Bilgi Edinme Yazıları;

TAŞ YÜNÜ YA DA CAM YÜNÜ (İZOCAM) KANSER YAPAR MI?

TAŞ YÜNÜ YA DA CAM YÜNÜ (İZOCAM) KANSER YAPAR MI?

 

Adı Soyadı: Ö. A.                                                                31 Aralık 2017 00:41

 

Mesajı: Merhaba, Sayın Atabey, yalıtım için kullanılan taş yünü asbest içerir mi?

 

Sayın Ö. Hanım

İlginize teşekkür ederim. Halk dilinde asbestin diğer adlarından birisi ‘’kaya yünü’’ bazen de ''taş yünü''diye anılıyor. Eğer kastettiğiniz gerçekten doğal olan ‘’kaya yünü’’ yerine kullanılmış ‘’taş yünü’’ise asbest muhakkak vardır.

Saygılarımla

Eşref Atabey


AdıSoyadı: Ö.A.
Mesajı: Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Yeni yapılan binada yalıtım için kullanmışlar izocam (taş yünü) dedi; inşaat çalışanları sorduğum, izocam (taş yünü) o da asbest midir?

 

SayınÖ. Hanım                                             31 Aralık 2017 10:09

 

İzocam asbestli değildir. Taş yünü ya da kaya yünü doğal olarak üretilen asbestin halk dilindeki diğeradıdır. İzocama aynı zamanda ticari olarak ‘’taş yünü’’ ya da ‘’cam yünü’’ de denilmektedir. Aslında izocama‘’Taş yünü’’ denilmesi asbestin halk dilindeki adı olan ‘’kaya yünü-asbesti’’ çağrıştırması bakımından doğru değildir. ‘’Camyünü’’ demek daha doğru olur.

Çünkü cam yününün hammaddesi silis kumu olup, aynı zamanda camın da hammaddesi olduğundan ‘’cam yünü’’ adı kullanılması daha doğru olacaktır.

Cam yünü ya da taş yünü ‘’ Silis kumunun 1200-1250 derecede eritilmesiyle elyaf haline getirilmesinden elde edilmektedir.

 

Asbest lifsi, yanmaz, asitlere ve basınca dayanımlı bir mineral grubunun ticari adıdır. Endüstride 1920-1990 yılları arasında yaygın kullanılmıştır. Asbest tozu ve liflerinin uzun süre solumasından akciğer zarında asbestosis ve karın zarı kanseri yaptığını biliyoruz. Kanserojen özelliği dolayısıyla ABD ve Avrupa ülkelerinde 1990’lı yıllardan sonra, Türkiye’de ise 2010 ve 2013 yılından sonra çıkartılması, ticareti, ithalatı, ihracatı, kullanımı yasaklanmıştır [1, 2, 3].

Taşyününün (İzocam) sağlığa zararı tartışmalıdır. Bu konuda kanser yaptığıyla ilgili görüş var. Bilimselliği tartışmalıdır.

 

''AMSTERDAM (İnterAjans) –Hollanda’da sağlık uzmanları, binaların ısı yalıtımında kullanılan cam elyafıyünü ve taş yünü konusunda ciddi uyarılarda bulunuyorlar. Binalarda kanserojencbir madde olan asbestin kullanılıp kullanılmadığı üzerinde durulduğuceleştirisini yapan uzmanlar, cam yünü ve taş yününün de ölümle sonuçlananchastalıklara neden olabildiklerine dikkati çektiler. Bir televizyon programınackonuşan uzmanlar, konuyla ilgili olarak çeşitli bakanlıklara birer yazıcgönderdiklerini kaydettiler. Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. MarjoleincDrent, “Asbestin yerine kullanılabilecek maddeleri çok çabuk kabullendik. Ancakcbu yenilikler sandığımız kadar zararsız değil” ifadesinde bulundu. ProfesörcDrent, bir maddenin kanserojen olmamasının zararsız olacağı anlamınacgelmediğine vurgu yaptı'' [4].

Saygılarımla

Eşref Atabey 

Adı Soyadı: Ö. A.                                                                            31 Aralık 2017 12:58


Mesajı: Zaman ayırıp, en kısa sürede cevap vererek bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılarımla

 YALITIM (İZOLASYON)

Dış havaşartları, yapı içinden kaynaklanan etkiler ve yapının inşa edileceği zeminin bünyesinde bulunan zararlı maddelerden; duvar, döşeme, temel, çatı gibi yapı elemanlarını ve yapı içerisindeki canlıları korumak için yapılan uygulamalara yalıtım (izolasyon) denir.  Yalıtımın amacı su, nem, ısı, ses ve gürültünün yapı elemanlarından içeri girmesini ya da dışarı çıkmasını önlemektir [5].

CAM YÜNÜ

Silis kumunun 1200-1250 santigrat derecede ergitilmesiyle elde edilir. her türlü yapıda, iç ve dış duvarlarda, çatı katı döşemelerde, çift cidarlı sandviç duvarlarda, ısı ve ses yalıtımı için kullanılır (5).

Cam yünü ya da taş yünü kanser yapar mı?

1991yılında ABD The OccupationalSafety and Health Administration (OSHA) İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu,cam elyafının rahatsız edici bir toz olduğuna, kansere neden olan bir madde olmadığına karar vermiştir.

Yaygın olarak, cam yününün kanserojen olmadığı yönünde bir kanı bulunsa da, Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı eyaletlerinde içerdiği bağlayıcılar nedeniyle kanserojen olarak sınıflandırılır [6].

Cam yünü üzerindeki olumsuz yaklaşımların temelinde; kanserojen olduğu bilinen asbeste olan fiziksel benzerliği ve çalışma sırasında gözlerin, cildin ve solununum yollarının tahrişi gibi problemlere neden olması yatmaktadır. Ayrıca cam liflerinin deriyi mekanik olarak kazıması, dermatit olarak bilinen rahatsızlıklara neden olur [6].

Çalışanlar için: ‘’Cam elyafı gözlerin, cildin ve solununum yollarının tahrişi gibi daha başka problemlere neden olur. Cam liflerinin deriyi mekanik olarak kazıması, dermatit olarakbilinen rahatsızlıklara neden olabilir. Kendinizi korumak için, uzun kollu gömlekler ve pantolonlar, her gün temiz giysiler giyerek cildinizi liflere kapalı tutmanız zorunludur. Eldivenler ve koruyucu gözlükler de yararlı olabilir. Cildi, üzerine bulaşmış liflerden arınmak için sabun ve ılık su kullanınız [6]. Tozlanma, keçe ve bez şeklindeki cam elyafının ruloların açılması esnasında, kıyım makinası ile çalışırken, işlem sonucu toz koruyucular uzaklaştırılmış ise ya da zımparalama esnasında oluşur. Cam elyafına solunum yoluyla maruz kalmamak için her zaman bugibi alanlarda bir toz maskesi takınız [6].

Cam elyafı ile bağlantılı esas tehlikelere, imalatı esnasında veya laminat oluşturmak için kullanılan kimyasallar neden olur. Stiren monomeri ya da ham reçine, bir organik peroksit ile katalize edilir; bunlardan en sık kullanılanı metil etil keton peroksittir. Tepkimeyi hızlandırmak için sıkça kullanılan kobalt bileşikleri, alerjik deri ya da astıma benzer rahatsızlıklara neden olabilir. Aseton, araçlar ve gereçlerin, sprey ekipmanlarının temizlenmesinde kullanılan, merkezi sinir sistemini uyuşturucu bir maddedir [6]. Bu kimyasallar hakkında hatırlanması gereken en önemli şey solunduklarında sağlığa zararlı olduklarıdır; uygun bir solunum cihazı kullanılmalı ve yeterli bir havalandırma sağlanmalıdır. Ayrıca bu kimyasalların, normal oda sıcaklığında dahi yanıcı ve patlayıcı yoğunluklar oluşturabilecekleri unutulmamalı, sağlıklı bir uygulama ve havalandırmaya özen gösterilmelidir’’ [6].

 

Kaynaklar

 

[1] Eşref Atabey. 2017. Mineral Dusts and Health. 296p.Lambert AcademicPublishing-Germany,

ISBN: 978-622-2-07140-6.

[2] Eşref Atabey. 2015. Türkiye asbest haritası (çevreselasbest maruziyeti-akciğer  kanseri-mezotelyoma).

            Tüberkülozve Toraks Dergisi. Sayı: 63/3, 199-219.

[3] Eşref Atabey. 2009. Türkiye’de Asbest, Eriyonit,Kuvars ve Diğer Mineral Tozları ve Etkileri. Ankara: MTA

            Yerbilimleri ve Kültür Serisi: 6, 191s.ISBN:978-605-4075-44-7.

[4]https://www.interajans.nl/cam-ve-tas-yunu-de-oldu

[5]http://tekintezcan.cbu.edu.tr/files/01CAMYUNU.pdf

[6]http://www.toolboxtopics.com/Gen%20Industry/Is%20Fiberglass%20a%20Health%20Hazard.htm

 

                   

Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.