Bilgi Edinme Yazıları;

TAŞ YÜNÜ YA DA CAM YÜNÜ (İZOCAM) KANSER YAPAR MI?

TAŞ YÜNÜ YA DA CAM YÜNÜ (İZOCAM) KANSER YAPAR MI?

 

Adı Soyadı: Ö. A.                                                                31 Aralık 2017 00:41

 

Mesajı: Merhaba, Sayın Atabey, yalıtım için kullanılan taş yünü asbest içerir mi?

 

Sayın Ö. Hanım

İlginize teşekkür ederim. Halk dilinde asbestin diğeradlarından birisi ‘’kaya yünü’’ bazen de ''taş yünü''diye anılıyor. Eğer kastettiğiniz gerçekten doğal olan ‘’kaya yünü’’ yerine kullanılmış ‘’taş yünü’’ise asbest muhakkak vardır.

Saygılarımla

Eşref Atabey


AdıSoyadı: Ö.A.
Mesajı: Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Yeni yapılan binada yalıtım için kullanmışlar izocam(taş yünü) dedi; inşaat çalışanları sorduğum, izocam (taş yünü) o da asbestmidir?

 

SayınÖ. Hanım                                             31 Aralık 2017 10:09

 

İzocam asbestli değildir.Taş yünü ya da kaya yünü doğal olarak üretilen asbestin halk dilindeki diğeradıdır. İzocama aynı zamanda ticari olarak ‘’taş yünü’’ ya da ‘’cam yünü’’ dedenmektedir. Aslında izocama‘’Taş yünü’’ denmesi asbestin halk dilindekiadı olan ‘’kaya yünü-asbesti’’ çağrıştırması bakımından doğru değildir. ‘’Camyünü’’ demek daha doğru olur.

Çünkü cam yününün hammaddesisilis kumu olup, aynı zamanda camın da hammaddesi olduğundan ‘’cam yünü’’ adıkullanılması daha doğru olacaktır.

Cam yünü ya da taş yünü ‘’ Silis kumunun 1200-1250 derecede eritilmesiyle elyaf halinegetirilmesinden elde edilmektedir.

 

Asbestlifsi, yanmaz, asitlere ve basınca dayanımlı bir mineral grubunun ticariadıdır. Endüstride 1920-1990 yılları arasında yaygın kullanılmıştır. Asbesttozu ve liflerinin uzun süre solumasından akciğer zarında asbestosis ve karınzarı kanseri yaptığını biliyoruz. Kanserojen özelliği dolayısıyla ABD ve Avrupaülkelerinde 1990’lı yıllardan sonra, Türkiye’de ise 2010 ve 2013 yılından sonraçıkartılması, ticareti, ithalatı, ihracatı, kullanımı yasaklanmıştır [1, 2, 3].

Taşyününün (İzocam) sağlığa zararı tartışmalıdır. Bu konuda kanser yaptığıylailgili görüş var. Bilimselliği tartışmalıdır.

 

''AMSTERDAM (İnterAjans) –Hollanda’da sağlık uzmanları, binaların ısı yalıtımında kullanılan cam elyafıyünü ve taş yünü konusunda ciddi uyarılarda bulunuyorlar. Binalarda kanserojenbir madde olan asbestin kullanılıp kullanılmadığı üzerinde durulduğueleştirisini yapan uzmanlar, cam yünü ve taş yününün de ölümle sonuçlananhastalıklara neden olabildiklerine dikkati çektiler. Bir televizyon programınakonuşan uzmanlar, konuyla ilgili olarak çeşitli bakanlıklara birer yazıgönderdiklerini kaydettiler. Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. MarjoleinDrent, “Asbestin yerine kullanılabilecek maddeleri çok çabuk kabullendik. Ancakbu yenilikler sandığımız kadar zararsız değil” ifadesinde bulundu. ProfesörDrent, bir maddenin kanserojen olmamasının zararsız olacağı anlamınagelmediğine vurgu yaptı'' [4].

Saygılarımla

Eşref Atabey 

Adı Soyadı: Ö. A.                                                                            31 Aralık 2017 12:58


Mesajı: Zaman ayırıp, en kısa sürede cevap vererek bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılarımla

 YALITIM (İZOLASYON)

Dış havaşartları, yapı içinden kaynaklanan etkiler ve yapının inşa edileceği zemininbünyesinde bulunan zararlı maddelerden; duvar, döşeme, temel, çatı gibi yapıelemanlarını ve yapı içerisindeki canlıları korumak için yapılan uygulamalarayalıtım (izolasyon) denir.  Yalıtımın amacı su, nem, ısı, ses ve gürültünün yapı elemanlarından içeri girmesini ya dadışarı çıkmasını önlemektir [5].

CAM YÜNÜ

Silis kumunun 1200-1250 santigrat derecede ergitilmesiyle elde edilir. her türlü yapıda, iç ve dış duvarlarda, çatı katı döşemelerde, çift cidarlı sandviç duvarlarda, ısı ve ses yalıtımı için kullanılır (5).

Cam yünü ya da taş yünü kanser yapar mı?

1991yılında ABD The OccupationalSafety and Health Administration (OSHA) İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu,cam elyafının rahatsız edici bir toz olduğuna, kansere neden olan bir maddeolmadığına karar vermiştir.

Yaygın olarak, cam yününün kanserojen olmadığı yönünde bir kanı bulunsa da, AmerikaBirleşik Devletleri’nin bazı eyaletlerinde içerdiği bağlayıcılar nedeniyle kanserojenolarak sınıflandırılır [6].

Cam yünüüzerindeki olumsuz yaklaşımların temelinde; kanserojen olduğu bilinen asbesteolan fiziksel benzerliği ve çalışma sırasında gözlerin, cildin ve solununumyollarının tahrişi gibi problemlere neden olması yatmaktadır. Ayrıcacam liflerinin deriyi mekanik olarak kazıması, dermatit olarak bilinenrahatsızlıklara neden olur [6].

Çalışanlar için: ‘’Cam elyafıgözlerin, cildin ve solununum yollarının tahrişi gibi daha başka problemlereneden olur. Cam liflerinin deriyi mekanik olarak kazıması, dermatit olarakbilinen rahatsızlıklara neden olabilir. Kendinizi korumak için, uzun kollugömlekler ve pantolonlar, her gün temiz giysiler giyerek cildinizi liflerekapalı tutmanız zorunludur. Eldivenler ve koruyucu gözlükler de yararlıolabilir. Cildi, üzerine bulaşmış liflerden arınmak için sabun ve ılık sukullanınız [6]. Tozlanma, keçe vebez şeklindeki cam elyafının ruloların açılması esnasında, kıyım makinası ileçalışırken, işlem sonucu toz koruyucular uzaklaştırılmış ise ya da zımparalamaesnasında oluşur. Cam elyafına solunum yoluyla maruz kalmamak için her zaman bugibi alanlarda bir toz maskesi takınız [6].

Camelyafı ile bağlantılı esas tehlikelere, imalatı esnasında veya laminatoluşturmak için kullanılan kimyasallar neden olur. Stiren monomeri ya da hamreçine, bir organik peroksit ile katalize edilir; bunlardan en sık kullanılanımetil etil keton peroksittir. Tepkimeyi hızlandırmak için sıkça kullanılankobalt bileşikleri, alerjik deri ya da astıma benzer rahatsızlıklara nedenolabilir. Aseton, araçlar ve gereçlerin, sprey ekipmanlarının temizlenmesindekullanılan, merkezi sinir sistemini uyuşturucu bir maddedir [6]. Bu kimyasallar hakkında hatırlanmasıgereken en önemli şey solunduklarında sağlığa zararlı olduklarıdır; uygun birsolunum cihazı kullanılmalı ve yeterli bir havalandırma sağlanmalıdır. Ayrıcabu kimyasalların, normal oda sıcaklığında dahi yanıcı ve patlayıcı yoğunluklaroluşturabilecekleri unutulmamalı, ihtimamlı bir uygulama ve havalandırmaya özengösterilmelidir’’ [6].

 

Kaynaklar

 

[1] Eşref Atabey. 2017. Mineral Dusts and Health. 296p.Lambert AcademicPublishing-Germany,

ISBN: 978-622-2-07140-6.

[2] Eşref Atabey. 2015. Türkiye asbest haritası (çevreselasbest maruziyeti-akciğer  kanseri-mezotelyoma).

            Tüberkülozve Toraks Dergisi. Sayı: 63/3, 199-219.

[3] Eşref Atabey. 2009. Türkiye’de Asbest, Eriyonit,Kuvars ve Diğer Mineral Tozları ve Etkileri. Ankara: MTA

            Yerbilimleri ve Kültür Serisi: 6, 191s.ISBN:978-605-4075-44-7.

[4]https://www.interajans.nl/cam-ve-tas-yunu-de-oldu

[5]http://tekintezcan.cbu.edu.tr/files/01CAMYUNU.pdf

[6]http://www.toolboxtopics.com/Gen%20Industry/Is%20Fiberglass%20a%20Health%20Hazard.htm

 

                   

Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.