Kitaplar;

kitaplar42.jpg


 Ana sayfadaki iletişim formunu doldurarak  da bilgi edinebilirsiniz.

Ebat: 16x24 cm

Kuşe kağıda renkli baskı

620 sayfa

İplik dikişli

Selofanlı karton kapak

 ISBN: 978-605-65516-0-4

 Kitabın telif ve iktibas hakkı yazarına aittir. İzinsiz çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

 

Kitap, TIBBİ JEOLOJİ alanında hazırlanmışolup, toplam 10 bölümden oluşmaktadır. 1. BÖLÜMDE, ‘’Yerkürenin yapısı,oluşumu, yerkabuğu hareketleri, elementlerin yerkabuğunda bulunuşu vesınıflandırılması, elementlerin hareketliliği ve dağılımı, jeokimya haritaları,toprağın yapısı ve elementlerin çökelimi’’, 2. BÖLÜMDE ‘’Elementlerinsınıflandırılması ve periyodik çizelge’’, 3. BÖLÜMDE ‘’Ana elementler’’, 4.BÖLÜMDE ‘’Tali ve gerekli bazı iz elementler’’, 5. BÖLÜMDE  ‘’İz elementler’’, 6. BÖLÜMDE ‘’Zehirlielementler’’, 7. BÖLÜMDE ‘’Radyoaktif elementler’’, 8. BÖLÜMDE ‘’Soy gazlar’’,9. BÖLÜMDE ‘’Besin kaynaklarında bulunan elementlerin listesi ve sağlığaetkileri,’’, 10. BÖLÜMDE ‘’Ağır metaller ve çevresel etkileri’’ konuları yer almaktadır. 3. 4. 5. 6. 7 ve 8. Bölümlerde yer alanelementlerin sırasıyla; elementin tanımı, özellikleri, bulunuşu, kullanımı vesağlığa etkileri anlatılmıştır. Her elementin özellikleri çizelgeler halinde,bulunduğu bazı minerallerin listesi ve şekli verilmiştir. Kitapta şekil veçizelgeler özenle seçilmiş, referanslar geniş bir şekilde yer almıştır. Renkli,kuşe kağıda baskı olup, 16x24 boyutlarında, iplik dikişli, selofan kartonkapaklı ve 620 sayfadır.

 

Kitap, Jeoloji biliminin yanı sıra, tıbbın çeşitli dallarına (epidemiyoloji,halk sağlığı, patoloji, göğüs hastalıkları, endokrinoloji, beslenme-diyetetik,hematoloji, vd.), toksikoloji, ziraat, madencilik, çevre, mineraloji, kimya vejeokimya, biyojeokimya, veteriner hekimliği, biyoloji, radyasyon fiziği,coğrafya ve birçok meslek gruplarının ilgi alanlarına da yararlı olabilecektemel ve yardımcı bir eser niteliği taşımaktadır. 

 

İÇİNDEKİLER

 

1. BÖLÜM

ELEMENTLERİN DOĞADA BULUNUŞU, HAREKETLİLİĞİ VE DERİŞİMLERİ

 

ELEMENTLERİN YERKABUĞUNDA BULUNUŞU

ELEMENTLERİN HAREKETLİLİĞİ VE DAĞILIMI

TOPRAĞIN KİMYASALÖZELLİKLERİ VE ELEMENTLERİN ÇÖKELİMİ

TOPRAK VE EKİNLERDE ANA VE İZ ELEMENT DERİŞİMLERİ

TOPRAK ÇEŞİTLİLİĞİ VE DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDEKİ TOPRAKLARDA İZ ELEMENT DERİŞİMLERİ

 

2. BÖLÜM

ELEMENTLERİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE  

GÖRE SINIFLANDIRILMASI VE PERİYODİK ÇİZELGE

 

3. BÖLÜM

ANA ELEMENTLER

 

OKSİJEN (O)

KARBON (C)

HİDROJEN (H)

AZOT (NİTROJEN)  (N)

 

4. BÖLÜM

TALİ VE GEREKLİ İZ ELEMENTLER

 

SODYUM (Na)

POTASYUM (K)

MAGNEZYUM (Mg)

KALSİYUM (Ca)

FOSFOR (P)

KÜKÜRT (S)

KLOR (Cl)

DEMİR (Fe)

MANGAN (Mn)

BAKIR (Cu)

ÇİNKO (Zn)

KOBALT (Co)

KROM (Cr)

NİKEL (Ni)

MOLİBDEN (Mo)

VANADYUM (V)

TUNGSTEN (WOLFRAM)(W)

SİLİSYUM (Si)

SELENYUM (Se)

FLOR (F)

İYOT (I)

 

5. BÖLÜM

İZ ELEMENTLER

 

LİTYUM (Li)

RUBİDYUM (Rb)

SEZYUM (Cs)

FRANSİYUM (Fr)

BERİLYUM (Be)

STRONSİYUM (Sr)

BARYUM (Ba)

ALÜMİNYUM (Al)

GALYUM (Ga)

İNDİYUM (In)

KALAY (Sn)

BİZMUT (Bi)

BOR (B)

GERMANYUM (Ge)

ANTİMON (Sb)

TELLÜR (Te)

ALTIN (Au)

GÜMÜŞ (Ag)

PLATİN (Pt)

TİTANYUM (Ti)

SKANDİYUM (Sc)

İTRİYUM (Y)

ZİRKONYUM (Zr)

NİYOBYUM (Nb)

RUTENYUM (Ru)

PALLADYUM (Pd)

HAFNİYUM (Hf)

TANTAL (Ta)

RENYUM (Re)

OSMİYUM (Os)

İRİDYUM (Ir)

BROM (Br)

ASTATİN (At)

LANTAN (La)

SERYUM (Ce)

PRASEODİM (Pr)

NEODİMYUM (Nd)

PROMETYUM (Pm)

SAMARYUM (Sm)

EVROPİYUM (Eu)

GADOLİNYUM (Gd)

TERBİYUM (Tb)

DİSPROSİYUM (Dy)

HOLMİYUM (Ho)

ERBİYUM (Er)

TULYUM (Tm)

İTERBİYUM (Yb)

LUTESYUM (Lu)

 

6. BÖLÜM

ZEHİRLİ ELEMENTLER

 

ARSENİK (As)

KADMİYUM (Cd)

CIVA (Hg)

KURŞUN (Pb)

RADON (Rn)

TALYUM (Tl)

POLONYUM (Po)

 

7. BÖLÜM

RADYOAKTİF ELEMENTLER

 

RADYUM (Ra)

TEKNETYUM (Tc)

RODYUM (Rh)

KURÇATOVYUM (Ku)

DUBNİYUM (Db)

SEABORGİYUM (Sg)

BOHRİYUM (Bh)

HASSİYUM (Hs)

MEİTNERİYUM (Mt)

DARMSTADTİYUM (Ds)

RÖNTGENYUM (Rg)

KOPERNİKYUM (Cn)

AKTİNYUM (Ac)

TORYUM (Th)

PROTAKTİNYUM (Pa)

URANYUM (U)

NEPTÜNYUM (Np)

PLÜTONYUM (Pu)

AMERİKYUM (Am)

KÜRİYUM (Cm)

BERKELYUM (Bk)

KALİFORNİYUM (Cf)

AYNŞTAYNYUM (Es)

FERMİYUM (Fm)

MENDELEVYUM (Md)

NOBELYUM (No)

LORENTUYUM (Lr)(LAVRENSİYUM)

UNUNTRİYUM (Uut)

FLEROVYUM (Fl)(UNUNKUADYUM) (Uuq)

UNUNPENTİYUM (Uup)

LİVERMORYUM (Lv)(UNUNHEKSİYUM) (Uuh)

UNUNSEPTİYUM (Uus)

UNUNNOKTİYUM (Uuo)

 

8. BÖLÜM

 SOY GAZLAR

HELYUM (He)

NEON (Ne)

ARGON (Ar)

KRİPTON (Kr)

KSENON (Xe)

 

9. BÖLÜM

BESİN KAYNAKLARINDA ELEMENTLER

BAZI ELEMENTLERLE İLGİLİ YAPILAN BİYOLOJİK VE
EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR

 

10. BÖLÜM

AĞIR METALLER

 


 


 

KİTABI İNCELEYEN GÖRÜŞLERİ

 

Var olduğu günden itibaren, hep daha yüksek bir yaşam seviyesi peşinde koşan insanlık, özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, sanayileşme süreci ve kapitalist ekonomik düzenin el ele verip birlikte yarattığı tüketici toplumlara evrilir. Artık, günlük hayat,işlerin kolaylaşmasına vasıta olan sayısız suni malzeme, adı bile bilinemeyen kimyasallar ile iç içedir. Üstelik çeşitliliğin yelpazesi bir günden diğerine artmaktadır. Ve aslında bu, hakkında fikir sahibi olunmayan onlarca elementle her an haşir neşir olmak demektir. Bir başka deyişle, rengârenk güller, hiç tanınmayan dikenleriyle beraber girivermiştir, insanoğlunun yaşamına…

 

Öte yandan, sanayileşmenin önünü ardına kadar açan bilim dalları, gelişmenin doğal sonucu olarak hem derinleşmekte, hem de giderek farklılaşıp çoğalmaktadır. İşte, sözü edilen dönemin nispeten yeni ürünlerinden biri de tıbbi jeolojidir. Jeolojik unsurlar ile canlıların sağlığı arasındaki ilişkileri inceleyen bu genç bilim dalı, Türkiye’de henüz emekleme çağındadır. Gelişmesi için yoğun emek harcanması gerekmektedir. Ne yazık ki,hemen tüm alanlardakine benzer biçimde, tıbbi jeoloji çerçevesinde kaleme alınmış, doyurucu Türkçe kaynak bulmak ziyadesiyle güçtür. Çünkü bilgisi olanların yazma, bilgiye ihtiyaç duyanların da genelde pek fazla okumadığı ülkede yaşamaktayız.

 

Tıbbi jeolojinin Türkiye’deki öncülerinden vede müstesna emekçilerinden Dr. Eşref Atabey, bu çalışmasında, sürecin önemli unsurları arasındaki elementleri, insan sağlığına olumlu-olumsuz etkileri boyutuyla enikonu irdelemektedir. Kayaçları, mineralleri ve tabii ki,elementleri doğadaki varlıklarından başlayarak, insanla doğrudan ilişkiye geçtikleri noktaya ve bunların ötesinde, yarattığı sonuçlara ve çözümlerine değin aşamaları, zincirin baklaları misali sırayla anlatmakta, böylelikle,ciddi bir boşluğu daha doldururken, gayet kolay anlaşılır şekilde, başarıyla da okura aktarmaktadır…  Bu amaçla hazırlanmış olan eser için büyük emek harcayan Eşref Atabey’i kutlarım.

 

Dr.Mehmet KARADENİZ

Maden Yüksek Mühendisi-Ankara


Kitapta yer alan ‘’elementlerin sağlığa etkileri’’ alt başlıkları altında verilen bilgileri inceledim. Disiplinlerarası ve her kesime hitap edecek tarzda hazırlanmış. Elementlerin sağlığa etkileri alanında yararlı bilgilerin sunulduğu faydalı bir eser olduğu açıktır. Bir başvuru kitabı özelliği taşımaktadır. Kitabı hazırlayan Dr. Eşref Atabey’i kutlarım.

 

Prof. Dr. Salih EMRİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp  Fak.

Göğüs Hastalıkları Bölümü

 

 

Yazarın incelememi istediği 6 ve 7.bölümlerini oluşturan ‘’Toksik elementler’’ ile ‘’Radyoaktif elementler’’bölümlerin tarafımdan değerlendirilmiştir. Her iki bölüm gayet kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde verilmiş. Eğitim alanına büyük katkı sağlayacaktır.Kitabı hazırlayan Eşref Atabey’i tebrik ederim.

 

Prof. Dr.Ali Esat KARAKAYA

Gazi Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi Farmasötik

Toksikoloji Anabilim Dalı-Ankara

 

 

Günümüzde kolay ulaşılabilir bilgi denizi içinde kaybolmak, doğruyu yanlıştan ayıracak donanıma sahip değilsek çok kolay. Bu nedenle belli bir amaç doğrultusunda işin uzmanı kişiler tarafından derlenmiş, süzgeçten geçirilip arındırılmış bilginin değeri çok fazla. Bu kitapta yer alan bilgi tam da bu tanıma uyuyor. Kimyasal elementlerin yeryüzünde bulunuşuna, özelliklerine, sağlığımız üzerindeki etkilerine yönelik süzgeçten geçirilip doğrulanmış bilgi toplu halde sunulmaktadır. Böyle bir eseri ortaya koyan Eşref Atabey’i kutlarım.

 

 

Agah KÖKER

Kimya Mühendisi

Ankara

 

 

Uzun yıllardan beri Tıbbi Jeoloji alanında çalışan, biyojeokimyaya emek veren bir araştırıcı olan Sayın Eşref Atabey, bu kitabında da elementlere ait bilgilerin sıralanışını çok iyi kurgulamıştır.Elementlerin doğanın bileşenlerinde (kayaç-toprak-bitki-hayvan-su- insan)  bulunuşlarını ve işlevlerini bilimsel halkalar halinde birbirine bağlamış ve bir bütünün oluşmasını sağlamıştır.Birçok bilim dalına hitap eden bu kitap okuyuculara kısa sürede geniş bir bilgiye erişme imkanı sağlayacaktır. Ülkemiz açısından önemli bir biyojeokimya kaynağı olan bu kitap birçok bilim dalına hizmet edecek önemli bir kaynak kitaptır. Bu bakımdan eserin hazırlanmasında büyük emek harcayan Eşref Atabey’i tebrik ederim.

 

Prof. Dr. SonaySÖZÜDOĞRU OK

Ziraat Yüksek Mühendisi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Toprak Bölümü

 

 

 

 

 

Ülkemizde Tıbbi Jeoloji’nin tanınmasında/gelişmesinde önemli katkılar sunan Dr. Eşref Atabey’in hazırlamış olduğu elementler kitabı tarafımdan incelenmiştir. Kitap; elementlerin doğada bulunuşu, sınıflaması, tanımları, özellikleri ve kullanımı ile başlamakta,besin kaynakları ile sürdürülmekte ve sağlığa etkileri ile sonlandırılmaktadır. Her bölüm temel referanslara dayandırılmış olup, gereken kapsamda dizgisel olarak okuyucuya sunulmuştur. Kitapta ana ve iz elementleri içeren birçok mineralin yanı sıra, bazı günlük yaşama ve deneyimleri kapsayan örneklerin verilmiş olması, eseri sıradan bir derleme olmaktan çıkartmakta, bir kaynak çalışması haline getirmektedir. Elementlerin Çevre Jeolojisi ve canlılar üzerinde çok önemli bir yeri olduğu göz önüne alındığında, bu alanda hazırlanan kitap ilgili öğrenci ve çevreciler için önemli bir boşluğu dolduracak bir başvuru eseri niteliğindedir. Kitabın hazırlanmasındaki emek ve özverisi için Eşref Atabey’i tebrik ederim.

 

Prof. Dr. HüseyinYALÇIN

Jeoloji Yüksek Mühendisi

Cumhuriyet Üniversitesi Müh. Fak.

Jeoloji Müh. Bölümü-Sivas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.