleri ve Kültür serisi-9. Ankara

Eşref Atabey. 2013. Türkiye’de doğal radyasyon kaynakları ve tıbbi jeolojik etkileri.MTA Yerbilimleri ve Kültür serisi-10.Ankara

Yüksel Atakan. 2014. Radyasyon ve sağlığımız. Nobel kitabevi. Ankara

                   

Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.