Kitaplar;

kitaplar45.jpg ESKİŞEHİR İLİ TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI KİTABI

İÇİNDEKİLER

 

ESKİŞEHİR İLİNİNİLÇELERİ, JEOLOJİSİ, MADEN-ENERJİ KAYNAKLARI,

TIBBİ JEOLOJİKUNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

I. KISIM

 

ESKİŞEHİR İLİ VE İLÇELERİ, JEOLOJİSİ, MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

 

  1. BÖLÜM

 

ESKİŞEHİR İLİ VE İLÇELERİ

 

ESKİŞEHİR İLİ

            Coğrafikkonumu

Tarihi

Ulaşım

Nüfus ve eğitim

Fiziki durum

Dağlar

Ovalar

Akarsuları

Barajları

İklim

Bitki örtüsü

Orman

Tarım ve hayvancılık

Ekonomi ve sanayi

Turizm

Müzeler

Sulak alanlar

ESKİŞEHİR İLİNİN İLÇELERİ

 

ESKİŞEHİR MERKEZ İLÇELERİ

ODUNPAZARI

TEPEBAŞI

ESKİŞEHİR’İN BAĞLI İLÇELERİ

ALPU

BEYLİKOVA

ÇİFTÇİLER

GÜNYÜZÜ

HAN

İNÖNÜ

MAHMUDİYE

MİHALGAZİ

MİHALIÇCIK

SARICAKAYA

SEYİTGAZİ

SİVRİHİSAR

 

 

 

2. BÖLÜM

 

ESKİŞEHİR İLİNİN GENEL JEOLOJİÖZELLİKLERİ

 

SAKARYA NEHRİDOLAYININ MİHALGAZİ-MİHALIÇCIK ARASININ JEOLOJİSİ (H25 ve H26 PAFTALARI)

Söğüt Metamorfitleri

SarıcakayaGranitoyidi

Göktepe Metamorfikleri (Gökçekaya metamorfikleri)

Otluk Metaklastikleri

Mıhlıkaya formasyonu

Girdapdere Metaolistostromu

Bayırköy formasyonu

Bilecik Kireçtaşı

Yenipazar formasyonu

Dağküplü Melanjı

Kızılçay formasyonu

Meyildere Volkaniti

Ilıcadere Volkaniti

Hançili formasyonu

Uruş formasyonu

ESKİŞEHİR ÇEVRESİNİNJEOLOJİSİ

Metamorfik kayaçlar

Ofiyolitik kayaçlar

Metadetritikler

Jura yaşlı kayabirimleri

Paleosen yaşlı kaya birimleri

Eosen yaşlı kayabirimleri

Granit kayaları

Miyosen yaşlı kayabirimleri

Volkanik kayalar

Kuvaterner yaşlı kayabirimleri

Alüvyon

İNÖNÜ-ESKİŞEHİR-MİHALIÇCIK-SAKARYANEHRİ ARASININ JEOLOJİSİ (i24, i25, i26 ve İ27 PAFTALARI)

Sömdiken Metamorfitleri

SivrihisarMetamorfitleri

EskişehirMetamorfitleri

İnönü Metamorfitleri

MihalıçcıkMetamorfitleri

Ofiyolit kayaları

BozhüyükGranodiyoriti

YalnızçamGranodiyoriti

Zeyköy formasyonu

Kaymaz Graniti

YörükkaracaörenGranodiyoriti

Topkaya Granodiyoriti

Obrucak Sırtıformasyonu

Değirmendereformasyonu

Mamuca formasyonu

Höyüklü formasyonu

Porsuk formasyonu

Ilıca  formasyonu

Akçay formasyonu

Eski ve yeni alüvyon

ESKİŞEHİR İLİNİNGÜNEY BÖLÜMÜNÜN JEOLOJİSİ (J26 PAFTASI)

Afyon Metamorfitleri

Eldeş formasyonu

Kıyır formasyonu

Loras formasyonu

Midos formasyonu

Gökçeyayla formasyonu

Çöğürler formasyonu

Kınık Ofiyoliti

Hanköy formasyonu

Gömü formasyonu

Bahçecik Çakıltaşı

Kırmızıbayırformasyonu

Pörnek formasyonu

Eski alüvyonyelpazesi

Eski akarsu çökelleri

Yamaç molozu

Alüvyon

YAPISAL JEOLOJİ

 

 

3. BÖLÜM

ESKİŞEHİR İLİNİN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

 

ESKİŞEHİR İLİNİNMADEN KAYNAKLARI

METALİKMADENLER

Altın

Krom

Nikel

Demir

Mangan

ENDÜSTRİYELHAMMADDELER

Bor

Lületaşı

Sepiyolit

Mihalıçcık-Çukurören köyü - Killikdüzü Etibanksepiyolit yatağı

Flüorit

Nadir toprak elementleri

Kaolen

Manyezit

Bentonit

Demirli köyü bentonit yatağı

Perlit

Mika

Vermükilit

Talk

Toryum

Mermer

Kum-çakıl

ENERJİ KAYNAKLARI

Linyit kömürü

Alpu

Çavlum sahası

İnönü

İstasyon zuhuru

Mihalıçcık

Koyunağılı sahası

Hidroelektriksantralları (HES)

Beyköy HES

Yenice HES

Gökçekaya HES

 

 

 

II. KISIM

 

ESKİŞEHİR İLİ TIBBİJEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

1. BÖLÜM

ESKİŞEHİR İLİNDEDOĞAL AFETLER VE RİSKLER

 

ESKİŞEHİR İLİNİN DEPREMSELLİĞİ

Diri faylar

Tarihsel depremler

Aletsel dönemde kaydedilen depremler

20.Şubat.1956(M=6,4) Eskişehir depremi

Büyüklükleri 5,0-5,9 arasındaki depremler

Büyüklükleri 4,0-4,9 arasındaki depremler

Büyüklükleri 3,0-3,9 arasındaki depremler

Büyüklükleri 3,0’dan küçük olan depremler

ESKİŞEHİR İLİNDEHEYELANLAR

KAYA DÜŞMESİ

SU BASKINLARI

 

2. BÖLÜM

 

ESKİŞEHİR İLİ ASBEST VE DİĞERMİNERAL TOZLARI VE HALK SAĞLIĞI

ASBEST VE SAĞLIK

Asbest tanımı

Asbest çeşitleri

Serpantin grubuasbest mineralleri

Amfibol grubu asbest mineralleri

Krosidolit (ribekit)

Amosit (grünerit)

Antofillit

Tremolit

Aktinolit

Türkiye’de krizotilve amfibol asbest dağılımı

ESKİŞEHİR İLİNDEAMFİBOL ASBEST BULUNAN ALANLAR VE YERLEŞİM YERLERİ

Amfibol asbestzuhurları

Merkez ilçesi

Kurudere-Patlaklı-Höyüklerzuhuru

Kınıkderesi zuhuru

Beylikova

İncirli zuhuru

Suludere zuhuru

Mihalıçcık

Davulkaya-Karakayaarası zuhuru

Değirmendere zuhuru

Küplü Deresi-ÇürükCevizler zuhuru

Gökdere zuhuru

Yukarı Eynagazizuhuru

Aşağı Eynagazi zuhuru

Samançukuru zuhuru

Tepelce zuhuru

Ayvalıcadoruğu-Çakmaklı tepe zuhuru

Taşköprü Pınarızuhuru

Yukarıalan zuhuru

Zortaş zuhuru

Kayayayla-HamzaoğluDeresi zuhuru

Karakaya zuhuru

Meydanlının YılanlıÇeşme zuhuru

Kirazlı-Kadınöldürenzuhuru

Dereiçi zuhuru

Kepen-Ardıç veAkbayır zuhuru

Cevizlidere zuhuru

Gökçeöz zuhuru

Karaağaç tepesizuhuru

Tombakkaya, Yuvalca,Kelkaya, Suludere zuhurları

Çakmaklık zuhuru

Güvem tepesi zuhuru

Kermeli Çayı zuhuru

Övezderesi zuhuru

Öküzkaşı-Kelbesizuhuru

Kıyı-Karacaörenzuhuru

Tatarcık zuhuru

ASBEST SANILAN KAYAÇLAR VE TOPRAKLAR

Asbestin kullanımı

Asbeste maruziyetşekilleri

Çevresel asbesttenetkilenme Asbeste bağlı hastalıklaraçısından risk altındaki meslek grupları

Asbestin neden olduğuhastalıklar Benign hastalıklar

Malign hastalıklar

Mezotelyoma

Sonuç ve öneriler

ESKİŞEHİR İLİNDEDİĞER MİNERAL TOZLARI VE ETKİLERİ

Krom tozu ve etkisi

Demir tozu vesiderozis

Mangan tozu ve etkisi

Perlit

Perlitin kullanımı vesağlığa etkisi

Kömür tozu veantrokozis

 

 

3. BÖLÜM

 

ESKİŞEHİR İLİNİN İÇMESUYU KALİTESİ VE HALK SAĞLIĞI

 

İÇME SUYU KALİTESİ

Analizi yapılacakparametreler

Kontrol için izleme

Kaynak suyu ile kayaçilişkisi

            ESKİŞEHİRİLİNİN SU KAYNAKLARI VE POTANSİYELİ

ESKİŞEHİR’İN YÜZEYSUYU KAYNAKLARI

Akarsular

Geçici akarsular

Sürekli akarsular

Barajlar

Aşağı KuzfındıkBarajı

Çatören Barajı

Porsuk Barajı

Kaymaz Barajı

Keskin 75.yıl Barajı

Kunduzlar Barajı

Masaözü Barajı

Göletler

Aslanbeyli Göleti

Ayvalı Göleti

Beylik Göleti

Çatmapınar Göleti

Çukurhisar Göleti

Dağcı Göleti

Dereyalak Göleti

Erenköy Göleti

Fethiye Göleti

Hanköy Göleti

Kanlıpınar Göleti

Karaören Göleti

Kayı-III Göleti

Kelkaya Göleti

Kocaş Göleti

Ömerköy Göleti

Sazak Göleti

Sekiören Göleti

Üççam Göleti

Yapıldak Göleti

Yukarı Kartal Göleti

Yukarı Söğüt Göleti

Yeraltı suları

Yer altı suyu taşıyan formasyonların hidroliközellikleri

Yer altı suyu seviyeleri

SU KALİTESİ

 

 

 

4. BÖLÜM

 

ESKİŞEHİR İLİ İÇME SUYUNUN ARSENİKAÇISINDAN İNCELENMESİ

 

İÇME SUYUNDA ARSENİK DEĞERLENDİRMESİ

Arseniktanımı ve özellikleri

SUDA ARSENİĞİN KAYNAĞI

Arseniğin antropojenik kaynakları

Jeotermal (sıcak su)kaynaklar

Gübreleme

Arsenikçe zengin yeraltı sularını barındıran jeolojik ortamlar

ARSENİĞİN SAĞLIĞA ETKİLERİ

ESKİŞEHİR İLİİÇME-KULLANMA SUYUNUN ARSENİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

ARSENİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER        

Yüksekoranda arsenikli yer altı sularının iyileştirilmesi

Arsenik içeren suların arıtılması teknolojileri

Arsenik arıtması için çalışma yapılan yerler

 

5. BÖLÜM

 

ESKİŞEHİRİLİNİN İÇME SULARININ FLORÜR AÇISINDAN İNCELENMESİ

İÇME SUYUNDA FLORÜR

Flor’un tanımı ve özellikleri

Flüorit minerali kullanımı

İçme suyunda florürve sağlığa etkileri

ESKİŞEHİR İLİ İÇME SULARININ FLORÜR AÇISINDAN İNCELENMESİ

Florürlüsuyun sağlığa etkisi

Florürlü içme sularının iyileştirilmesi ve önlemler

İçme suyunda florungiderilmesi teknikleri

 

 

6. BÖLÜM

 

ESKİŞEHİR İLİ SICAK SU KAYNAKLARIVE HALK SAĞLIĞI

 

ESKİŞEHİR İLİNİN SICAK SU KAYNAKLARI

Merkez ilçesi

Aşağıılıca Kaynağı

Güney Kaplıcası

Kızılay AtatürkGençlik Kampı Ilıcası

Tay Aygırı Ilıcası

Kızılinler Kaplıcası

Alpu

UyuzHamamı

İnönü

İnönü Ilıcası

İnönü PınarbaşıKaynağı

Mihalıçcık

Yarıkçı Kaplıcası

Sarıcakaya

Sakarı IlıcaKaplıcası

Seyitgazi

Alpanos(Sarayören) Ilıcası

Sivrihisar

HamamkarahisarKaplıcası

Gümüşkonak (Yörme)Kaplıcası

İçmeceler

Taycılar içmecesi

Yarıkçı Madensuyu

Sakarılıca Maden Suyu

Laçin Maden Suyu

Sonuçlar ve öneriler

 

7. BÖLÜM

 

ESKİŞEHİR İLİNDEKİJEOLOJİK MALZEME VE MEKANLARIN TEDAVİ AMAÇLI KULLANIMI

 

TERAPÖTİK AMAÇLA JEOLOJİK MALZEMELERİN KULLANIMI

Balneoterapi

Peloidoterapi

Termal ve mineralli sular, termomineral sular

Buhar soluma (inhalasyon)

Taş tedavisi

TERAPÖTİK AMAÇLA JEOLOJİK MEKANLARIN KULLANIMI

Mağara tedavisi (speleoterapi)

ESKİŞEHİR İLİ MAĞARALARI

Merkez ilçesi

Alpu

Günyüzü

Han

İnönü

Mihalgazi

Mihalıçcık

Sarıcakaya

Sivrihisar

TERMALÇAMURLARIN VE PELOİDLERİN HAZIRLANMASI

Killerin kullanımını denetleyen önemli özellikleri

Ülkemizden örnekler

Sonuçlar ve öneriler

 

8. BÖLÜM

 

KİL YEMEALIŞKANLIĞI-PEKMEZ TOPRAĞI VE HALK SAĞLIĞI

 

KİL YEMEALIŞKANLIĞI

Kil ve özellikleri

İnsanlardakil ve toprak yeme alışkanlığının (jeofajia-pika)  nedenleri

İnsanlarda demireksikliği

İnsanlarda çinkoeksikliği

Kil ve toprak yemealışkanlığı (jeofajia-pika)

Çocuklarda toprak yeme olayı

Hamilelikte çinko

Kil vetoprak yemenin yaratabileceği sorunlar Kilin satışı

TOPRAKTAKİORGANİZMALAR VE SAĞLIK

PEKMEZ VE PEKMEZ TOPRAĞI

Pekmez toprağı vesağlık

Öneriler

 

 9. BÖLÜM

 

ESKİŞEHİR İLİ DOĞAL RADYASYONKAYNAKLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

RADYASYON VE RADYOAKTİVİTE

Yerkabuğukaynaklı doğal radyasyon

Suda doğal radyasyon

Radon gazı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞALRADYASYON KAYNAKLARI VE SAĞLIK

Karaören ve Kızılcaören su kaynaklarında radyasyon

Toryum kaynağı

 

 

10. BÖLÜM

ESKİŞEHİR İLİ İNSAN KAYNAKLI(ANTROPOJENİK) UNSURLAR VE ETKİLERİ

 

MADEN ÜRETİMİ VEİŞLENMESİ

AĞIR METALLER

Ağır metallerintopraktaki kökeni ve dağılımı

Jeotermalkaynaklar

Gübreden gelen ağırmetal kirliliği

Araçlardan gelen kirlilik

Zirai ilaçlama (ot,böcek ve mantar öldürücüler)

Atık boşaltma

Fosil yakıtlar

 

11. BÖLÜM

 

BOR VE SAĞLIK

BOR

Özellikleri

Bulunuşu

Kullanımı

Bor minerali arsenikilişkisi

Bor madenciliğinde,atıklar ve borlu sular ile jeotermal kaynaklardaki bor yoğunluğu

Bor ve bitkiler

Tarımda kullanılansulama sularında bor içerikleri

Bor’un insanlara etkisi

Borun bitkilere etkisi

Borun hayvanlara etkisi

Borun çevreye etkisi

Eskişehir ilinde bor veetkileri

 

 

12. BÖLÜM

JEOLOJİK UNSURLAR-RİSKLER VE ÖNLEMLER

 

JEOLOJİK UNSURLAR-RİSKLER

Arazikullanımı planlaması ve iskan alanlarında tıbbi jeolojinin önemi

TıbbiJeoloji ve turizm

YASA VE YÖNETMELİKLERLE, YERLEŞİM YERİ SEÇİMİNDE

TIBBİ JEOLOJİ UYGULAMALARI VE ÖNERİLER

Sağlık Bakanlığıkaynaklı düzenlemeler

Bayındırlıkve İskan Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Enerji veTabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Türkiye Atom EnerjisiKurumu kaynaklı düzenlemeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Tarım Bakanlığı kaynaklıdüzenlemeler

GENELÖNERİLER

DEĞİNİLENBELGELER

SÖZLÜK

KISALTMALAR

ÖZGEÇMİŞ

 

 


Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.