Kitaplar;

kitaplar29.jpg

İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE’DE DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI VE TIBBİ JEOLOJİK ETKİLERİ

GİRİŞ

1 BÖLÜM

 

RADYASYON KAYNAKLARI

A-YERKABUĞU KAYNAKLI DOĞAL RADYASYON

TÜRKİYE’DE DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI

URANYUM KAYNAKLARI

AYDIN 

ÇANAKKALE

Ayvacık ve Küçükkuyu yöresi doğal radyasyon kaynakları

Ezine-Geyikli yöresi doğal radyasyon kaynakları

GİRESUN

KIRIKKALE

MANİSA

Köprübaşı uranyum yatakları ve radyoaktivite düzeyleri

Jeolojik ve hidrojeolojik yapı

Kaya ve sedimanlar

Yer altı suları

UŞAK

YOZGAT

TORYUM KAYNAĞI

ESKİŞEHİR

Karaören ve Kızılcaören su kaynaklarında radyasyon

TÜRKİYE’NİN BAZI YÖRELERİNDEKİ DOĞAL RADYASYON DOZ DEĞERLERİ

Doğu Karadeniz Bölgesi bazı kayalarda ve toprakta doğal radyasyon ölçümleri

Kuzeybatı Karadeniz Bölgesi bazı sediment ve sularda doğal radyonüklidler

Gediz Havzası topraklarındaki doğal radyoaktivite seviyesi

Nevşehir ili bazı içme suyu kaynaklarındaki radyonüklidler

Van Gölü Havzasında radyoaktivitenin jeokimyasal dağılımı

Yüzey suyu örneklemeleri

Gümüşhane yöresi mineralli su kaynakları radyoaktivite içerikleri ve doğalgama doz oranları

TÜRKİYE’DEKİ DOĞAL TAŞLARDA RADYASYON

Amerika Birleşik Devletleri ve uzak doğu ülkelerine ihraç edilen bazı doğal taşların radyoaktivite özellikleri

YAPI MALZEMESİNDEKİ DOĞAL RADYOAKTİVİTE

Ölçülen doz hızıyla topraktaki radyoaktiviteyi belirlemek

TÜRKİYE’DE KULLANILAN YAPI MALZEMELERİNDEKİ  DOĞAL RADYOAKTİVİTEDEN KAYNAKLANAN RADYASYON DOZU

TÜRKİYE GENELİNDE TOPRAK ÖRNEKLERİNDE ÖLÇÜLEN ORTALAMA AKTİVİTE DEĞERLERİ

RADON GAZI

RADON GAZI BIRAKILMASINI VE AKTARIMINI DENETLEYEN ETMENLER

Mineralojik etmenler

Ana kayacın iletim özellikleri

Radon’un göçme yolları

Faylar ile radon gazı ilişkisi ve sağlık

Hava

Toprak özellikleri

Binalarda radonu etkileyen unsurlar

RADON ÖLÇÜMÜ

Radon ölçüm yöntemleri

Evde radon testi

Evde radon ölçümü geçerlilik düzeni

Toprak gazındaki radonun ölçümü

Suda radon ölçümü

Katı malzemelerde radon ölçümü

Türkiye’de konutlarda radon ölçümleri

Kimyasal iz kazıma yöntemi

Kapalı ortamlarda radon gazı kontrolü

Bazı ülkelerin radon konsantrasyon değerleri

Isparta ilinde yüksek florürlü su kaynaklarını kullanan

Deregümü ve Yakaören köylerinde atmosferik radon düzeylerinin belirlenmesi

GIDA MADDELERİNDEKİ RADYONÜKLİDLER

TÜTÜNDE RADYOAKTİVİTE

B-SUDA DOĞAL RADYASYON

İçme sularındaki radyonüklidler

Suda radon gazı

Türkiye’de radon kaplıcaları ve içmeleri

C-KOZMİK IŞINLAR

D- VÜCUTTAKİ DOĞAL RADYASYON

 

2 BÖLÜM

 

RADYOAKTİVİTE TANIMI, RADYASYON VE SAĞLIK

Radyoaktivite ve Radyasyon

RADYASYON TİPLERİ

Alfa radyasyonu

Beta radyasyonu

Gama radyasyonu

X ışınları

Nötron radyasyonu

Kozmik radyasyon

RADYASYON DOZU KAVRAMI VE BİRİMLERİ

Radyasyon enerjisi birimi (eV)

DOĞAL RADYASYONUN VÜCUDA ETKİSİ

İÇME SUYU ÖRNEKLERİNDE RADYOAKTİVİTE

İçme sularındaki radyasyonun sağlığa etkisi

RADON KAPLICALARINDA ALINAN RADYASYON

POTASYUM’DAN ALINAN RADYASYON

POLONYUM-210 DAN GELEN RADYOAKTİVİTE

GIDA VE SÜT ÖRNEKLERİNDEKi RADYOAKTiViTE VE YILLIK ETKiN DOZ

KOZMİK IŞINLAR VE SAĞLIK

İYONLAŞTIRICI RADYASYON VE SAĞLIK

GEZİCİ RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMİ İLE RADYASYONUN ÖLÇÜLMESİ

RESA İSTASYONLARI

RADYASYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Radyoaktivite ölçüm aletleri

 

3 BÖLÜM

RADYOAKTİF MİNERALLER

Radyoaktif mineral tanımı

Birincil radyoaktif mineraller

İkincil radyoaktif mineraller

Radyoaktif minerallerin fiziksel özellikleri

Yönlere bağlı olan ve olmayan fiziksel özellikler

Optik özellikler

Radyoaktif minerallerin kimyasal özellikleri

Radyoaktif minerallerin yan kayalara etkileri

Renk değiştirme etkisi

Pleokroyik haleler

Termolüminesans

Işınsı çatlaklar

URANYUM VE TORYUM MİNERALLERİ

Uranyum

Toryum

Uranyum ve toryum jeokimyası

RADYOAKTİF ÖGELER

OKSİTLER

Uraninit-peşblend

Toriyanit

Seriyanit

KARMAŞIK OKSİTLER

Betafit

Brannerit

Davidit

Eskinit-priyorit

Euksenit-polikraz serisi

Fergusonit-formanit serisi

Piroklor-mikrolit serisi

Polimignit

Samarskit-itrotantalit serisi

Polimignit

HİDRATE OKSİTLER VE HİDROKSİTLER

Bekerelit

Billiyetit

Epiiyantit

Gummit

Furmariyerit

İyantinit

Klarkeyit

Kürit

Masuyit

Şoepit

Uranosferit

Vandenbrandeyit

Vandendriesşeyit

Völsendorfit

KARBONATLAR

Andersonit

Bayleyit

Liebigit

Rabbitit

Rutherfordin

Svartzit

Şroekingenit

Vyartit

Zeillerit

SÜLFATLAR

Uranopilit

Yohannit

Zippeyit

FOSFATLAR

Hidrate olmamış fosfatlar

Keralit

Monazit

Hidrate fosfatlar

Bassetit

Bergenit

Devindtit

Dumontit

Fosfuranilit

Hidrojen-otünit

Meta-uranosirsit

Ningyoyit

Otünit (Autinit)

Parsonsit

Renardit

Sabugelit

Saleeyit

Torbernit

ARSENATLAR

Abernatit

Arsenuranilit

Arsenuranosirsit

Hallimontit

Kahlerit

Metakirşheimerit

Metazeunerit ve zeunerit

Novasekit

Troegerit

Uranospatit

Uranospinit

Valpurgit

VANADATLAR

Fransvillit

Karnotit

Rauvit

Sengierit

Tyuyamunit ve metatyuyumanit

Vanuralit

MOLİBDATLAR

İriginit

Umohoyit

SİLİKATLAR

Huttonit

Koffinit

Torit

Torogummit

Hidrate silikatlar

Boltvudit

Gastunit

Kasolit

Kuprosklodovskit

Sklodovskit

Soddyit

Uranotil alfa

Uranotil beta

TUKOLİT

Çok az miktarda uranyum ve toryum içeren mineraller ile safsızlık halinde uranyum ve toryum içeren mineraller

URANYUM VE TORYUM YATAKLARININ OLUŞUMU- DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE URANYUM VE TORYUM YATAKLARI

URANYUM VE TORYUM YATAKLARININ OLUŞUMU

DÜNYADA URANYUM VE TORYUM YATAKLARI

Avrupa’da uranyum ve toryum yatakları

Asya’da uranyum ve toryum yatakları

Afrika’da uranyum ve toryum yatakları

Avustralya’da uranyum ve toryum yatakları

ABD’de uranyum ve toryum yatakları

Güney Amerika’da uranyum ve toryum yatakları

Dünya toryum rezervleri

TÜRKİYE’DE URANYUM VE TORYUM YATAKLARI

Uranyum cevherleri üzerinde yapılan çalışmalar

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

DEĞİNİLEN BELGELER

SÖZLÜK

KISALTMALAR


Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.