Kitaplar;

kitaplar59.jpg

Basım aşamasında


İÇİNDEKİLER

 

 ÇANKIRI İLİNİN TIBBİJEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI………

GİRİŞ…………………………………………………………………………………….

 

I.KISIM

ÇANKIRI İLİ İLÇELERİ, JEOLOJİSİ, MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

 

1.BÖLÜM

ÇANKIRI İLİ VE İLÇELERİ

 

ÇANKIRIİLİ……………………………………………………………….

            Coğrafikkonumu ……………………………………………

Tarihçesi………………………………

Ulaşım……………………………………

Nüfusu ……………………………

         İklim…………………….

         Bitki örtüsü…………………………….

Sanayi……………………………………………………

Yer altı kaynakları…………………….

Toprak yapısı, tarımve hayvancılık………………….

Turizm…………………………………………..

ÇANKIRI İLİNİN İLÇELERİ………………………

MERKEZ İLÇE……………………..

Çorakyerler 8 milyon yıllıkfosiller…………………………

ATKARACALAR …………………

BAYRAMÖREN ……………………………..

ÇERKEŞ ………………………………….

ELDİVAN ………………………………………

ILGAZ ……………………………………..

KIZILIRMAK …………………………………………….

KORGUN ……………………………………………..

KURŞUNLU ……………………………………………..

ORTA ……………………………….…

ŞABANÖZÜ …………………………………………….

YAPRAKLI ……………………………………………

 

2. BÖLÜM

ÇANKIRI İLİNİN GENELJEOLOJİ ÖZELLİKLERİ

 

KAYA BİRİMLERİNİN TANIMLANMASI…………………

TRİYAS YAŞLI KAYA BİRİMLERİ………….

Emir formasyonu ………………………..

Çaltepe üyesi

JURA-KRETASE YAŞLI KAYA BİRİMLERİ……………..

Yaylacık formasyonu

Soğukçam formasyonu

Boyalı formasyonu

Susuz formasyonu

Kızıleller üyesi

Eldivan Ofiyolitli Karışığı

Peridotit-serpantinit

Gabro-diyabaz

Spilit

Radyolarit-çamurtaşı

Çörtlü kireçtaşı

KRETASE YAŞLI KAYA BİRİMLERİ

Yerkuyu formasyonu

Hacıhasan formasyonu

Göbene formasyonu

Karadağ formasyonu

Kurşunludüz üyesi

Kavak formasyonu

Kaklıktepe üyesi

Yapraklı formasyonu

Yenipazar formasyonu

Ödemiş formasyonu

Abant formasyonu

KRETASE-TERSİYER YAŞLI KAYA BİRİMLERİ

Hacet formasyonu

Emirler üyesi

TERSİYER YAŞLI KAYA BİRİMLERİ

Granodiyorit

Yoncalı formasyonu

Karakaya formasyonu

Kışlaköy formasyonu

Doğanlar volkanit üyesi

İncik formasyonu

Bayındır formasyonu

Hançili formasyonu

Kızılırmak formasyonu

Bozkır formasyonu

Mamak formasyonu

Tekke formasyonu

Uludere volkaniti

Karasivri volkaniti

Kirazdağı volkaniti

Ilıcadere volkaniti

Deveören volkaniti

Bakacaktepe volkaniti

Hüyükköy formasyonu

Gölcebetepe formasyonu

Ilgaz formasyonu

Değim formasyonu

Özlü volkaniti

KUVATERNER YAŞLI KAYA BİRİMLERİ

Traverten

Eski alüvyon

Yamaç molozu

Alüvyon yelpazesi

Alüvyon

Kaya birimlerininilçelere göre dağılımı

         TEKTONİZMA

Bindirmelerve faylar         

Kıvrımlar

           

 

3.BÖLÜM

 

ÇANKIRI İLİNİN MADEN VE ENERJİKAYNAKLARI

 

METALİK MADENLER………………………

KROM

Gök tepe zuhuru

Eldivan Dağı zuhurları

Çaparkayı Yaylası zuhurları

Sanı yaylası zuhurları

Domuzçökeği Yayla zuhurları

İmamağılı sırtı zuhurları

Çakmakpınar dere zuhuru

Çakmak tepe zuhuru

Gariplereren sırtı zuhurları

Yukarı Badiğin köyü zuhurları

Sulukilen tepe zuhuru

Yüklüköyyaylası tepe zuhuru

Yenibazar tepe zuhuru

Mesuteren köyü zuhuru

BAKIR

Ahlat, Handırı, Merzi ve İkiçam köyleri bakır sahaları

Bakırlı köy sahası

Yapraklı sahası

MANGAN

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

MANYEZİT

Maruf köyü manyezit yatağı

Çaparkayı yaylası manyezit oluşumu

Kuzey Anadolu Fay hattı manyezit zuhurları

TALK

Çankırı Merkez, Alpsarı-Karatekin arası, Sulu dere-Değirmen yakasımevkii arası talk zuhurları

         BENTONİT

Hisarcık bentonit yatağı

Ödek bentonit yatağı

Şabanözü ilçesi bentonit yatağı

Beşpınar (a) bentonit yatağı

Beşpınar (b) bentonit yatağı

Madenli bentonit yatağı

Karayatak tepe bentonit yatağı

Sarayköy bentonit yatağı

Büyükhacıbey-Küçükhacıbey köyü bentonit yatağı

Güney köyü bentonit yatağı

KİL

Orta yöresi kil yatakları

Korgun-Kayaçivi köyü kömür sahasındaki killer

ATEŞ KİLİ

Orta Sahası

Korgun sahası

KAYATUZU

Merkez, Balıbağı tuz sahası

PERLİT

Korudağı Mevkii-Sütpınar-Sakaeli yaylası arası perlit yatağı

Eriklibel tepe Nohutlu Mevkii perlit yatağı

Asarözü Mevkii perlit yatağı

Akmasat Mevkii perlit yatağı

DİYATOMİT

MERMER

Sarıalan köyü

Sarıalan-Beylerbeyi sırtı

Gökçeler sahası

ÇİMENTOHAMMADDELERİ

Kireçtaşı zuhurları

Marn zuhurları

Çakıl-kum ocakları

ENERJİKAYNAKLARI

LİNYİTKÖMÜRÜ

Orta ilçesi Yeniyayla sahası

Ilgaz ilçesi linyit kömürü oluşumları

Mamak formasyonu (Tmm)

Gölcebetepe formasyonu (Tg)

Mandı zuhuru

Madenli zuhuru

Dereköy zuhuru

Yıprak zuhuru

Morandere formasyonundaki kömür oluşumları

Pliyosen yaşlı kömür oluşumu

Şabanözü-Çankırı-Çandır çevresi zuhurları

Gümerdiğin zuhuru

Kutluşar zuhuru

Göldağ zuhuru

Göl-akarsu ortamı çökellerindeki kömürleşme ve zuhurları

Kumartaş zuhuru

Uyurca-Aşağı Mahmutlar zuhuru

Gölsel kaya birimlerindeki kömür oluşumları

Yoklaya (Hicip) Kayıçivi zuhuru

Bulduk zuhuru

Yaylakent (Batsak) yaylası zuhuru

Karahancı zuhuru

Ödek zuhuru

 

 

 

 

 

 

 

II. KISIM

ÇANKIRI İLİ TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

1.BÖLÜM

ÇANKIRI İLİNDE DOĞAL AFETLER VE RİSKLER

 

ÇANKIRI İLİNİN DEPREMSELLİĞİ……………………..

                            Dirifaylar

                            KuzeyAnadolu Fayı

                            DodurgaFayı (DF)

         DEPREMSELLİK

         ALETSEL DÖNEMDEPREMLERİ

09 Mart 1902 Çankırı depremi

25 Haziran 1910 Tosya (Kastamonu) depremi

21 Kasım 1942 Osmancık depremi

2 Aralık 1942 Çorum depremi

11 Aralık 1942 Çorum depremi

26 Kasım 1943 Tosya-Ladik depremi

1 Şubat 1944Bolu-Gerede-Çerkeş depremi

13 Ağustos 1951 Kurşunlu Depremi

7 Eylül 1953 Kurşunlu Depremi

06 Haziran 2000 Orta Depremi

         TARİHSELDEPREMLER

HEYELANLAR (KÜTLE HAREKETLERİ)

                            Heyelanlarındağılımı

Sonuç ve öneriler

 

2. BÖLÜM

ASBEST VE DİĞER MİNERAL TOZLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

ASBEST VE SAĞLIK…………..

Asbest tanımı

Asbest çeşitleri

Serpantin grubu asbest mineralleri

Krizotil

Türkiye’de krizotil asbest dağılımı

ÇANKIRI İLİ KRİZOTİL ASBEST DAĞILIMI

Şabanözü ilçesi yatak ve zuhurları

Gümerdiğen yatağı

Gürpınar yatağı

Çapar zuhuru

Karakoçaş-Bakırlı zuhuru

Eldivan ilçesi zuhurları

Sarayköy zuhuru

Yukarıyanlar zuhurları

Şabanözü-Orta arası

Korgun ilçesi

Karatekin, Gümüşdüven ve Alpsarı köyleri arası asbest zuhurları

Karatepe asbest oluşumu

Çankırı merkez ilçesi

Ahlat köyü asbest zuhuru

Ilgaz ilçesi

Hacıhasan ve Ilısılık köyü asbest zuhuru

ASBEST SANILAN KAYAÇLAR VE TOPRAKLAR

Asbestin kullanımı

Asbeste maruziyet şekilleri

Çevresel asbestten etkilenme

Asbeste bağlı hastalıklar açısından riskaltındaki meslek grupları

Asbestin neden olduğu hastalıklar

Benign hastalıklar

Maliğn hastalıklar

Mezotelyoma

Sonuç ve öneriler

ÇANKIRI İLİ DİĞER MİNERAL TOZLARI VE ETKİLERİ

KÖMÜR TOZU VEANTROKOZİS………………….

Kömürdeki iz elementler ve sağlık………………………

Kömür tozunun sağlığa etkileri (kömür pnömokonyozu)…

Balkan Endemik Nefropatisi (BEN)…………………………..

Önlemler………………………………………………………..

TALK TOZU VE TALKOZİS…………………………

Talkın kullanımı ve sağlığa etkisi

Çankırı ili talk zuhurları

Merkez,Alpsarı-karatekin arası, Sulu dere Değirmen yakası mevkii zuhuru

PERLİT TOZU VEETKİSİ

Perlitin kullanımı ve sağlığa etkisi

DİYATOMİT TOZU VE ETKİSİ

Kullanımı ve sağlığa etkisi

KROM TOZU VE ETKİSİ

MANGAN TOZU VE ETKİSİ

 

 

3. BÖLÜM

ÇANKIRI İLİNİN İÇME SUYU KALİTESİ VE HALK SAĞLIĞI

 

İÇME-KULLANMASUYU ÖZELLİKLERİ………………………….

ÇANKIRI İLİNİNHİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE SU

KAYNAKLARIPOTANSİYELİ……………………………………….

YÜZEY SUYUPOTANSİYELİ………………………………….

                           Akarsular………………………………

                           Gölve göletler………………………..

                            Barajlar…………………………………

         YER ALTI SUYUPOTANSİYELİ……………….

                            Soğuk su kaynakları

                            İçme suyu kuyuları

ÇANKIRI İLİNİNİÇME SUYU KALİTESİ

Su kaynaklarınınkimyasal özellikleri ve su kalitesi

Piper diyagramı iledeğerlendirme

Schoeller diyagramı iledeğerlendirme

Suların içme-kullanmasuyu açısından değerlendirilmesi

İçme suyu analizleri

Çankırı şehir merkezi

Atkaracalar

Çerkeş

Eldivan

Sarayköy (Eldivan)

Ilgaz

Belören (Ilgaz)

Ilısılık köyü (Ilgaz)

Kızılırmak

Aşağıalagöz köyü (Kızılırmak)

Karamürsel köyü (Kızılırmak)

Korgun

Kurşunlu

Suların kirlilik düzeyi ve kirletici kaynakları

Piper diyagramı iledeğerlendirme

Schoeller diyagramı iledeğerlendirme

Suların içme-kullanmasuyu açısından değerlendirilmesi

Suların kirlilik düzeyive kirletici kaynakları

Sonuçlar ve öneriler

 

 

4. BÖLÜM

AĞIR METALLER  

 

Ağır metallerintopraktaki kökeni ve dağılımı…………………………..

Gübreden gelen ağır metal kirliliği…………………………

Araçlardan gelen kirlilik……………………………………………..

Çöp atıkları………………………………………..

Zirai ilaçlama(ot, böcek ve mantar öldürücüler)……………………..

ÇANKIRI İLİ İÇME SUYUNDAKİ AĞIR METALLER

Demir

Mangan

Nikel

Baryum

Öneriler

 

5. BÖLÜM

ÇANKIRI İLİ İÇME SUYUNUN ARSENİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

 

İÇME SUYUNDA ARSENİK

Arsenik tanımıve özellikleri…………………………..

SUDA ARSENİĞİN KAYNAĞI……………………………………

Arseniğin antropojenik kaynakları………………………….

Arsenikçe zengin yer altı sularını barındıran jeolojik ortamlar

(hazne kayalar)…………………………………………………….

ARSENİĞİN SAĞLIĞA ETKİLERİ……………………………………………

ÇANKIRI İLİ İÇME SUYUNDAKİ ARSENİĞİN KAYNAKLARI………………..

Arsenik bulunduran kaya türleri…………………………….

ARSENİKLE İLGİLİÖNLEMLER……………………………………

Yüksek oranda arsenikli yer altı sularınıniyileştirilmesi…………..

Arsenik içeren suların arıtılmasıteknolojileri……………………….

Arsenik arıtması için çalışma yapılan yerler…………………………

 

6. BÖLÜM

ÇANKIRI İLİ İÇME SUYUNUN FLORÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

İÇME SUYUNDA FLORÜRVE SAĞLIK ………………………………..

Flor’un tanımı ve özellikleri

Flüorit minerali kullanımı

İçme suyunda florür ve sağlığa etkileri

ÇANKIRI İLİ İÇME SULARINDA FLORÜR

Florürlü içme sularının iyileştirilmesi veönlemler

İçme suyunda florun giderilmesi teknikleri

 

7. BÖLÜM

ÇANKIRI İLİNİN JEOTERMAL (SICAK SU)-İÇMECEKAYNAKLARI

VE HALK SAĞLIĞI

 

ÇANKIRI İLİNİNJEOTERMAL KAYNAKLARI………………………..

Çavundur jeotermal kaynağı

Kösehamam jeotermal kaynağı

Karakoçaş jeotermal kaynağı

Balıbağı jeotermal kaynağı

Yaylakent jeotermal kaynağı

Ödemiş-Kaynarca ve Bozatlı ılıcası

Balıklıhamamı

İÇMECELER

Kazancı maden suyu

Ilısılık maden suyu

Bozan hamamı ve içmecesi

Ödemişiçmecesi

Çapar maden suyu

Şıhlar Nezle (Nuzla) suyu

Hacımusluacı suyu

Hışıldayık içmesi

Bayramöreniçmecesi

Kükürtköyü içmecesi

Diğer içmeceler

Uyarılar ve önlemler

 

8. BÖLÜM

 

ÇANKIRI İLİNDEKİ JEOLOJİK MALZEMEVE MEKANLARIN TEDAVİ AMAÇLI KULLANIMI

 

Terapötik amaçla jeolojik malzemelerin kullanımı

Balneoterapi

Peloidoterapi

Termal ve minerallisular, termomineral sular

Buhar soluma(inhalasyon)

Taş tedavi

Terapötik amaçla jeolojik mekanların kullanımı

Mağara tedavisi (speleoterapi)

Kaplıcalar

Termal çamurların ve peloidlerin hazırlanması,

Killerin kullanımını denetleyen önemliözellikleri

Ülkemizden örnekler

 

9. BÖLÜM

KİL YEME ALIŞKANLIĞI-PEKMEZ TOPRAĞI VE HALK SAĞLIĞI

 

KİL VE TOPRAK YEMEALIŞKANLIĞI

Kil ve özellikleri

İnsanlarda kil ve toprakyeme alışkanlığı (jeofajia-pika) 

İnsanlarda demir eksikliği……………

İnsanlarda çinko eksikliği …………………………

Çocuklarda toprak yeme olayı…………………………

Kil ve toprak yemenin yaratabileceği sorunlar…………

Kilin satış şekli

Topraktaki organizmalar ve sağlık

Topraktaki organizmalar ve sağlık

PEKMEZ VE PEKMEZ TOPRAĞI………………………………………………..

Pekmez toprağı ve sağlık………………………………….

Öneriler…………………………………………………………………

 

10. BÖLÜM

ÇANKIRI İLİNDE DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

RADYASYON VERADYOAKTİVİTE……………………………..

Yerkabuğukaynaklı doğal radyasyon……………………………

ÇANKIRI İLİNDE DOĞAL RADYASYON ÖLÇÜMLERİ……..

Radon gazı

Suda doğal radyasyon……………….

 

 

11. BÖLÜM

KAYATUZU-TUZ MAĞARASI VE HALK SAĞLIĞI

 

TUZ VE SAĞLIK

TUZ ……………………………………..

Tuz kaynakları…………………………………………….

Sodyum klorür (NaCl)…………………………………………

Tuzun kullanımı

Sofralık tuz çeşitleri

Kayatuzu

ÇANKIRI TUZ MAĞARASI

TUZUN SAĞLIĞA ETKİLERİ

TUZ  MAĞARASI VE SAĞLIKLA İLGİLİDÜNYADAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ………………………………………….

Duzlak Tuzla Tedavi Merkezi

Piestany–Slovakya Tuz Mağarası

Lut Gölü Mağarası

ÇANKIRI TUZ MAĞARASI İÇİNYAPILMASI GEREKLİ ÇALIŞMALAR

 

 

12.BÖLÜM

JEOLOJİK UNSURLAR-RİSKLER VE ÖNLEMLER

 

JEOLOJİKUNSURLAR-RİSKLER ………………………………..

Arazi kullanımı planlaması ve iskan alanlarında tıbbijeolojinin önemi………..

Tıbbi Jeoloji ve turizm………………………………..

YASA VE YÖNETMELİKLERLE,YERLEŞİM YERİ SEÇİMİNDE

TIBBİ JEOLOJİUYGULAMALARI VE ÖNERİLER………………………………..

Sağlık Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler…………………………..

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler…………………..

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler……………..

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kaynaklı düzenlemeler………………..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklıdüzenlemeler……………….

Tarım Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler…………………………………..

GENEL ÖNERİLER……………………………………………………………….

DEĞİNİLEN BELGELER…………………………………………………….

SÖZLÜK……………………………………………………………………….

KISALTMALAR………………………………………………………………..

ÖZGEÇMİŞ………………………………………………………………

 


Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.