Kitaplar;

kitaplar55.jpg

İÇİNDEKİLER

 

NİĞDE İLİNİN İLÇELERİ, JEOLOJİSİ, MADEN-ENERJİ KAYNAKLARI,

TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

I.             KISIM

 

NİĞDE İLİ VE İLÇELERİ, JEOLOJİSİ, MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

 

  1. BÖLÜM

 

NİĞDE İLİ VE İLÇELERİ

 

NİĞDE İLİ

            Coğrafikkonumu

Tarihi

            Ulaşım

Nüfusve eğitim

Fiziki durum

İklimve bitki örtüsü

Tarım ve hayvancılık

Ekonomisi

Turizm-Tarihiyerler

Aladağlar Milli Parkı

 

NİĞDE İLİNİN İLÇELERİ

MERKEZ İLÇESİ

ALTUNHİSAR

BOR

ÇAMARDI

ÇİFTLİK

ULUKIŞLA

 

 

 

2. BÖLÜM

 

NİĞDE İLİNİN JEOLOJİSİ

 

NİĞDE İLİNİN GENEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ

KAYA BİRİMLERİNİN TANIMLANMASI

PALEOZOYİK-MESOZOYİK YAŞLI KAYA BİRİMLERİ (542-65 MİLYON YIL ARASI)

NİĞDE METAMORFİK GRUBU

Gümüşler formasyonu

Sineksizyayla metagabrosu

Üçkapılı Granodiyoriti

Kaleboynu formasyonu

Aşıgediği formasyonu

Meta Ofiyolit

ALADAĞ NAPLARI

Ayraklıtepe formasyonu

Yellibel formasyonu

Ardıçlıbel formasyonu

Belemedik formasyonu

Sarıoluk formasyonu

Karlığıntepe formasyonu

Yığılıtepe formasyonu

Yellice formasyonu

TRİYAS-JURA YAŞLI KAYA BİRİMLERİ(251-145,5 MİLYON YIL ARASI)

Kocatepe formasyonu

Gökkandil formasyonu

Mineratepeler formasyonu

Karanfildağı formasyonu

Lorutdağı formasyonu

JURA-KRETASE YAŞLI KAYA BİRİMLERİ(199,6-65,5 MİLYON YIL ARASI)

Çamlık    formasyonu

Cehennemdere formasyonu

ÜST KRETASE YAŞLI KAYA BİRİMLERİ(99,6-65,5 MİLYON YIL ARASI)

Ofiyolitli Melanj

Aladağ Ofiyoliti

ALT-ORTA TRİYAS YAŞLI KAYA BİRİMLERİ(251-228 MİLYON YIL ARASI)

Gerdekesyaylaformasyonu

ÜST TRİYAS YAŞLI KAYA BİRİMLERİ(228-199,6 MİLYON YIL ARASI)

BerendiKireçtaşı

ÜST KRETASE YAŞLI KAYA BİRİMLERİ(99,6-65,5 MİLYON YIL ARASI)

Alihocaofiyoliti

EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASI VE POSTTEKTONİK BİRİMLER

KRETASE YAŞLI KAYA BİRİMLERİ(145,5-65,5 MİLYON YIL ARASI)

Çiftehanformasyonu

PALEOSEN-ORTA EOSEN YAŞLI KAYA BİRİMLERİ (65,5-40,4 MİLYON YIL ARASI)

Halkapınar formasyonu

Ulukışla formasyonu

Elmalı Monzonit-Siyeniti

Çamardı formasyonu

Başmakçı Kireçtaşı üyesi

Hasangazi formasyonu

Bozbeltepe formasyonu

Tahyacı Andeziti

Dikmendedetepe Trakiti

Karatepe Kireçtaşı üyesi

ÜST EOSEN-ALT OLİGOSEN YAŞLI KAYA BİRİMLERİ (37,2-28,4 MİLYON YIL ARASI)

Aktoprak formasyonu

Kabaktepe üyesi

Kurtulmuştepe üyesi

Kızılöz üyesi

ÜST OLİGOSEN-ALT-ORTA MİYOSEN YAŞLI KAYA BİRİMLERİ (28,4-11,6 MİLYON YIL ARASI)

 

Çukurbağ formasyonu

Kızıltepe Traverteni

ÜST MİYOSEN YAŞLI KAYA BİRİMLERİ(11,6-5,3 MİLYON YIL ARASI)

Burç formasyonu

ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN YAŞLI KAYA BİRİMLERİ (5,3-2,6 MİLYON YIL ARASI)

İnsuyu formasyonu

Tuzköy formasyonu

Ürgüp formasyonu

Cemilköy üyesi

Sarımadentepe ignimbriti

İncesu üyesi

Ağıllı üyesi

Kışladağ üyesi

Çanaktepe formasyonu

Gökbez formasyonu

Melendizdağı Aglomerası

Melendizdağı Tüfü

Melendizdağı Andeziti

KUVATERNER YAŞLI KAYA BİRİMLERİ(2,58-0,01 MİLYON YIL VE GÜNÜMÜZ ARASI)

Yuvaköy Volkaniti

Hasandağ Volkanitleri

Hotamış formasyonu

Karataş Volkaniti

Çataltepe Bazaltı

Melendizdağı Volkaniti

Hasandağ Tüfü

Göllüdağ Volkaniti

Göllüdağ Tüfü

Kumtepe Külü

Acıgöl Volkaniti

Karataş Volkaniti

Kızıldağ Bazaltı

Bazaltik Cüruf Konileri

Eski Alüvyon

Traverten

Yamaç Molozu

Yeni Alüvyon

 

 

3. BÖLÜM

 

NİĞDE İLİNİN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

 

NİĞDE İLİNİN MADEN VE ENERJİKAYNAKLARI

MADEN KAYNAKLARI

METALİKMADENLER

Altın-gümüş

Antimon

Bakır-kurşun-çinko

Cıva

Demir

Molibden-nikel

Volfram

 

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

Diyatomit

Ponza

Perlit

Jips-anhidrit

Mermer

Tuğla-kiremit

ENERJİ HAMMADDELERİ

Jeotermal enerji

Karbondioksit

Bitümlü şeyl

Petrol

 

 

 

II. KISIM

 

NİĞDE İLİ TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

1. BÖLÜM

 

NİĞDE İLİNDE DOĞAL AFETLER VE RİSKLER

 

NİĞDE İLİNDE DOĞAL AFETLER VE RİSKLER

NİĞDE İLİNİN DEPREMSELLİĞİ

DİRİ FAYLAR

Ecemiş Fayı

Tuzgölü Fayı

NİĞDE İLİNDE HEYELANLAR

 

 

2. BÖLÜM

 

NİĞDE İLİNDE MİNERALTOZLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

NİĞDE İLİNDE MİNERAL TOZLARI

DEMİR TOZU VE SİDEROZİS

DİYATOMİTTOZU VE ETKİSİ

PONZATOZU VE ETKİSİ

PERLİT TOZU VE ETKİSİ

 

 

3. BÖLÜM

 

NİĞDE İLİNİN İÇME SUYU KALİTESİ VE HALK SAĞLIĞI

 

NİĞDE  İLİNİN İÇME SUYU KALİTESİ VE HALK SAĞLIĞI

            NİĞDE İLİNİN SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ

Akarsular

Göller

Barajlar 

Kaynak suyu ile kayaçilişkisi

NİĞDE İLİ İÇME SUYU KALİTESİ

Merkez ilçesi

Gölcük

Altunhisar ilçesi

Ulukışla köyü

Bor ilçesi

Çamardı ilçesi

Sulucuova köyü

Çiftlik ilçesi

Ulukışla ilçesi

Altay köyü

Çiftehan

Madenköy

Ovacık köyü

 

 

4. BÖLÜM

 

NİĞDEİLİNİN İÇME SULARINDA FLORÜR VE SAĞLIK

 

İÇME SUYUNDA FLORÜR

Flor’un tanımı veözellikleri

Flüorit minerali kullanımı

İçme suyunda florürve sağlığa etkileri

NİĞDE İLİNİN İÇME SULARINDA FLORÜR

Florürlü içme sularının iyileştirilmesi ve önlemler

İçme suyunda florungiderilmesi teknikleri

 

5. BÖLÜM

 

NİĞDE İLİ İÇME SUYUNDA ARSENİK VE HALK SAĞLIĞI

 

İÇME SUYUNDA ARSENİK VE SAĞLIK

Arseniktanımı ve özellikleri

SUDA ARSENİĞİN KAYNAĞI

Arseniğin antropojenik kaynakları

Jeotermal (sıcak su)kaynaklar

Gübreleme

Arsenikçe zengin yeraltı sularını barındıran jeolojik ortamlar

ARSENİĞİN SAĞLIĞA ETKİLERİ

NİĞDE İLİNİN BAZI YERLERİ İÇME SUYUNDA ARSENİK

ARSENİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER        

Yüksekoranda arsenikli yer altı sularının iyileştirilmesi

Arsenik içeren suların arıtılması teknolojileri

 

 

 

 

 

6. BÖLÜM

 

NİĞDE İLİ SICAK SU KAYNAKLARI-KARBONDİOKSİT GAZI VE HALK SAĞLIĞI

 

SICAKSU (JEOTERMAL) KAYNAKLARI

NİĞDE İLİNİN SICAK SU KAYNAKLARI

Merkez ilçe

Derdalan sıcak sukaynağı

Çiftlik ilçesi

Narköy sıcak sukaynağı

Ulukışla ilçesi

Çiftehan sıcak sukaynağı

Öneriler

İÇMECELER

Bor ilçesi

Kemerhisar içmece suyu

Ulukışla ilçesi

Gedelli köyü içmece suyu

KARBONDİOKSİT GAZI

Kullanımı

Karbondioksit gazının doğada bulunuşu

Niğdeili karbondioksit sahası

Karbondioksitin sağlığa etkisi

 

 

7. BÖLÜM

 

NİĞDE İLİNDEKİ JEOLOJİK MALZEME VE MEKANLARIN TEDAVİ AMAÇLI KULLANIMI

 

JEOLOJİK MALZEME VE MEKANLARIN TEDAVİ AMAÇLI KULLANIMI

TERAPÖTİK AMAÇLA JEOLOJİK MALZEMELERİN KULLANIMI

Balneoterapi

Peloidoterapi

Termal ve mineralli sular, termomineral sular

Buhar soluma (inhalasyon)

Taş tedavisi

TERAPÖTİK AMAÇLA JEOLOJİK MEKANLARIN KULLANIMI

Mağara tedavisi (speleoterapi)

Niğde ili mağaraları

Kaplıcalar

TERMAL ÇAMURLARIN VE PELOİDLERİN HAZIRLANMASI

Killerin kullanımını denetleyen önemli özellikleri

Ülkemizden örnekler

Sonuçlar ve öneriler

 

8. BÖLÜM

 

NİĞDE İLİNDE KİL YEME ALIŞKANLIĞI-PEKMEZ TOPRAĞI VE SAĞLIK

KİL YEME ALIŞKANLIĞI

Kil ve özellikleri

İnsanlarda kil ve toprak yeme alışkanlığı (jeofajia-pika) 

İnsanlarda demir eksikliği

İnsanlarda çinkoeksikliği

Çocuklarda toprak yeme olayı

Hamilelikte çinko

Kil vetoprak yemenin yaratabileceği sorunlar

Kilin satışı

Niğde ilinde kil yeme alışkanlığı

TOPRAKTAKİ ORGANİZMALAR VE SAĞLIK

PEKMEZ VE PEKMEZ TOPRAĞI VE SAĞLIK

Pekmez toprağı vesağlık

Öneriler

 

 

 9. BÖLÜM

 

NİĞDE İLİ DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

RADYASYON VE RADYOAKTİVİTE

Yerkabuğukaynaklı doğal radyasyon

NİĞDE İLİ DOĞALRADYASYON KAYNAKLARI VE SAĞLIK

Radongazı

Suda doğal radyasyon

 

10. BÖLÜM

 

NİĞDE İLİ İYOT SORUNU

İYOT

Niğdeili iyot sorunu

İYOT EKSİKLİĞİNİN GİDERİLMESİNDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

İyotlu tuzkullanımı

 

11. BÖLÜM

 

NİĞDE İLİ İNSAN KAYNAKLI (ANTROPOJENİK) UNSURLAR VE ETKİLERİ

 

İNSAN KAYNAKLI (ANTROPOJENİK) UNSURLAR VE ETKİLERİ

MADEN ÜRETİMİ VEİŞLENMESİ

Madenköyü kurşun-çinko atık pasaları

AĞIR METALLER

Ağır metallerintopraktaki kökeni ve dağılımı

Niğdeili bazı topraklarda ağır metal analizleri

JEOTERMALKAYNAKLAR

GÜBREDEN GELEN AĞIRMETAL KİRLİLİĞİ

ARAÇLARDAN GELENKİRLİLİK

ZİRAİ İLAÇLAMA (OT,BÖCEK VE MANTAR ÖLDÜRÜCÜLER)

ATIK BOŞALTMA

Çöp atıkları

Kimyasal atıklar ve lağım akıntıları

 

12. BÖLÜM

 

JEOLOJİK UNSURLAR-RİSKLER VE ÖNLEMLER

 

JEOLOJİK UNSURLAR-RİSKLER

Arazikullanımı planlaması ve iskan alanlarında tıbbi jeolojinin önemi

Tıbbi Jeolojive turizm

YASA VE YÖNETMELİKLERLE, YERLEŞİM YERİ SEÇİMİNDE

TIBBİ JEOLOJİ UYGULAMALARI VE ÖNERİLER

Sağlık Bakanlığıkaynaklı düzenlemeler

Bayındırlıkve İskan Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Enerji veTabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Türkiye Atom EnerjisiKurumu kaynaklı düzenlemeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Tarım Bakanlığı kaynaklıdüzenlemeler

GENELÖNERİLER

DEĞİNİLENBELGELER

SÖZLÜK

KISALTMALAR

ÖZGEÇMİŞ

 


Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.