Kitaplar;

kitaplar38.jpg

İÇİNDEKİLER

 

MUĞLA İLİNİN İLÇELERİ, JEOLOJİSİ, MADEN-ENERJİ KAYNAKLARI,

TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI……………………….

GİRİŞ…………………………………………………………………………………….

 

I.KISIM

MUĞLA İLİ VE İLÇELERİ, JEOLOJİSİ, MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

 

1.BÖLÜM

MUĞLA İLİ VE İLÇELERİ

 

MUĞLAİLİ……………………………………………………………….

            Coğrafikkonumu ……………………………………………

         Fizikiyapısı………………………………………

İklim ve bitki örtüsü…………………………….

Orman………………………

Tarihi………………………………

Ulaşım……………………………………

Nüfus ve eğitim ……………………………

Sanayi ve madencilik……………………………………………………

Toprak yapısı………………….

Tarım ve hayvancılık………………….

Turizm…………………………………………..

MUĞLA İLİNİN İLÇELERİ………………………

MENTEŞE……………………..

BODRUM…………………………………….

DALAMAN…………………………………

DATÇA…………………………………………….

FETHİYE……………………………..

KAVAKLIDERE……………………………..

KÖYCEĞİZ………………………………………

MARAMARİS………………………………………….

Marmaris’deJeolojik bir miras yapısı:Orhaniye kumseti ve lagünü (Kızkumu)……………………

MİLAS………………………………

ORTACA…………………………………

SEYDİKEMER…………

ULA………………………………..

Ula’da Jeolojik bir miras yapısı: Sedir Adası ………..

YATAĞAN………………………………………

 

MUĞLA İLİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ……………………

Datça-Bozburun Özel ÇevreKoruma Bölgesi………………..

Fethiye-Göcek Özel ÇevreKoruma Bölgesi……………..

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi………………….

 

 

 

 

 

 

 

2. BÖLÜM

MUĞLA  İLİNİNJEOLOJİSİ

 

MUĞLA İLİNİN GENEL JEOLOJİÖZELLİKLERİ……………..

KAYA BİRİMLERİNİN TANIMLANMASI…………………

 

MUĞLA MERKEZ-KAVAKLIDERE-YATAĞAN-MİLAS

DOLAYININ JEOLOJİSİ...............................

 

METAMORFİK KAYALAR………………………….

ÇİNE GRUBU…………………………….

KAVAKLIDERE GRUBU………………………..

MARÇAL GRUBU…………………….

ÖREN ÜNİTESİ…………………..

AKÇAY GRUBU…………………………

Karadere formasyonu

Mortuma formasyonu

Kaypaklıtepe üyesi

Kerme formasyonu

MUĞLA GRUBU

Turgut formasyonu

Bağyaka üyesi

Sekköy formasyonu

Bağcılar üyesi

Yatağan formasyonu

Madanlar üyesi

Milet formasyonu

Algıköy üyesi

Kuvaterner yaşlı çökeller

 

DATÇA-MARMARİS-ULA-KÖYCEĞİZ-ORTACA-DALAMAN-FETHİYEDOLAYININ JEOLOJİSİ

 

BEYDAĞLARI OTOKTONU

Beydağları formasyonu

Tekkeköy üyesi

Gedikbaşı formasyonu

Dişitaştepe formasyonu

Susuzdağı formasyonu

Karabayır formasyonu

Sinekçi formasyonu

Gömüce üyesi

Kıbrısdere üyesi

Çayboğazı üyesi

Karakuştepe formasyonu

Kasaba formasyonu

YEŞİLBARAK NAPI

Gebeler formasyonu

Elmalı formasyonu

Uçarsu formasyonu

Yavuz formasyonu

LİKYANAPLARI

TAVAS NAPI

KARADAĞ SERİSİ

Sazak formasyonu

Kiloluk formasyonu

Akkavak formasyonu

Sarıtaş formasyonu

Karapınar formasyonu

Belenkavak formasyonu

TEKEDERESERİSİ

Çatakdere formasyonu

İncirbeleni formasyonu

Nişangahtepe formasyonu

HATİCEANADAĞI SERİSİ

Çenger formasyonu

Ağaçlı formasyonu

Babadağ formasyonu

Faralya formasyonu

BODRUM NAPI

ÇÖKEK BİRİMİ

Kayaköy Dolomiti

Türkmentepe formasyonu

Sandak formasyonu

Göçgediği formasyonu

Göğüçayı formasyonu

Karaböğürtlen formasyonu

Kireçtaşı üyesi

Karanasıflar formasyonu

Volkanit üyesi

Dire Olistostromu

BOZBURUN BİRİMİ

Bayırköy formasyonu

Güverdağı formasyonu

Ula Mermeri

Sarıabat üyesi

Çiftlik formasyonu

DUMANLIDAĞ NAPI

Mandırkaya formasyonu

Camialanı formasyonu

Kozağaç formasyonu

GÜLBAHAR NAPI

TURUNÇ BİRİMİ

Orluca formasyonu

Çövenliyayla Volkaniti

Orhaniye formasyonu

DOMUZDAĞI NAPI

Dutdere Kireçtaşı

MARMARİS OFİYOLİT NAPI

KIZILCADAĞ MELANJ VE OLİSTOSTROMU

MARMARİS PERİDOTİTİ

NEOOTOKTON SEDİMANTER KAYA BİRİMLERİ

ORTA-GEÇ MİYOSEN

Bozdağ Monzoniti

Bodrum Volkanitleri

Andezit-trakiandezit üyesi

Bencik formasyonu

Varsakyayla formasyonu

Kerme formasyonu

PLİYOSEN

Çameli formasyonu

Akyar Kireçtaşı

Yıldırımlı formasyonu

Sekiçayı formasyonu

KUVATERNER

Ören formasyonu

Ambarkavak formasyonu

Düzçam formasyonu

 

BODRUMYARIMADASININ JEOLOJİSİ

Güllük formasyonu

Pazardağı formasyonu

Bozdağ formasyonu

Karadağ formasyonu

Kışladağı formasyonu

Bodrum formasyonu

Kadıkalesi formasyonu

Koyunbaba formasyonu

Magmatik kayaçlar

Akyar formasyonu

TEKTONİK

 

 

3.BÖLÜM

MUĞLA İLİNİN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

 

MUĞLAİLİNİN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI……………..

MUĞLAİLİNİN MADEN KAYNAKLARI………………

METALİK MADENLER……………………….

Bakır-Kurşun-Çinko

Krom

Mangan

Demir

Alüminyum

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

Zımpara-Diyasporit

Kükürt

Manyezit

Talk

Grafit

Olivin

Dolomit

Kuvars-Kuvarsit

Feldispat

Kalsit

Kireçtaşı

Mermer

Kum ve çakıl

 

ENERJİ KAYNAKLARI

Kömür

Yatağan ilçesi

Eskihisar sahası

Turgut sahası

Bayır sahası

Tınaz-Karakuyu sahası

Bağyaka sahası

Milas ilçesi

Karacahisar sahası

Ekizköy sahası

Sekköy sahası

Hüsamlar sahası

Çakıralan-Belen sahası

Alatepe sahası

TERMİK SANTRALLAR

Yatağan Termik Santralı

Kemerköy Termik Santralı

Yeniköy Termik Santralı

HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALLARI

Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santralı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLARI

Turguttepe Rüzgar Enerji Santralı (RES)

 

 

II. KISIM

MUĞLA İLİ TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

1.BÖLÜM

MUĞLA İLİNDE DOĞAL AFETLER VE RİSKLER

 

MUĞLA İLİNDE DOĞAL AFETLERVE RİSKLER………….

MUĞLA İLİNİN DEPREMSELLİĞİ……………………..

DİRİ FAYLAR

Muğla Bölgesi’nin deprem potansiyeli

Fethiye depremi

Dalaman kıyılarında tsunami olasılığı

Dalaman sahillerinin tsunamiden etkilenmesi

Öneriler

MUĞLA İLİNDE HEYELANLAR

 

2. BÖLÜM

MUĞLA İLİ ASBEST VE DİĞER MİNERAL TOZLARI VE HALKSAĞLIĞI

 

ASBEST VE SAĞLIK…………..

Asbest tanımı

Asbest çeşitleri

Serpantin grubu asbest mineralleri

Krizotil

Amfibol grubu asbest mineralleri

Krosidolit (ribekit)

Amosit (grünerit)

Antofillit

Tremolit

Aktinolit

Türkiye’de krizotil ve amfibol asbest dağılımı

MUĞLA İLİ KRİZOTİL ASBEST DAĞILIMI

ASBEST SANILAN KAYAÇLARVE TOPRAKLAR

Asbestin kullanımı

Asbeste maruziyet şekilleri

Çevresel asbestten etkilenme

Asbeste bağlı hastalıklar açısından riskaltındaki meslek grupları

Asbestin neden olduğu hastalıklar

Benign hastalıklar

Malign hastalıklar

Mezotelyoma

Sonuç ve öneriler

 

MUĞLA İLİ DİĞERMİNERAL TOZLARI VE ETKİLERİ

Muğla ilindeki kuvars-kuvarsit zuhurları

KUVARS, KUVARSİT,KUVARS KUMU VE SAĞLIĞA ETKİLERİ

Kuvars, kuvarsit

Kuvars kumu

Kuvars kullanımı

Kuvars, kuvarsit ve kuvars tozlarına maruz kalma

KUVARS TOZU VE SİLİKOZİS

Silikozise karşı alınacak önlemler

KROM TOZU VE ETKİSİ

OLİVİN TOZU

ALÜMİNYUM TOZU

MANGAN TOZU

PONZA TOZU

Ponzanın kullanım alanları ve sağlığa etkisi

FELDİSPAT TOZU

 

 

3. BÖLÜM

MUĞLA İLİNİN İÇME SUYU KALİTESİ VE HALK SAĞLIĞI

 

MUĞLA İLİNİNİÇME SUYU KALİTESİ VE HALK SAĞLIĞI…………

İÇME SUYUKALİTESİ

MUĞLA İLİNİNİÇME SUYU KALİTESİ

            MUĞLA İLİNİN SU KAYNAKLARIPOTANSİYELİ

Akarsular

Göller

Barajlarve göletler

Muğla ili içme suyu tesisleri

Kaynak suyu ile kayaç ilişkisi

MUĞLA İLİ İÇME SUYU KALİTESİ

Muğla şehir merkezi

Yerkesik (Muğla merkez)

Yeşilyurt-1 (Muğla merkez)

Yeşilyurt-2 (Muğla)

 

 

Bodrum

Yalıkavak (Bodrum)

Dalaman

Gürköy-1 (Dalaman)

Gürköy-2 (Dalaman)

Karacaağaç köyü (Dalaman)

Taşlıburun Mah. (Dalaman)

Türkocağı Mevkii (Dalaman)

Datça

Fethiye

Göcek (Fethiye)

Kavaklıdere

Köyceğiz

Marmaris

Milas

Meşelik köyü (Milas)

Ortaca

Dalyan (Ortaca)

Ula

Yatağan

BALKAN ENDEMİK NEFROPATİSİ(BEN)

 

4. BÖLÜM

İÇME SUYUNDA ARSENİK VE SAĞLIK

 

İÇME SUYUNDA ARSENİK

Arsenik tanımı ve özellikleri…………………………..

SUDA ARSENİĞİNKAYNAĞI……………………………………

Arseniğin antropojenik kaynakları………………………….

Jeotermal (sıcak su) kaynaklar……………………………………

Gübreleme…………………………………..

Arsenikçe zengin yer altı sularını barındıran jeolojik ortamlar

ARSENİĞİN SAĞLIĞAETKİLERİ……………………………………

MUĞLA İLİNİNİÇME SUYUNDA ARSENİK OLASILIĞI

Arsenik bulunduran kayatürleri…………………………….

Arsenik bulunduran kayatürleri

ARSENİKLE İLGİLİÖNLEMLER………………… 

Yüksek oranda arsenikli yer altı sularınıniyileştirilmesi…………..

Arsenik içeren suların arıtılmasıteknolojileri……………………….

Arsenik arıtması için çalışma yapılanyerler…………………………

 

5. BÖLÜM

İÇME SUYUNDA FLORÜR VE SAĞLIK

 

İÇME SUYUNDA FLORÜR ………………………………..

Flor’un tanımı ve özellikleri

Flüorit minerali kullanımı

İçme suyunda florür ve sağlığa etkileri

MUĞLA İLİNİN İÇME SULARINDA FLORÜR OLASILIĞI

Florürlü içme sularının iyileştirilmesi veönlemler

İçme suyunda florun giderilmesi teknikleri

 

6. BÖLÜM

MUĞLA İLİNİN JEOTERMAL (SICAK SU)KAYNAKLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

MUĞLA İLİNİN JEOTERMAL KAYNAKLARI

BODRUM İLÇESİ

 

Karaada jeotermal kaynağı

DALAMAN İLÇESİ

Kükürtlü su jeotermal kaynağı

DATÇA İLÇESİ

Gölbaşı ve Ilıca jeotermal kaynağı

FETHİYE İLÇESİ

Gebeler jeotermal kaynağı

KÖYCEĞİZ İLÇESİ

Sultaniye (Kapniç) jeotermal kaynağı

Delibey-Rızaçavuş ve Gelgirme jeotermal kaynakları

ORTACA İLÇESİ

Çürükardı jeotermal kaynağı

YATAĞAN İLÇESİ

Bozhüyük jeotermal kaynağı

 

İÇMECELER

Bodrum

Tavşanlı Burnu

Kavaklıdere

Çamyayla maden suyu

Köyceğiz

Sultaniye içmecesi

Marmaris

Gölenye içmecesi

Milas

Sepetçiler maden suyu

Kıyıkışlacık içmecesi

Bahçeburun-Çınarlıburun kaynakları

Yatağan

Hacıbayramlar maden suyu

 

7. BÖLÜM

 

MUĞLA İLİNDEKİ JEOLOJİK MALZEME VE MEKANLARIN TEDAVİ AMAÇLI KULLANIMI

 

MUĞLA İLİNDEKİ JEOLOJİKMALZEME VE MEKANLARIN TEDAVİ AMAÇLI KULLANIMI

Terapötik amaçla jeolojik malzemelerin kullanımı

Balneoterapi

Peloidoterapi

Termal ve minerallisular, termomineral sular

Buhar soluma(inhalasyon)

Taş tedavi

Terapötik amaçla jeolojik mekanların kullanımı

Mağara tedavisi (speleoterapi)

Kaplıcalar

Termal çamurların ve peloidlerin hazırlanması,

Killerin kullanımını denetleyen önemliözellikleri

Ülkemizden örnekler

 

8. BÖLÜM

 

KİL VE TOPRAK YEMEALIŞKANLIĞI-PEKMEZ TOPRAĞI VE SAĞLIK

 

KİL VE TOPRAK YEMEALIŞKANLIĞI

Kil ve özellikleri

İnsanlarda kil ve toprakyeme alışkanlığı (jeofajia-pika) 

İnsanlarda demir eksikliği……………

İnsanlarda çinko eksikliği …………………………

Çocuklarda toprak yeme olayı…………………………

Kil ve toprak yemenin yaratabileceği sorunlar…………

Kilin satış şekli

TOPRAKTAKİORGANİZMALAR VE SAĞLIK

PEKMEZ VE PEKMEZ TOPRAĞI…………………………………

Pekmez toprağı ve sağlık………………………………….

Öneriler…………………………………………………………………

 

 

9. BÖLÜM

 

MUĞLA İLİ İNSAN KAYNAKLI (ANTROPOJENİK) UNSURLAR VEETKİLERİ

 

İNSAN KAYNAKLI(ANTROPOJENİK) UNSURLAR VE ETKİLERİ

MADEN ÜRETİMİ VE İŞLENMESİ

Atık pasaları

Atık (pasa) barajları

Asit maden drenajı ve su kirliliği

Asit maden drenajına karşın alınması gereken önlemler

AĞIR METALLER

Ağır metallerin topraktaki kökeni ve dağılımı

Muğla ili topraklarında nikel konsantrasyonları

JEOTERMAL KAYNAKLAR

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLAR

GÜBREDEN GELEN AĞIR METAL KİRLİLİĞİ

ARAÇLARDAN GELEN KİRLİLİK

ZİRAİ İLAÇLAMA (OT, BÖCEK VE MANTAR ÖLDÜRÜCÜLER)

ATIK BOŞALTMA

Çöp atıkları

Kimyasal atıklarve lağım akıntıları

Taşocağı ve mıcır işletmeleri

 

10. BÖLÜM

 

KÖMÜR VE HALK SAĞLIĞI

KÖMÜR

Kömürde iz elementler

Kömürde arsenik

Kömürde flor

Kömür tozu ve antrokozis

Önlemler

KÖMÜR SANTRALLAR VE HALK SAĞLIĞI

Kömür santralların çevresel etkileri  

Yatağan Termik Santralı emisyonlarının etkisindekalan tarım ve orman toprakları

Topraklarının toplam Pb, Ni, Cd, Fe,Cu, Zn, Mn ve S kapsamları

Kurşun

Nikel

Kadmiyum

Demir

Bakır

Çinko

Mangan

Kükürt

Topraklarının ekstrakte edilebilir Pb,Ni, Cd, Fe, Cu, Zn, Mn ve S kapsamları

Kurşun

Nikel

Kadmiyum

Demir

Bakır

Çinko

Mangan

Kükürt

Bitkilerdeki toplam Pb, Ni, Cd, Fe, Cu,Zn, Mn ve S içerikleri

Kurşun

Nikel

Kadmiyum

Demir

Bakır

Çinko

Kükürt

Asit yağmurları

Asit yağmurlarının topraktaki etkileri

Asit yağmurlarının canlılar üzerindeki olumsuzetkileri

Sonuçlar ve öneriler

Yatağan (Muğla) Termik Santralı Atık DepolamaSahası’nın yer altı sularına etkisi

Atık depolamasahasından sızan suların kalitesi

Gözlemkuyularında yer altı suyu kalitesi

 

11. BÖLÜM

 

MUĞLA İLİ DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI VE HALKSAĞLIĞI

 

RADYASYON VE RADYOAKTİVİTE

Yerkabuğu kaynaklı doğal radyasyon

MUĞLA İLİ DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI VE SAĞLIK

Radon gazı

Suda doğal radyasyon

Muğla mermerlerinde  radyasyon

Muğla ili kömür santralları ve radyasyon

Almanya’da yapılan bir bilimsel çalışmanın sonuçları

 

12. BÖLÜM

JEOLOJİK UNSURLAR-RİSKLER VE ÖNLEMLER

 

JEOLOJİKUNSURLAR-RİSKLER ………………………………..

Arazi kullanımı planlaması ve iskan alanlarındatıbbi jeolojinin önemi………..

Tıbbi Jeoloji ve turizm………………………………..

YASA VE YÖNETMELİKLERLE,YERLEŞİM YERİ SEÇİMİNDE

TIBBİ JEOLOJİ UYGULAMALARIVE ÖNERİLER……………………………

Sağlık Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler…………………………..

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler………………

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler……

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kaynaklı düzenlemeler………………..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklıdüzenlemeler…

Tarım Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler……………………………

GENEL ÖNERİLER…………………………………………………………

DEĞİNİLEN BELGELER…………………………………………………….

SÖZLÜK……………………………………………………………………….

KISALTMALAR………………………………………………………………..

 

 


Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.