Kitaplar;

kitaplar12.jpg

 

I. TIBBİ JEOLOJİ SEMPOZYUMUKİTABI

(DoğalJeolojik Unsurlar ve Sağlığa Etkileri)

BantÇözümlü

AçılışKonuşmaları,

PanelMetinleri

ileKonferans,

SözlüSunum,

 Poster

TamMetinleri ve Özleri

 

Editör

Dr. Eşref ATABEY

   JeolojiYüksek  Mühendisi

1-3 Aralık 2005

MTA Kültür Sitesi - Ankara

 

 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları..

İÇİNDEKİLER

 

AÇILIŞKONUŞMALARI

 

Sempozyum Başkanı (M.Cemal GÖNCÜOĞLU).....

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı (İsmet CENGİZ).............

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (Mehmet Hilmi GÜLER)......

 

KONFERANS METİNLERİ

 

Türkiye’de Doğal Jeolojik Genel Unsurlar veİnsan Sağlığına Etkileri

(Tıbbi Jeoloji)

EşrefATABEY..............................................

 

Türkiye’deAsbest ve Eriyonit Sorunu ve İnsan Sağlığına Etkileri (Mezotelyoma)

Y. İzzettin BARIŞ..........................................

 

Kurşunİzotopları  ve Ağır Metallerin Kaynaklarıve  Dağılımları: Örnek Calışma-ŞehirÇevre Kirliliği ve İnsan Sağlığı

Nurdan S. DÜZGÖREN AYDIN.......................

 

BatıAnadolu’da Arsenik ile Bor Mineralleri İlişkisi ve Sağlığa Etkileri

CahitHELVACI...................................

 

İyot, Çinko,Kobalt, Mangan, Bakır ve Selenyum Mikroelementlerin Biyojeokimyası, Çevre veİnsan Sağlığına Etkisi

Hanım HALİLOVA.........................

 

AğırMetaller’in Türkiye’deki Durumu ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

Nurhayat BARLAS ve AliDEMİRSOY...........................

 

Türkiye’deBakır, Flor, Selenyum Düzeyleri ve Hayvan Sağlığına Etkileri

Ulvi RehaFİDANCI..........................

 

Nükleer Santrallar,Radyoaktivite ve Halk Sağlığı

L. Tufan ERDOĞAN..........................

 

BİLDİRİ METİNLERİ

 

Ev İçi Metan Gazı ve Halk  Sağlığı, Bir Örnek: Kayseri Turbiyeri

Mehmet ŞENER.......................

 

Ülkemizdeki Doğal Karbondioksit Çıkışlarının İnsanSağlığına Yönelik Uygulamaları

HazımYILMAZ.....................

 

BöbrekTaşlarının Mineralojisi ve Biyojeokimyası: Sivas Bölgesinden Bazı Saptamalar

Hüseyin YALÇIN ve Fatma YALÇIN....................

 

KastamonuYöresinde Su, Toprak ve  BitkiÖrneklerinin İyodür Kapsamları

Sonay SÖZÜDOĞRU OK, Sadık USTA, HanımHALİLOVA,

Susan HOSSEİNİ ve İlhami ÜNVER...........

 

Trabzon-AraklıArasında Karayolu Boyunca Asidik ve Bazik Topraklar Üzerinde Yetişen FındıkBitkisinin Trafik ve Jeolojik Faktörlerden Kaynaklanan Ağır Metal Kirliliği

Enver AKARYALIve Necati TÜYSÜZ......................................

Porsuk Çayı(Kütahya-Eskişehir) Ağır Metal Kirliliği

GünerSÜMER..................

Van Gölü Havzasında RadyoaktiviteninJeokimyasal Dağılımı ve Halk Sağlığına Etkileri

A.Ümit TOLLUOĞLU,  Meral ERAL, Şule AYTAŞ, Sema AKYIL, M. AkifIŞIK, Mahmut A. ASLANİ, Onur KÖSE, Doğukan A. TÜRKÖZÜ ve AyşeYÜKSEL...........................

 

Gevaş İlçesinde(Van) Gözlenen Mide Kanseri Vakalarının Fibroz Mineraller ileİlişkilendirilmesi

Özlem TÜRKOĞLU, Esin ÜNAL, Vural OYAN, A.ÜmitTOLLUOĞLU, M. Akif IŞIK, Mesut ÇİMRİN ve Mahmut İLHAN.......................

 

Türkiye’de YüksekDüzeyde Fluorür İçeren Kaynak Suları ve Sağlık Açısında Önemi

Nazmi ORUÇ................................

 

Isparta YöresindeKaynak Sularında Flor, İyot, Arsenik Düzeyleri ile İnsan Kaynaklı(Antrapojenik) Kirlenme ve İnsan Sağlığına Etkileri

Ali BİLGİN, Tevfik İSMAİLOV ve ŞemsettinCARAN..........................

 

Türkiye'de Doğal ve Endüstriyel Floroz
Ulvi Reha FİDANCI, Hilal KARAGÜL,Tevhide SEL ve Berrin SALMANOĞLU.................

 

Florozlu Koyunlarda Serum Selenyum Düzeyleri

Nilgün ÜREN,Tevhide SEL, Hilal KARAGÜL, Ulvi Reha FİDANCI ve

Handan MERT........................

 

 

POSTER  METİNLERİ

Taşocağı İşçilerinde Silikozis Riski(Ankara)

Can ÖNER ve CananÖNER...................................

Denizli İli Kuzeyinde Yer AlanBazı Termal Kaynakların  Hidrojeokimyasalİncelenmesi ve Sağlık İlişkisi

Ali BÜLBÜL, Gültekin TARCAN ve AliGÖKGÖZ.....................

 opa(Kd-Türkiye) Arası Çay Bahçeleri Topraklarının Ve Çay Bitkilerinin İz MetalKonsantrasyonları

Gülten YAYLALI, Necati TÜYSÜZ ve Mehmet TÜFEKÇİ

Maden İşletmeciliğinin Çevre Ve HalkSağlığına Etkisi: Gümüşköy-Kütahya

Fetullah ARIK ve M. Tahir NALBANTÇILAR

 

Dikili (İzmir)Termal Kaynaklarının Hidrojeolojisi, Su Kimyası ve Canlılar Üzerine Etkileri

Tuğbanur ÖZEN ve Gültekin TARCAN

 

Theileria Annulata İle Enfekte Sığırlarda SerumBeta-Karotin, Vitamin A ve Selenyum Düzeyleri

Tevhide SEL, Nilgün ÜREN, Ulvi Reha FİDANCI, SerpilNALBANTOĞLU ve Güzin Özkurt BOZARA

 

PANEL

Eriyonit Minerali veKanser (Mezotelyoma) Tuzköy-Karain-Sarıhıdır Örneği


Eşref ATABEY (Jeoloji Mühendisleri Odası) ...............

Y. İzzettin BARIŞ (Em. Öğr. Üyesi, Göğüs Hast. Uzm.).......

Mustafa TURAL (Karain Muhtarı).......        

İbrahim DURAN (Sarıhıdır Muhtarı).......

Bekir ÖDEMİŞ (Ürgüp Belediye Başkanı).......

Kapanış Konuşması (M. Cemal GÖNCÜOĞLU, EşrefATABEY)..............

1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Sonuç Bildirgesi..........

JMO Tarafından Kamu Kurumlarına GönderilenYazı................

Teknik Gezi Planı...............


Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.