Tıbbi Jeolojik Etütler ve AraştırmalarTIBBİ JEOLOJİK ETÜTLER, KİTAPLAR, MAKALELER, BİLDİRİLER, ARAŞTIRMALAR, konferanslar

 

Dr. Eşref ATABEY

Jeoloji Yüksek Mühendisi

TIBBİ JEOLOJİ UZMANI


 TIBBİ JEOLOJİ FAALİYETLERİ

 

Jeolojimesleğiyle ilgili temel konularda çalışmalar yapmış olup, Tıbbi JeolojiBiliminin dünyada kapsamlı olarak başladığı 2000 yılından itibaren Türkiye’de TıbbiJeoloji alanında çalışmaları yürütmektedir.

 

2005 1. TıbbiJeoloji Sempozyumu Sekreterliği

2008  Uluslararası Katılımlı Tıbbi jeolojiSempozyumu BAŞKANI

2003‘dan bu yanaSağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Tıbbi Jeoloji Alt Kurul üyeliği (2006-2008

            arasında eş başkanlık)

2008-2009 SağlıkBakanlığı İçme ve Kullanma Suları Danışma Kurulu üyesi

2008-2009 Ankaraili Kanser Kontrol danışma kurulu üyesi

2006, 2007, 2008, 2009, 2010 yıllarıTıbbi Jeoloji Projesi Başkanı

2012-2013-Nevşehir ili arseniklisuların insanlar üzerindeki etkileri… Gaz Üniv. Toksikoloj Böl-

              TÜBİTAKprojesi-Araştırmacı

2012-Türkiye asbest kontrolü stratejisiprojesi-Danışman

2015-1.Uluslararası Katılımlı Mezotelyomave Medikal jeoloji Sempozyumu Başkanı

 

TIBBİ JEOLOJİ KİTAPLAR

 

Atabey,E. (2005). Tıbbi Jeoloji. TMMOBJeoloji Mühendisleri Odası yayınları: 88, 210s.

Atabey,E. (2009). Arsenik ve Etkileri.Ankara: MTA yayınları, Yerbilimleri ve Kültür Serisi: 3, 91s.

            ISBN:978-605-4075-28-7.

Atabey,E. (2009). Türkiye’de Asbest,Eriyonit, Kuvars ve Diğer Mineral Tozları ve Etkileri. Ankara:

            MTAYerbilimleri ve Kültür Serisi: 6, 191s. ISBN:978-605-4075-44-7.

Atabey,E. (2010). Türkiye’de İnsan KaynaklıUnsurlar ve Çevresel Etkileri. Ankara: MTA Yerbilimleri

            veKültür Serisi: 7, 286s. ISBN: 978-605-4075-77-5.

Atabey,E. (2010). Türkiye’de Kil ve ToprakYeme Alışkanlığı (Jeofajia)-Topraktaki Organizmalar

(Patojenler)-Pekmez Toprağı ve Sağlık. Ankara: MTAYerbilimleri ve Kültür Serisi: 8, 121s. ISBN: 978-605-4075-81-2.

Atabey,E. (2010). Türkiye’de İçme Suyunda Florve Etkileri. Ankara: MTA Yerbilimleri ve Kültür Serisi:

            9,100s. ISBN: 978-605-4075-80-5.

Atabey,E. (2013). Türkiye’de Doğal RadyasyonKaynakları ve Tıbbi Jeolojik Etkileri. Ankara: MTA

            Yerbilimlerive Kültür serisi-10.

Atabey,E. (2014). İyot Elementinin DoğadaBulunuşu ve İnsan Sağlığı İçin Önemi. Ankara: MTA

            Yerbilimlerive Kültür serisi-11.

Atabey,E. (2013). Nevşehir İli Tıbbi JeolojikUnsurları ve Halk Sağlığı. Nevşehir: Nevşehir Belediyesi

            yayınları.

Atabey,E. (2013). Muğla ili Tıbbi JeolojikUnsurları ve Halk Sağlığı. Muğla: Muğla Belediyesi Kültür

            yayınları-13.

Atabey,E.  (2006). 1. Tıbbi Jeoloji Sempozyum Kitabı, (Ed: Atabey, E.)  TMMOB Jeoloji Mühendisleri

            OdasıYayınları.95

Atabey,E.  (2008). Uluslar arası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Sempozyum Kitabı. (Ed:Atabey, E.).  Ankara:

            YMGVYayını ISBN:978-975-7946-33-5,

Eşref Atabey,2015. Elementler ve Sağlığa etkileri.Hacettepe Üniversitesi Mezotelyoma ve Medikal

            Jeoloji  Uygulamave Araştırm Merkezi yayın No: 1.Ankara.

EşrefAtabey. 2015. Kapadokya Tıbbi Jeoloji-Mezotelyoma(Aksaray-Niğde-Nevşehir-Kırşehir).

HacettepeÜniversitesi Mezotelyoma ve Medikal Jeoloji Uygulamave Araştırm Merkezi yayın No: 2. Ankara.

EşrefAtabey. 2015. Eskişehir ili Tıbbi JeolojikUnsurları ve Halk Sağlığı. Eskişehir Belediyesi Kültür

            yayınları.

EşrefAtabey. 2016. Kütahya ili Tıbbi JeolojikUnsurları ve Halk Sağlığı. Kütahya Belediyesi Kültür

            yayınları.

EşrefAtabey. 2016. Niğde ili Tıbbi JeolojikUnsurları ve Halk Sağlığı. Niğde Belediyesi Kültür

            yayınları.

Atabey,E.  ve Dirik, K. (2008). Uluslar arası Katılımlı Tıbbi JeolojiSempozyum Teknik Gezi Kitabı,

            Ankara:YMGV Yayını ISBN:978-975-7946-32-8.

Y. İzzettin Barış,Y. İ. ve Atabey, E. (2009). Türkiye’de Mesleksel ve ÇevreselHastalıklar, Köseleciler

            1933, Bursa: MagicDigital Center. 221s.

 

TIBBİ JEOLOJİ MAKALE

 

Atabey, E.2002, Tüm Kapadokya risk altında mı?, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, Mart.

Sayı: 412, 64-67.

Atabey, E.2003, Tıbbi Jeoloji: 454 nolu IGCP Projesi ve Ulusal Kanser Danışma Kurulu

            hakkında, TMMOB JMO HaberBülteni,  Sayı: 2003/1-2, 88-91

Atabey, E.2003, Zeolitin öteki yüzü, Cumhuriyet Bilim Teknik, 13 Eylül, Sayı: 860, 10-11.

Atabey,  E., 2006a.Ülkemizde  ilk olarak MTA’da TıbbiJeoloji Projesi başlatıldı. MTA    Doğal

            Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni,Sayı:2, 26.

Atabey, E.2006b. Radyasyon ve Çevre Sempozyumu-2006. MTA Doğal Kaynaklar ve

            Ekonomi Bülteni, Sayı:2, 52-53.

Atabey, E. 2007a. Jeolojinin yeni altbilim dalları; yeni  meslek alanları.TMMOB jeoloji

            Mühendisleri Odası Haber Bülteni,2007/1, 95-102, Ankara

Atabey, E.2007b.Kapadokya yöresi jeolojik unsurları ve halk sağlığı. Kapadokya’nın

            Jeolojisi sempozyumu kitabı. 17-20Ekim 2007, Niğde.

Atabey, E.2007c. Mihalıçcık (Eskişehir)ile Bekilli (Denizli) yöresi lifsi amfibol asbest

            oluşumları ve akciğer kanseriilişkisi (Mezotelyoma). 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı

            Bildiri özleri kitabı, 286-288.16-20 Nisan, 2007 Ankara

Atabey, E.2007d. Aksaray-Nevşehir arasıeriyonit minerali içeren volkanik tüflerin dağılımı

ve akciğer kanseri ilişkisi(Mezotelyoma). 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri özleri kitabı, 289-292.16-20 Nisan, 2007 Ankara

Atabey, E.2008a. Türkiye’deki Tıbbi Jeoloji Konularına Genel Bakış, Uluslar arasıKatılımlı

            Tıbbi Jeoloji Kitabı.. YMGV YayınıISBN:978-975-7946-33-5 ,Ankara.

Atabey, E.2008b. Türkiye’de sağlık riski oluşturan krizotil ve amfibol asbest ileeriyonit

            minerali içeren kayalarındağılımı,Uluslar arası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Kitabı. YMGV

            Yayını   ISBN:978-975-7946-33-5 ,Ankara.

Atabey, E..2008c. Doğal radyasyon kaynakları: Çanakkale ili Ayvacık ve Geyikliörneği. 

Uluslar arası Katılımlı Tıbbi JeolojiKitabı. 85-88. YMGV Yayını ISBN:978-975-7946-33-5, Ankara.

Atabey, E.2008d. Türkiye’de flor konusuna genel bir bakış.  Uluslar arası Katılımlı Tıbbi

            Jeoloji Kitabı. 100-102. YMGV YayınıISBN:978-975-7946-33-5 ,Ankara.

Atabey, E..2008e. Türkiye’de jeolojik olarak arsenik sorununa genel bir bakış.  Uluslar arası

Katılımlı Tıbbi Jeoloji Kitabı.113-115. YMGV Yayını ISBN:978-975-7946-33-5 ,Ankara.

Atabey, E.Tıbbi Jeoloji Kurs Notları. 1-3 Nisan 2008. Kanser haftası. Ankara.

Atabey,E. 2008f. Çankırı ili jeolojik unsurları ve halk sağlığı. Çankırı Bilgi ŞöleniBildiri

            Özleri, 14 Kasım 2008, Çankırı.

Atabey,E. 2008g. Tıbbi Jeolojik Unsurlar ve Halk Sağlığı, Tıbbi Jeolojinin Önemi,Tıbbi

Jeolojik Araştırmalarda MTA’nın Yeri.Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, 2008/6. Ankara.

 

TIBBİ JEOLOJİ BİLDİRİ

 

Atabey, E. (2002). KanserNedeni Erionitli Tüfler ile Göl Çökelleri İlişkisi, 55, Türkiye JeolojiKurultayı Bildirisi, Ankara

Atabey, E., (2002). TümKapadokya Mezotelyoma Nedeni Erionitli Tüf Tehlikesi Altında mı? Beslenme,Çevre ve Kanser Sempozyumu Bildiri Özleri, 31 Mart-2 Nisan, Ankara

 

Atabey,E. 2007. Mihalıçcık (Eskişehir) ileBekilli (Denizli) Yöresi Lifsi Amfibol Asbest Oluşumları ve Akciğer Kanseriİlişkisi (Mezotelyoma). 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri özlerikitabı, 286-288. 16-20 Nisan, 2007 Ankara

 

Atabey,E. 2007. Aksaray-Nevşehir Arası EriyonitMinerali İçeren Volkanik Tüflerin Dağılımı ve Akciğer Kanseri İlişkisi(Mezotelyoma). 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri özleri kitabı,289-292. 16-20 Nisan, 2007 Ankara

 

Atabey, E. (2007). Kapadokyayöresi jeolojik unsurları ve halk sağlığı. Kapadokyanın Jeolojisisempozyumu kitabı. 17-20 Ekim 2007, Niğde.

 

Atabey, E. (2008a). Türkiye’dekiTıbbi Jeoloji Konularına Genel Bakış, Uluslar arası Katılımlı Tıbbi JeolojiKitabı.. YMGV Yayını ISBN:978-975-7946-33-5 ,Ankara.

 

Atabey, E. (2008b). Türkiye’desağlık riski oluşturan krizotil ve amfibol asbest ile eriyonit minerali içerenkayaların dağılımı,Uluslar arası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Kitabı. YMGVYayını ISBN:978-975-7946-33-5

 

Atabey, E. (2008c). Doğalradyasyon kaynakları: Çanakkale ili Ayvacık ve Geyikli örneği. UluslararasıKatılımlı Tıbbi Jeoloji Kitabı. 85-88. YMGV Yayını ISBN:978-975-7946-33-5,Ankara.

 

Atabey, E. (2008d). Türkiye’deflor konusuna genel bir bakış. Uluslar arası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Kitabı. 100-102. YMGV YayınıISBN:978-975-7946-33-5 ,Ankara.

 

Atabey, E. (2008e). Türkiye’dejeolojik olarak arsenik sorununa genel bir bakış.  Uluslar arası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Kitabı.113-115. YMGV Yayını ISBN:978-975-7946-33-5 , Ankara.

 

Atabey, E. (2009). (MTAadına) Çankırı ili Tıbbi Jeolojik unsurlar ve halk sağlığı, Çankırı bilgiŞöleni Kitabı-Çankırı

 

EşrefAtabey. 2014. Avanos ilçesi (Nevşehir) tıbbi jeolojikunsurları ve halk sağlığı (depremselliği, içme suyu kalitesi, içme suyundaarsenik ve florür sorunu, eriyonit minerali ve sağlık, insanlarda kil yemealışkanlığı ve sağlık). Avanos SempozyumuBildirileri. 25-25 Ekim 2014. 259-283.

 

Eşref Atabey. 2015. Kilin özellikleri, kullanımı (=Peloidler) ve Tıbbi Jeolojikaçıdan değerlendirme. 1.İbn-i Sina Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp UygulamalarıSempozyumu. 30 Nisan-2 Mayıs 2015 Ankara.

 

Eşref Atabey. 2015 Tıbbi Jeoloji ve Prof. Dr.Yusuf İzzettin BARIŞ (Nevşehir araştırması)

b) Eriyonit minerali veNevşehir yöresinde eriyonitli formasyonların dağılımı

1.Uluslararsı katılımlı Mezotelyoma veTıbbi Jeoloji sempozyumu. 12-14 Kasım 2015 Ankara. 

 

Eşref Atabey. 2015. Türkiye’deillere göre asbest dağılımı (Türkiye asbest haritası). 1.Uluslararsı Katılımlı Mezotelyoma veTıbbi Jeoloji sempozyumu. 12-14 Kasım 2015 Ankara. 

Eşref Atabey. 2015. Türkiye’dearsenikli içme suları ve tıbbi jeolojik açıdan değerlendirme. 1.UluslararsıKatılımlı Mezotelyoma ve Tıbbi Jeoloji sempozyumu. 12-14 Kasım 2015Ankara. 

 

EşrefAtabey. 2015. Kilmineralleri-insanlarda kil yeme alışkanlığı (jeofajia) peloidler bentonit vedetoks kili-patojenler-pekmez toprağı ve tıbbi jeolojik yönden değerlendirme.16.Ulusal kil SempozyumuBildiriler kitabı. 72-83. 2-5 Eylül 2015 Onsekiz Mart Üniversitesi yayınları:127. Çanakkale.

 

-ElaKadıoğlu, N. Deniz Hisarlı, Elif Aşık, Gonca Çakmak Demircigil, UsamaAlshana, Nusret Ertaş, Celalettin R. Çelebi, Eşref Atabey, O. Yavuz Ataman, Hakan Serçe, Nazmi Bilir, A. MuratTuncer, Sema Burgaz. (2012). AS3MT gene polymorphism in residents exposed toinorganic arsenic via drinking water.EUROTOX. Abstracts. Stockholm-Sweden

 

-Usama Alshana, NusretErtaş, O. Yavuz Ataman,  Gonca ÇakmakDemircigil, Ela Kadıoğlu, ElifAşık, N. Deniz Hisarlı, Eşref Atabey,Celalettin R. Çelebi, Hakan Serçe, Nazmi Bilir, A. Murat Tuncer, Sema Burgaz.(2012). Urinary arsenic speciation of inresidents of Nevşehir area, Turkey, by high performance liqueid chromatographycoupled to hydride-generation atomic fluorescence spectrmetry. 8th AegeanAnalytical Chemistry Days. Book of Abstracts, 16-20 September, İzmir-Turkey.

 

-Beril Altun, Nusret Ertaş, UsamaAlshana, N. Deniz Hisarlı, Elif Aşık, Gönca Çakmak Demircigil, Ela Kadıoğlu,Celalettin R. Çelebi, Eşref Atabey,O. Yavuz Ataman, Hakan Serçe, Nazmi Bilir, A. Murat Tuncer, Sema Burgaz. (2013).Hair arsenic concantrations of residentsliving in Nevşehir province, Turkey. Abstracts of the 49thCongress of the European societies of Toxicology (EUROTOX), Interlaken,Switzerland, 1st-4th September 2013.

 

- Nusret Ertaş, Usama Alshana, Beril Altun,N. Deniz Hisarlı, Elif Aşık, Gonca Çakmak Demircigil, Ela

Kadıoğlu,Celalettin R. Çelebi, Eşref Atabey,O. Yavuz Ataman, Hakan Serçe, Nazmi Bilir, A. Murat

Tuncer,Sema Burgaz. (2013). Total arsenicdetermination in hair and ürine samples from residents

of Nevşehir Province, Turkey.Speciations studies in urine samples.8th International Coference

Instrumentalmethods of analysis: Modern Trens and Applications. September 15-19,Thessaloniki,

Greece.

 

- Gonca Çakmak Demircigil, Nusret Ertaş, Usama Alshana,Beril Altun, N. Deniz Hisarlı, Elif Aşık, Ela

Kadıoğlu,Celalettin R. Çelebi, Eşref Atabey,O. Yavuz Ataman, Hakan Serçe, Nazmi Bilir, A. Murat

Tuncer,Sema Burgaz. Arsenic exposure ofNevşehir Province Residents via Drinking Water

revealed Ingreased micronucleusfrequencies. 11thSırbean Congress of Toxicology. Sremski Karlovci.

June24-27 2014.

 

-Sema Burgaz, Nusret Ertaş, Usama Alshana, Beril Altun, N.Deniz Hisarlı, Elif Aşık, Gonca Çakmak

Demircigil,Ela Kadıoğlu, Celalettin R. Çelebi, EşrefAtabey, O. Yavuz Ataman, Hakan Serçe, Nazmi Bilir,

MuratTuncer. Arsenic levels of NevşehirProvince, Turkey. 2014. One Century of the Discovery of

arsencosisin latin America (1914-2014) –Litter, Nicolli, Meichtry, Quici, Bundschuchuh,

Bhattacharyaand Naidu (Eds). 2014 Taylor and Francis Group, London. ISBN 978-1-138-00141-1.

 

-Ela Kadıoğlu, Nusret Ertaş, Usama Alshana, Beril Altun, N. Deniz Hisarlı, ElifAşık, Gonca Çakmak

Demircigil,Celalettin R. Çelebi, Eşref Atabey,O. Yavuz Ataman, Hakan Serçe, Nazmi Bilir, A. Murat

Tuncer,Sema Burgaz, 2015. Arsenic (+3) Methyltransferase, and GlutathioneS-Transferase Omega

GeneticVariants Associated with Arsenic Susceptibility: Influences on As metabolismand skin

lesions.SOT Annual Meeting. March 22-26 San Diago Convention Center. California.

 

-Celalettin Rumi Çelebi, Nusret Ertaş, O. Yavuz Ataman, Gonca ÇakmakDemircigil, Ela Kadıoğlu, Eşref Atabey, Hakan Serçe,  Nazmi Bilir, A. Murat Tuncer, Sema Burgaz.2015. Nevşehir ili içme sularında arsenik kirliliğiolan bölgelerde yaşayan bireylerde dermatolojik incelemeler.1.Uluslararsı Katılımlı Mezotelyoma ve Tıbbi Jeoloji Sempozyumu. 12-14 Kasım2015 Ankara. 

 

-Beril Altun, Nusret Ertaş, Usama Alshana, N. DenizHisarlı, Elif Aşık, Gönca Çakmak Demircigil, Ela Kadıoğlu, Celalettin R.Çelebi, Eşref Atabey, O. YavuzAtaman, Hakan Serçe, Nazmi Bilir, A. Murat Tuncer, Sema Burgaz. (2013).Nevşehir Bölgesinde yaşayan insanların saçörneklerinde toplam arsenik tayini. Uluslararası katılımlı XIII.Spektroskopi Kongresi.15-18 Mayıs 2013. Burdur.

 

-Sema Burgaz, Nusret Ertaş, Gonca Çakmak Demircigil, ElaKadıoğlu, Usama Alshana, Elif Aşık, Nazlı

DenizHisarlı, Beril Altun, Selin Bora, Celalettin Rumi Çelebi, Eşref Atabey, Osman Yavuz Ataman,

HakanSerçe, Nazmi Bilir, Murat Tuncer. 2015. İçmesularında arsenik kirliliği olan bölgelerde

yaşayan bireylerdeki sağlıkrisklerinin moleküler epidemiyolojik yöntemlerle araştırılması.

UluslararasıKatılımlı Su ve Sağlık Kongresi. 26-30Ekim 2015 Antalya.

 

TIBBİ JEOLOJİ KURS

 

ATABEY, E.,2008, Tıbbi jeoloji Kursu, 1-3 nisan 2008. Kanser Haftası. Hilton Otel-Ankara

ATABEY, E.,2007, Tıbbi Jeoloji kursu-MTA-Ankara

ATABEY, E.,2008, Tıbbi jeoloji Kursu, MTA-Ankara

ATABEY, E.,2009, Tıbbi jeoloji Kursu, MTA-Ankara

ATABEY, E., 2012,Türkiye Asbest kontrol strateji planı-Kasım 2013-Netto Otel-Ankara

 

KURS NOTLARI

-ATABEY, E.TıbbiJeoloji Kurs Notları. 1-3 Nisan 2008. Kanser haftası. Ankara


 JÜRİ ÜYELİĞİ

 

-ODTÜ YüksekLisans tez Jüri Üyeliği-M. S. Öztürk 27 Ocak 2006, Evolution of coal and Watersamples in Manisa-Soma-Deniş region Canseromi Balkan Endemic nephropaty anddetermination of Balkan endemic Nephrophaty Risk

-Yükseklisans tez Seyfe gölü sedimantolojisi ve mineralojisi- ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü.JÜRİ ÜYELİĞİ-1 TEMMUZ 2013

 TIBBİ JEOLOJİK ETÜTRAPORLARI

 

Atabey,E. 2000.Tuzköy ve Karain (Nevşehir)yeni yerleşim yer seçimi ve jeolojik ön etüt            raporu,

            MTA Rapor No: 10329.

Atabey,E. 2001. Tuzköy kasabası (Gülşehir-Nevşehir) yeni yerleşim yeri jeolojik etütraporu,

            MTA Rapor No: 10400.

Atabey,E. 2004. Karain köyü mevcut yerleşim yeri ile yeni yerleşim yeri jeoloji etüdü     ve

            öneriler. MTA rapor No: 10705.

Atabey,E. ve Ünal, H. 2005. İmrenler Beldesi (Beyşehir-Konya)jeolojik unsurlar ve etkileri

            raporu, MTA Rapor No: 10825.

Atabey,  E.2007a. Karain köyü yerleşim yerine alternatif yeni yerleşim alanı jeolojik

            özellikleri ve öneriler, MTA raporNo: 10973.

Atabey,  E.2007b. Tuzköy Tuzmak (Gülşehir) Tıbbi Jeolojik Raporu, MTA rapor No: 11007.

Atabey,  E. veÜnal, H. 2008. Batı Anadoludaki Jeolojik Unsurlar ve Halk sağlığı            Projesi,

2006-2007 yılı araştırmaları TıbbiJeoloji Etüt raporu. (Ankara, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın,Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Hatay,İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir,Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Uşak,Tekirdağ, Yalova, Zonguldak)  MTA RaporNo: 11067.

Atabey,E. ve Şahan, M. 2009. Tıbbi Jeoloji Projesi 2008 yılı Araştırma Raporu(Karadeniz,

İç ve Doğu Anadolu Bölgesi)(Ankara,Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat, Amasya, Tokat, Erzincan,Sivas, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun,Trabzon, Gümüşhane, Rize, Bayburt, Artvin, Ardahan). MTA Rapor No:11099.

Atabey,E. 2009. Tuzköy Beldesi (Gülşehir-Nevşehir) Eriyonit Minerali Tozu Etkisindeki

            alanın Tıbbi Jeolojik Etüt Raporu,MTA Rapor No:  11232.

Atabey,E. 2009. Nevşehir İli Kapsamında Yapılan ücretli Tıbbi jeolojik etüt Raporları

(6 adet), MTA Rapor No:

Atabey,E. 2010. Tıbbi Jeoloji Projesi 2009 yılı Etüt Raporu (Akdeniz, İç, Doğu ve

Güneydoğu Anadolu Bölgesi) (Muğla,Aydın, Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Mersin,Aksaray, Ankara, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Adana, Osmaniye, Hatay,Kahramanmaraş, kayseri, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır,Batman, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Muş, Bingöl). MTA Rapor No:11242.

Atabey,E. 2010. Olgunlar köyü (Yayladağ-Antakya) asbest mineral tozu etkisindekialanın

            Tıbbi Jeolojik Etüt Raporu, MTARapor No:  11247.

Atabey,E., Çubukçu, E. ve Emri, S. 2013. Ürgüp (Nevşehir) Karacaören taşocağı ve

Kayakapı alanı tıbbi jeolojik etüdü(eriyonit minerali için). T.C.Sağlık Bakanlığı kanser Dairesi-Ankara

Atabey,E., Burgaz, S. ve Emri, S. 2014. Manisa ili Gördes ilçesine bağlı bazı köyleriniçme

sularında arsenik konsantrasyonları vemeta nikel kobalt a.ş. ile ilişkisi ön değerlendirme raporu. T.C.SağlıkBakanlığı kanser Dairesi-Ankara

(2013).Sema Burgaz, Nusret Ertaş, O.Yavuz Ataman, Gonca Çakmak Demircigil, ElaKadıoğlu , Celalettin Rumi Çelebi, EşrefAtabey, Hakan Serçe, Nazmi Bilir, A.Murat Tuncer.   İçme Sularında Arsenik Kirliliği OlanBölgelerde Yaşayan Bireylerdeki Sağlık Risklerinin Moleküler EpidemiyolojikYöntemlerle Araştırılması’- TÜBİTAK-ProjeNo.109S419.

 

NEVŞEHİR İLİ ERİYONİTMİNERALİ İÇİN TIBBİ JEOLOJİK ETÜT RAPORLARI

(10337 Sayılı genelgegereğince)

 

-NevşehirBelediyesi (Nevşehir Üniv. yanı)- 13. 08. 2009

-107 Ada, 10 Parsel  (Osman Öztürk)- 10.07. 2009

-105 Ada, 83 Parsel  (İbrahim Olgun)- 12.08. 2009

-8830  Parsel  (Rıdvan Yazgı)- 12. 08. 2009

-8831  Parsel T (Doğan Özbek)- 12. 08.2009

-Özel Yimpaş Çağrı Hastanesi  (Nevşehirşehir merkezi)-30. 06. 2009

 

-Boğazköy Pancarlık Mevkii 102 Ada No; 226, 225, 222, 192, 189, Ilfatıntepe 102Ada 176, 175, 176,

177, Karacaören Köyü Belardı Mevkii115 Ada 43 Parsel Mustafa Bölükbaşı Toplam 9 Adet Parsel-22. 06. 2010

-Senerji Enerji Üretim A.Ş.- 12.08.2010

-Nevşehir Boğazköy Pancarlık Mevkii, Ilfatıntepe Mevkii, Acıgöl Karacaören KöyüBelardı Mevkii-

            09.08.2010

-Nevşehir Belediyesi Sarıyaprak Mevkii-09.08.2010

-Tuzköy Belediyesi-21.12.2010

TIBBİ JEOLOJİ KONFERANSLARI

 

1)İstanbul Ü. Jeoloji Müh. Bölümü, 17 Aralık 2003-İstanbul

2)Dicle Ü. Tıp Fak. 5Mayıs 2004-Diyarbakır

3)ODTÜ Arkeometri Bölümü, 15 Ekim 2004-Ankara

4)ODTÜ Jeoloji Müh. Bölümü, 25 Kasım 2004 -Ankara

5)ODTÜ Jeoloji Müh. Bölümü, 21 Ekim 2005-Ankara

6) 58.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 15 Nisan 2005-Ankara

7)1. GAP veJeoloji Sempozyumu, 12 Mayıs 2005 -Şanlıurfa

8) 1.Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, 1 Aralık 2005-Ankara

9)Uluslararası Rotary 2430. BölgeGazi Rotary Kulübü,7 Aralık 2005- Ankara

10)Mersin Ü. Tıp Fakültesi, 23 Aralık 2005 –Mersin

11)MTA’nınyerbilimleri ve yeraltı kaynakları yönünden il il Türkiye konferanslar serisi-1,

23 Mayıs 2006-Yozgat

12)Radyason ve Çevre Sempozyumu, 30 Haziran 2006-Çanakkale

13) HacettepeÜ. Tıp Fak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü 22 Aralık 2006–Ankara

14)Ankara Ü. Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı-15 Ocak 2007-Ankara

15)Niğde Ü. 17 Ekim 2007, Kapadokya jeolojik Unsurlar ve halk sağlığı-Niğde

16) 6Şubat 2008, Türkiye’de jeolojik unsurlar ve Tıbbi jeoloji -Ankara

17)  6 Şubat 2008, Asbest, eriyonit paneli -Ankara

18) 7Şubat 2008, Flor paneli -Ankara

19) 7Şubat 2008, radyasyon paneli -Ankara

20) 8Şubat 2008, Arsenik paneli –Ankara

21) 1Nisan 2008, Kanser Haftası, Hilton Otel, Tıbbi Jeoloji konferansı -Ankara

22) 2Nisan 2008, Kanser Haftası, Hilton Otel, Tıbbi Jeoloji kursu -Ankara

23)Çankırı bilgi Şöleni, 14 kasım 2008-Çankırı

24)Ürgüp 20 Ekim 2008, Arsenik arıtma toplantısı-Ürgüp

25)Nevşehir 2 Aralık 2008, Arsenik paneli-Nevşehir

26) 18Mart 2009- Afet İşleri Genel Müdürlüğü-Ankara

27) 20Mart 2009-H. Ü. Biyoloji Böl. Ankara

28) 22Nisan 2009-A. Ü. Jeoloji Böl. Ankara

29) 17Aralık 2011-İTÜBİRLİK. Ankara

30) 3 Kasım 2012- Türkiye’de asbest dağılımı.TAKSAP-Netto Otel. Ankara

31)26 Mart 2013 Çanakkale ili Tıbbi Jeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı Konferansı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi.

32) 28Ağustos 2013- İş Güvenliği uzmanlık Merkezi- Mineral tozları kursu-Ankara.

33-Muğla ilitıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı- konferans 2 Ekim 2014-Muğla

34-Avanos ilçesitıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı- sunum-24 Ekim 2014 –Nevşehir

35-Detoks kilive peloidler- 1. Geleneksel ve tamamlayıcı Tııp sempozyumu- Ankara

36-Kil-detokskili-bentonit ve peloidler- 16. Kil sempozyumu - Çanakkale

37-Nevşehir ilieriyonit sorunu-1.Uluslararsı Katılımlı Mezotelyoma ve Tıbbi Jeoloji Sempozyumu-

12-14Kasım 2015 Ankara

38- Türkiyeasbest haritası-1.Uluslararsı Katılımlı Mezotelyoma ve Tıbbi Jeoloji Sempozyumu-

12-14Kasım 2015 Ankara

39- Türkiyearsenik sorunu-1.Uluslararsı Katılımlı Mezotelyoma ve Tıbbi Jeoloji Sempozyumu-

12-14Kasım 2015 Ankara

40-Nevşehir iliTıbbi jeolojik unsurları ve Halk Sağlığı-Hacı Bektaş Veli Üniv. 24 Aralık 2015-Nevşehir

                   

Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.