Kitaplar;

EŞREF ATABEY’İN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANESİNDE OLAN KİTAPLARININ LİSTESİ

(Liste MTA WEB sayfasındanalınmıştır).

1.

Eser adı - Title:

57. Türkiye Jeoloji Kurultayı: Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı; 08-12 Mart 2004 = 57th Geological Congress of Turkey: Extended abstracts book; Marc, 08-12, 2004: Ankara,Turkey / Yayına Hazırlayan Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Türkiye Jeoloji Kurultayı (57.: 2004: Ankara,Türkiye)

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

206(200) T 939 j 2004

 

Demirbaş No: 108866

Statü: rafta

2.

Demirbaş No: 45866

Statü: rafta

3.

Demirbaş No: 45867

Statü: rafta

4.

Eser adı - Title:

Arsenik ve etkileri / Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

867.1 A 862 a 2009

Demirbaş No: 46387

Statü: rafta

5.

Demirbaş No: 46388

Statü: rafta

6.

Demirbaş No: 46389

Statü: rafta

7.

Eser adı - Title:

Deprem / Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

226 A 862 d 2000

Demirbaş No: 46147

Statü: rafta

8.

Demirbaş No: 46148

Statü: rafta

9.

Demirbaş No: 46149

Statü: rafta

10.

Demirbaş No: 46150

Statü: rafta

11.

Eser adı - Title:

Doğu Anadolu Endüstriyel Hammadde Çalıştayı; konferanslar, bildiriler, 27-30 Ağustos 2003 / editör Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Doğu Anadolu Endüstriyel Hammadde Çalıştayı (2003: Van)

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

406(320) D 726 a 2003

Demirbaş No: 47020

Statü: rafta

12.

Eser adı - Title:

Elementler ve sağlığa etkileri / yazan Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

852 A 862 e 2015

Demirbaş No: 47567

Statü: rafta

13.

Eser adı - Title:

Eskişehir İli tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı / yazan Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

209.1(284) A 862 e 2015

Demirbaş No: 47568

Statü: rafta

14.

Eser adı - Title:

Gürün otoktonu'nun sedimantolojisi ve jeolojik evrimi / Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

Tez

Yer Numarası - Call Number:

232(269) A 862 g 1995

Demirbaş No: 103585

Statü: rafta

15.

Eser adı - Title:

Jeoloji el kitabı / Hazırlayan BTK Mesleki Eğitim Komisyonu; Editör Eşref Atabey.

Yazar - Author:

BTK Mesleki Eğitim Komisyonu

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

203 J 54 e 2003

Demirbaş No: 108431

Statü: rafta

16.

Eser adı - Title:

Kapadokya tıbbi jeoloji - mezotelyoma (Aksaray, niğde, nevşehir, kırşehir) / yazan Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

209.1(292) A 862 k 2015

Demirbaş No: 47609

Statü: rafta

17.

Demirbaş No: 47610

Statü: rafta

18.

Eser adı - Title:

Karbonat platformlarının sınıflaması, fasiyes modelleri, oluşumu ve evrimi/Toros Platformu / Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

180 A 862 k 1990

Demirbaş No: 100059

Statü: rafta

19.

Eser adı - Title:

Karbonat sedimantolojisi / Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

232 A 862 k 1997

Demirbaş No: 104593

Statü: rafta

20.

Eser adı - Title:

Kütahya ili tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı / yazan Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

209.1(270) A 862 k 2016

Demirbaş No: 47603

Statü: rafta

21.

Eser adı - Title:

Madencilik sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve sorunları / Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

Tez

Yer Numarası - Call Number:

076.2(200) A 862 m 1989

Demirbaş No: 99109

Statü: rafta

22.

Demirbaş No: 100056

Statü: rafta

23.

Demirbaş No: 100057

Statü: rafta

24.

Eser adı - Title:

Mermer; Meslek İçi Eğitim semineri, 13-19 Ocak 2003 / Deniz İskender Önenç, Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Önenç, Deniz İskender; Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

471(200) M 552 m 2003

Demirbaş No: 108426

Statü: rafta

25.

Eser adı - Title:

Muğla İli tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı / yazan Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

209.1(274) A 862 m 2013

Demirbaş No: 47449

Statü: rafta

26.

Demirbaş No: 47450

Statü: rafta

27.

Eser adı - Title:

Nevşehir ili tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı / Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

209.1(292) A 862 n 2013

Demirbaş No: 47149

Statü: rafta

28.

Demirbaş No: 47150

Statü: rafta

29.

Eser adı - Title:

Niğde ili tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı / yazan Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

209.1(294) A 862 n 2016

Demirbaş No: 47635

Statü: rafta

30.

Demirbaş No: 47636

Statü: rafta

31.

Eser adı - Title:

Resifler ve Avrupa fosil resif modellerinden örnekler / Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

512 A 862 r 1990/91

Demirbaş No: 101019

Statü: dışarıda

32.

Eser adı - Title:

Sekans stratigrafisi / Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

232 A 862 s 1999

Demirbaş No: 106009

Statü: rafta

33.

Eser adı - Title:

Tufa ve Traverten / Eşref Atabey

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

471 A 862 t 2003

Demirbaş No: 108439

Statü: rafta

34.

Demirbaş No: 108563

Statü: rafta

35.

Demirbaş No: 46499

Statü: rafta

36.

Eser adı - Title:

Tıbbi Jeoloji / Eşref Atabey

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

209.1 A 862 t 2005

Demirbaş No: 108494

Statü: rafta

37.

Demirbaş No: 108564

Statü: rafta

38.

Demirbaş No: 46439

Statü: rafta

39.

Demirbaş No: 46440

Statü: rafta

40.

Demirbaş No: 46504

Statü: rafta

41.

Eser adı - Title:

Tıbbi Jeoloji Sempozyumu kitabı: Doğal jeolojik unsurlar ve sağlığa etkileri / editör Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Tıbbi Jeoloji Sempozyumu (2005: Ankara-Türkiye)

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

209.1 T 552 j 2005

Demirbaş No: 108791

Statü: rafta

42.

Demirbaş No: 108782

Statü: rafta

43.

Demirbaş No: 46502

Statü: rafta

44.

Eser adı - Title:

Türkiye'de asbest, eriyonit, kuvars ve diğer mineral tozları ve etkileri / Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

427.4(200) A 862 t 2009

Demirbaş No: 46463

Statü: rafta

45.

Demirbaş No: 46464

Statü: rafta

46.

Demirbaş No: 46465

Statü: rafta

47.

Eser adı - Title:

Türkiye'de doğal radyasyon kaynakları ve tıbbi jeolojik etkileri / Eşref Atabey

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

838(200) A 862 t 2013

Demirbaş No: 47406

Statü: rafta

48.

Demirbaş No: 47407

Statü: rafta

49.

Demirbaş No: 47408

Statü: rafta

50.

Demirbaş No: 47409

Statü: rafta

51.

Eser adı - Title:

Türkiye'de doğal radyasyon kaynakları ve tıbbi jeolojik etkileri / Eşref Atabey

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

838(200) A 862 t 2013

Demirbaş No: 47410

Statü: rafta

52.

Eser adı - Title:

Türkiye'de içme suyunda flor ve etkileri / Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

867.4(200) A 862 t 2010

Demirbaş No: 46749

Statü: rafta

53.

Demirbaş No: 46750

Statü: rafta

54.

Demirbaş No: 46751

Statü: rafta

55.

Eser adı - Title:

Türkiye'de insan kaynaklı (Antropojenik) unsurlar ve çevresel etkileri / Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

427.6(200) A 862 t 2010

Demirbaş No: 46743

Statü: rafta

56.

Demirbaş No: 46744

Statü: rafta

57.

Demirbaş No: 46745

Statü: rafta

58.

Eser adı - Title:

Türkiye'de kil ve toprak yeme alışkanlığı (Jeofajia)-Topraktaki organizmalar (Patojenler)-Pekmez toprağı ve sağlık / Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Atabey, Eşref.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

951(200) A 862 t 2010

Demirbaş No: 46746

Statü: rafta

59.

Demirbaş No: 46747

Statü: rafta

60.

Demirbaş No: 46748

Statü: rafta

61.

Eser adı - Title:

Türkiye'de mesleksel ve çevresel hastalıklar / Y. İzzettin Barış, Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Barış, Y. İzzettin.

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

072.3(200) B 223 t 2009

Demirbaş No: 46359

Statü: rafta

62.

Demirbaş No: 46501

Statü: rafta

63.

Eser adı - Title:

Uluslararası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Sempozyumu = Medical Geology Symposium; Teknik Gezi Kitabı; Jeoloji ve Sağlık Kapadokya / Hazırlayanlar Eşref Atabey, Kadir Dirik.

Yazar - Author:

Tıbbi Jeoloji Sempozyumu (2008:Ankara)

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

209.1(292) U 478 t 2008

Demirbaş No: 46917

Statü: rafta

64.

Demirbaş No: 46918

Statü: rafta

65.

Demirbaş No: 46919

Statü: rafta

66.

Eser adı - Title:

Uluslararası katılımlı tıbbi jeoloji sempozyumu kitabı = The book of medical geology symposyium with international participation; 6-9 Şubat 2008, Ankara,Türkiye / editor Eşref Atabey.

Yazar - Author:

Tıbbi Jeoloji Sempozyumu (2008: Ankara/Türkiye)

Materyal Tipi:

*Kitap

Yer Numarası - Call Number:

209.1 T 552 u 2008

Demirbaş No: 45983

Statü: rafta

67.

Demirbaş No: 46767

Statü: rafta

68.

Eser adı - Title:

İyot