Kitaplar;

kitaplar62.jpg

Basım aşamasında


İÇİNDEKİLER

 

SİVAS İLİNİN İLÇELERİ, JEOLOJİSİ, MADEN-ENERJİ KAYNAKLARI,

TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

I. KISIM

 

SİVAS İLİ VE İLÇELERİ, JEOLOJİSİ, MADEN VEENERJİ KAYNAKLARI

 

  1. BÖLÜM

 

SİVAS İLİ VE İLÇELERİ

 

SİVAS İLİ

         Coğrafik konumu

Tarihi

Ulaşım

Nüfus ve eğitim

Fizikidurum

İklim

Bitkiörtüsü

Orman

Toprak yapısı, tarım vehayvancılık

Ekonomi ve sanayi

Turizm

Müzeler

Kangal köpekleri

Kangal kaplıcabalıkları

SİVAS İLİNİN İLÇELERİ

MERKEZİLÇE

AKINCILAR

ALTINYAYLA

DİVRİĞİ

DOĞANŞAR

GEMEREK

GÖLOVA

GÜRÜN

HAFİK

İMRANLI

KANGAL

KOYULHİSAR

SUŞEHRİ

ŞARKIŞLA

ULAŞ

YILDIZELİ

ZARA

 

 

2. BÖLÜM

 

SİVAS İLİNİNGENEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ

 

TRİYAS

Keban Metomorfitleri

Alıçlı formasyonu

TRİYAS-JURA

Munzur Kireçtaşı

TRİYAS-KRETASE

Kaletepesi Kireçtaşı

Aşıdağı formasyonu

Akdağmadeni Grubu

KRETASE

Refahiye OfiyolitliKarışığı

         Yeniköy formasyonu

Yeşiltaşyayla Karışığı

Güneş Ofiyoliti

Volkanotortul birim

PALEOSEN-EOSEN

Mengensofular formasyonu

Elmalıdağ Volkaniti

Sekidede formasyonu

Konakyazı formasyonu

EOSEN

Kaleköy formasyonu 

Granitoyid

Bozbel formasyonu

Tokuş formasyonu

OLİGOSEN

Altınyayla formasyonu

            OLİGOSEN-MİYOSEN

Selimiye formasyonu

Küçüktuzhisar Jipsi

            MİYOSEN

Hafik formasyonu

Divriği formasyonu

Büyükpur formasyonu

Yeniçubuk formasyonu

Apa formasyonu 

Kızılşardağ formasyonu

Hardal Bazaltı

Karapınar Jipsi

Tatlıcak formasyonu

Sarıtepe Jipsi

Hocabey formasyonu

Hayriye formasyonu

Kavak formasyonu

MİYOSEN-PLİYOSEN

Karacaören formasyonu

Kurtoğlu formasyonu 

PLİYOSEN

Uzunyayla formasyonu

Burhan Formasyonu

Sızır formasyonu

Kangal formasyonu

Yamadağı Volkaniti  

Sultansekisi Kireçtaşı

Zöhrep formasyonu

PLİYOSEN-KUVATERNER

Adatepe Volkanitleri

Eski alüvyon ve sekiler

KUVATERNER

Yamaç molozu

Traverten

Alüvyon

 

3.BÖLÜM

 

SİVAS İLİ JEOLOJİK MİRAS YAPILARI

Uyuz Çermik (Delikkaya-Yıldızeli) sırt tipitraverten oluşumları

Düzyayla köyü (Hafik) fosil yatağı

Hafik-Zara arasındaki doğal göller (Lota 1,Lota 2 ve Tödürge Gölleri)

 

4. BÖLÜM

 

SİVAS İLİNİN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

 

SİVAS İLİNİN MADEN KAYNAKLARI

METALİK MADENLER

Altın

Güneş köyü (Divriği) altın zuhuru

Soğucak köyü (Divriği) altın zuhuru

Krom

Kurşun-çinko

Bakır

Antimon

Mangan

Nikel

ENDÜSTRİYELHAMMADDELER

Sölestin

Merkezilçe

Hafik

Ulaş

Talk

Barit

Flüorit

Kaolen

Kireçtaşı

Diyatomit

Zeolit

Grafit

Vermikülit

Tuz

Mermer

Merkezilçe

Hafik

Yıldızeli

Çimento hammaddeleri

Tuğla-kiremit

ENERJİ HAMMADDELERİ

Linyit kömürü

Divriği

Uluçayır-Selimoğlu yatağı

Gemerek

Gemerek sahası

Yeniçubuksahası

Gürün

Yelkenköyü-Kuzuluk Mevkii zuhuru

Hafik

Özen köyüzuhuru

Düzyaylaköyü zuhuru

Kangal

Kalburçayırıyatağı

Etyemez yatağı

Hamal yatağı

Alacahan-Dışlıkköyü zuhuru

Alacahan-Bektaşköyü zuhuru

Oğlaklıköyü zuhuru

Suşehri

Göllüzuhuru

Koyulhisar

Taşpınar köyü zuhuru

Yıldızeli

Çırçır zuhuru

Zara

Korkutköyü zuhuru

Girit köyü zuhuru

Yanık köyüzuhuru

Bolucanköyü zuhuru

Arık köyüzuhuru

Asfaltit

İmranlı

Çalıyurtzuhuru

Görünmezkalezuhuru

Kızılmezrazuhuru

HİDROELEKTRİK SANTRALLARI(HES)

Kılıçkaya Barajı ve HES

Çamlıgöze HES

Koyulhisar HES

JEOTERMAL ENERJİ

TERMİK ENERJİ

 

II. KISIM

 

SİVAS İLİ TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

1. BÖLÜM

SİVAS İLİNDE DOĞAL AFETLER VE RİSKLER

 

SİVAS İLİNİN DEPREMSELLİĞİ

Diri faylar

Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAF)

Deliler Fayı

Divriği Fayı

Sarız Fayı

Gürün Fayı

Ayvalı Fayı

DEPREMLER

SİVAS İLİNDE HEYELANLAR

KAYADÜŞMESİ

SU BASKINLARI

 

2. BÖLÜM

 

SİVAS İLİ ASBEST VE DİĞER MİNERAL TOZLARI VE HALKSAĞLIĞI

 

ASBEST VE SAĞLIK

Asbest tanımı

Asbest çeşitleri

Serpantin grubu asbest mineralleri

Amfibol grubu asbest mineralleri

Krosidolit (ribekit)

Amosit (grünerit)

Antofillit

Tremolit

Aktinolit

Türkiye’de krizotil ve amfibol asbest dağılımı

Asbest sanılan kayaçlarve topraklar

Asbestin kullanımı

Asbeste maruziyet şekilleri

Çevresel asbestten etkilenme

Asbeste bağlı hastalıklar açısından riskaltındaki meslek grupları

Asbestin neden olduğu hastalıklar Benign hastalıklar

Malign hastalıklar

Mezotelyoma

SİVAS İLİNDE KRİZOTİL ASBEST BULUNAN ALANLAR VE YERLEŞİM YERLERİ

Krizotil asbest zuhurları

Divriği

Hafik

Kangal

Deliktaş köyünde asbest sanılan kayalar

Zara

SIVAS ILI ASBEST MARUZIYETI

Gürlevik Dağı güney bölgesi asbestoluşumları ve akciğer kanseri ilişkisi

Sonuç ve öneriler

SİVAS İLİNDE DİĞER MİNERAL TOZLARI VE ETKİLERİ

Krom tozu ve etkisi

Talk tozu ve talkozis

Demir tozu ve siderozis

Mangan tozu ve etkisi

Kömür tozu ve antrokozis

Vermikülit ve etkisi

 

3. BÖLÜM

 

SİVAS İLİNİN İÇME-KULLANMA SUYU KALİTESİ VE HALK SAĞLIĞI

 

İÇME-KULLANMA SUYU KALİTESİ

Kontrol için izleme

Kaynak suyu ile kayaç ilişkisi

         Yer altı suları

İçme suyu kaynakları

Barajlar

Yer altı su kaynakları

Akarsular

Göller ve sulak alanlar

Göletler

Önemli içme suyu havzaları

Tavra Vadisi su havzası

4 Eylül Barajı su havzası

YERALTI SUYU VE KİRLİLİK

Akarsularda kirlilik

Su kaynaklarında kirlilik etkenleri

Tuzluluk

Zehirli Gazlar

Azot ve fosforun yol açtığı kirlilik

Ağır metaller ve iz elementler

Pestisitler ve su kirliliği

Gübreler ve su kirliliği

Deterjanlar ve su kirliliği

Çözünmüş organik maddeler

Patojenler

Askıda katı maddeler

Radyoaktif kirleticiler ve su kirliliği

Sivas ilçeleri içme suyu analiz değerleri

Sivas Merkez ilçesi

Balıklı kaplıca (Kangal) çeşme suyu

Divriği

Gemerek

Gürün

Hafik

İmranlı

Kangal

Koyulhisar

Suşehri

Şarkışla

Yeniçubuk

Yıldızeli

Zara

KIZILIRMAKNEHRİ SU KALİTESİ

Kızılmezra köyü

Karahüseyinli köyü

Beğendik köyü

Çorak çiftliği

Ekinli köyü

Acısu Çayı

Göğdün köyü güneyi

Seyfe-Göydün kaynakları

Celali yolu-Acısu Çayı

Kızılkavraz köprüsü-Acısu Çayı

Fadlım Irmağı

Taşlıdere-Tecer Irmağı

İncesu köprüsü

Karşıyaka Mahallesi

Yıldız Irmağı

Kalın Irmağı

Bozkurt köyü

Burhan köprüsü

 

4. BÖLÜM

 

SİVAS İLİ İÇME SUYUNUN ARSENİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

 

İÇME SUYUNDA ARSENİK VESAĞLIK

Arsenik tanımı ve özellikleri

SUDA ARSENİĞİN KAYNAĞI

Arseniğin antropojenik kaynakları

Jeotermal (sıcak su) kaynaklar

Gübreleme

Arsenikçe zengin yer altı sularını barındıran jeolojik ortamlar

ARSENİĞİN SAĞLIĞAETKİLERİ

SİVAS İLİ ARSENİK OLUŞUMLARI

SİVAS İLİİÇME-KULLANMA SUYUNDA ARSENİK KONSANTRASYONLARI

Arsenikle ilgiliönlemler       

Yüksek oranda arsenikli yer altı sularınıniyileştirilmesi

Arsenik içeren suların arıtılmasıteknolojileri

Arsenik arıtması için çalışma yapılan yerler

 

5. BÖLÜM

 

SİVAS İLİNİN İÇME SULARININ FLORÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

 

İÇME SUYUNDAFLORÜR

Flor’un tanımı ve özellikleri

Flüorit minerali kullanımı

İçme suyunda florür ve sağlığa etkileri

SİVAS İLİ İÇMESULARINDA FLORÜR

Florürlü suyun sağlığa etkisi

Florürlü içme sularının iyileştirilmesi veönlemler

İçme suyunda florun giderilmesi teknikleri

 

 

6. BÖLÜM

 

SİVAS İLİ SICAK SU KAYNAKLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

SICAK SU (JEOTERMAL) KAYNAKLARI

 

SİVAS İLİNİN SICAK SU KAYNAKLARI

Merkez

Soğuk Çermik kaplıca kaynağı

Yukarıyıldızlı jeotermal kaynağı

Kangal

Balıklı Çermik sıcak su/kaplıca kaynağı

Kalkım sıcak su/kaplıca kaynağı

Suşehri

Akçaağıl sıcak su/kaplıca kaynağı

Şarkışla

Ortaköy sıcak su/kaplıca kaynağı

Yıldızeli

Sıcak Çermik jeotermal sahası

Ilıca sıcak su/kaplıca kaynağı

Uyuz Çermik sıcak su/kaplıca kaynağı

Gündoğan Çermiği sıcak su/kaplıca kaynağı

Hamzaşeyh sıcak su/kaplıca kaynağı

Zara

İkideğirmen köyü sıcak su/kaplıca kaynağı

KARBONDİOKSİT GAZI

Kullanımı

Karbondioksit gazınındoğada bulunuşu

Sivas ili karbondioksit gazı (co2)sahaları

Karbondioksitin sağlığa etkisi

 

7. BÖLÜM

SELENYUM VE BALIKLI KAPLICA

 

SELENYUM

Sağlığa etkisi

SİVAS-KANGAL YÖRESİ TOPRAK ÖRNEKLERİNİN TOPLAMSELENYUM KAPSAMLARI

Kangal Balıklı Kaplıcası ve sağlığa etkileri

Kalkım Balıklı Kaplıcası ve sağlığa etkileri

 

 

8. BÖLÜM

 

SİVAS İLİNDEKİ JEOLOJİK MALZEME VE MEKANLARIN TEDAVİ AMAÇLI KULLANIMI

 

TERAPÖTİK AMAÇLA JEOLOJİK MALZEMELERİN KULLANIMI

Balneoterapi

Peloidoterapi

Termal ve minerallisular, termomineral sular

Buhar soluma (inhalasyon)

Taş tedavisi

TERAPÖTİK AMAÇLA JEOLOJİK MEKANLARIN KULLANIMI

Mağara tedavisi (speleoterapi)

TERMAL ÇAMURLARIN VE PELOİDLERİN HAZIRLANMASI

Killerin kullanımını denetleyen önemliözellikleri

Ülkemizden örnekler

Sonuçlar ve öneriler

 

9. BÖLÜM

KİL YEME ALIŞKANLIĞI-PEKMEZ TOPRAĞI VE HALK SAĞLIĞI

 

KİL YEME ALIŞKANLIĞI

Kil ve özellikleri

İnsanlarda kil ve toprakyeme alışkanlığının (jeofajia-pika) nedenleri

İnsanlarda demir eksikliği

İnsanlarda çinko eksikliği

Kil ve toprak yeme alışkanlığı (jeofajia-pika)

Çocuklarda toprak yeme olayı

Hamilelikte çinko

Kil ve toprak yemenin yaratabileceği sorunlar Kilin satışı

SİVAS İLİNDE KİL YEME ALIŞKANLIĞI

Yaylagözü köyü

TOPRAKTAKİ ORGANİZMALAR VE SAĞLIK

PEKMEZ VE PEKMEZTOPRAĞI

Pekmez toprağı ve sağlık

Öneriler

 

 10. BÖLÜM

SİVAS İLİ DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

RADYASYON VE RADYOAKTİVİTE

Yerkabuğu kaynaklı doğal radyasyon

Suda doğal radyasyon

Radon gazı

SİVAS İLİ DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI VE SAĞLIK

Sivas ilinde uranyum ve toryum zuhurları

 

11. BÖLÜM

SİVAS İLİ İNSAN KAYNAKLI (ANTROPOJENİK) UNSURLAR VEETKİLERİ

 

Maden üretimi ve işlenmesi

Maden atıkları (pasalar)

Divriği ile Otlukilise demir madeni

Atık (pasa) barajları

Asit maden drenajı ve su kirliliği

AĞIR METALLER

Ağır metallerin topraktaki kökeni ve dağılımı

Sivas ili bazı yerlere ait kayaç ve toprakanalizleri

Kızılırmak Nehri sedimanı ağır metal değerleri

Jeotermal kaynaklar

Gübreden gelen ağır metal kirliliği

Araçlardan gelen kirlilik

Zirai ilaçlama (ot, böcek ve mantar öldürücüler)

Atık boşaltma

Fosil yakıtlar

Hava kirleticilerin su üzerindeki etkileri

Toprak üzerine etkileri

Flora ve fauna üzerindeki etkileri

İnsan sağlığı üzerindeki etkileri

Kükürtdioksit (SO2)

Karbondioksit (CO2)

Karbonmonoksit (CO)

Azotoksitler (NOx)

Hidrokarbonlar (HC)

Yapay çevreye (görüntü kirliliği üzerine)etkileri

Atmosferik kirlenme

Uçucu küller

Atıklardan kirlenme

Mikrobiyal kirlenme

Katı atıklar

Sivas ili katı atık sahası

Sivas kenti atık suları

 

12. BÖLÜM

JEOLOJİK UNSURLAR-RİSKLER VE ÖNLEMLER

 

JEOLOJİKUNSURLAR-RİSKLER

Arazi kullanımı planlaması ve iskan alanlarındatıbbi jeolojinin önemi

Tıbbi Jeoloji ve turizm

YASA VE YÖNETMELİKLERLE,YERLEŞİM YERİ SEÇİMİNDE

TIBBİ JEOLOJİ UYGULAMALARIVE ÖNERİLER

Sağlık Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kaynaklı düzenlemeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklıdüzenlemeler

Tarım Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

GENEL ÖNERİLER

DEĞİNİLEN BELGELER

SÖZLÜK

KISALTMALAR

ÖZGEÇMİŞ


Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.