Pelitçik Fosil Ormanı Yazıları;

  Çamlıdere-Pelitçik fosil ormanı hakkında Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in 29. Haziran 2004 yılında TBMM'ne vermiş olduğu soru önergesi

T.B.M.M.B: 107 29 . 6. 2004 O : 5

13.-Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan fosilkalıntılarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı(7/2738)

TÜRKİYEBÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdakisorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman PEPE tarafındanyazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarınla.

 Prof.Dr.Dursun AKDEMİR

DYPIğdır Milletvekili

JeolojiMühendisleri Odası Bilimsel Teknik Kurul Üyesi Dr.Eşref ATABEY ileMTA Müze Müdürlüğünden Paleontolog Dr.Gerçek SARAÇ'ın araştırmaları sonucunda .Çamlıdere Barajı civarında Türkiye'de şimdiye kadar bilinmeyen zengin,fosilleşmiş, silisleşmiş 23-15 milyon yıl öncesine dayanan bir ormanın fosilkalıntılarının var olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Buçerçevede

1- Adı geçen bölgede jeolojik özellikler ve güzellikler taşıyan silisleşmişorman florası örneklerinin bol miktarda bulunduğu konusunda tarafınıza birbilgi ulaşmış mıdır?

2-Dünyada çok ender rastlanan ve halen A.B.D'de açık hava müzesi olarak ziyareteaçılmış bulunan silisleşmiş orman fosillerinin bir benzerini Ülkemizekazandırmak adına Bakanlığınızca bu güne kadar herhangi bir çalışma yapılmışmıdır? Yapılmış ise, hangi sonuçlara ulaşılmıştır?

3-Bugüne kadar böyle bir çalışma yapılmamış ise, bunun nedeni Çevre Bakanlığı ileOrman Bakanlığının birleşmesiyle görev alanınızın genişlemiş olması mıdır? Budurum, bu tür çalışmalara zaman ayırmanıza engel midir?

 

 

                   

Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.